Indhold

20.03.17 13:24

KL: En offerfond vil være rette løsning for ofre for overgreb

KL: En offerfond vil være rette løsning for ofre for overgreb

Det forekommer absurd, at en række advokater tjener en masse penge, som ikke rigtig står mål med det beløb ofrene – måske – får. Derfor foreslår KL, at der oprettes en national offerfond. Foto: Colourbox.com

Som reglerne er i dag, må en kommune ikke uden videre udbetale erstatning til ofre for overgreb. KL forslår, at der oprettes en national offerfond, som kan give ofrene en officiel undskyldning og erstatning.

”Ingen har lyst til at se ofre for seksuelle overgreb blive trukket igennem lange retssager og mediemøllen. Det forekommer absurd, at en række advokater tjener en masse penge, som ikke rigtig står mål med det beløb ofrene – måske – får. Derfor foreslår KL, at der oprettes en national offerfond.”

Sådan lyder det fra Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg. Udmeldingen kommer i kølvandet på medieomtale af en række børnesager, som i den kommende tid vil blive prøvet ved de danske domstole i forhold til at konkludere, om de pågældende kommuner har pådraget sig et erstatningsansvar.

”Som lovgivningen er i dag, må en kommune ikke uden videre udbetale erstatning, hvis ikke kommunen har pådraget sig et erstatningsansvar. Det skyldes et generelt princip, der gælder i en retsstat som Danmark, nemlig at offentlige myndigheder -  stat, kommuner og alle andre offentlige myndigheder -  altid skal have hjemmel til alt. Det gælder for indgreb over for borgerne – påbud og meget andet – og det gælder også når en offentlig myndighed skal udbetale penge,” siger Thomas Adelskov og uddyber:

”Det betyder, at hvor gerne en kommune end ville udbetale erstatning til fx ofre for overgreb, så er det ikke lovligt. Derfor er vi pt. nødt til at trække ofrene gennem lange og ofte opslidende retssager, hvor udfaldet er uvist.”

Det officielle Danmarks erkendelse

En offerfond vil være en langt bedre løsning, mener KL. Forslaget vil samtidig være det officielle Danmarks erkendelse af, at en person har været udsat for et overgreb.

”Vi kender fx princippet fra den ordning, der er for voldsofre, hvor staten yder erstatning og godtgørelse til personer, der udsættes for vold - fx hvis man er i byen og bliver slået ned. Hvordan vi på bedste vis kan udarbejde en model, der først og fremmest har ofrenes bedste for øje, vil vi meget gerne i dialog med regeringen om,” siger Thomas Adelskov.

Annonce

Annonce

Annonce