Indhold

26.05.15 10:09

Implementering af Den Kommunale Kompetencefond - En undersøgelse af barrierer for efter- og videreuddannelse

I forbindelse med etableringen af Den Kommunale Kompetencefond aftalte KL og Forhandlingskartellet, at der skulle gennemføres et projekt. Projektet har bl.a. til formål at belyse eventuelle barrierer for efter- og videreuddannelse. Det er sket gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt personer inden for Forhandlingskartellets forhandlingsområde.

Undersøgelsen er blevet gennemført i efteråret 2014, ved at medlemmer af Forhandlingskartellets organisationer har fået tilsendt et unikt link til et spørgeskema. I alt blev der udsendt 2.979 links, af disse er 1069 besvaret svarende til en svarprocent på 36 pct.

Vedlagte rapport omhandler hovedresultaterne og besvarelserne af spørgeskemaet. Du finder den samlede rapport nederst på siden her.

 

Om deltagerne

Alle deltagerne i undersøgelsen er i arbejde og 93 pct. af dem på en kommunal arbejdsplads. 44 pct. har været ansat på samme arbejdsplads i mere end 10 år og 28 pct. fra 5 til 10 år. 61 pct. af deltagerne kommer fra en arbejdsplads med 30 medarbejdere eller herover. 48 pct. af respondenterne har en mellemlang videregående uddannelse og 33 pct. en kort videregående eller faglig uddannelse. Ledere med personaleansvar står for 346 af besvarelserne svarende til 34 pct.

Resultater fra undersøgelsen

Nogle af hovedresultaterne fra undersøgelsen er:

Se også

Rammer for kompetenceudvikling:

  • · 55 pct. angiver at der sker en løbende drøftelse af deres efter og videreuddannelse på deres arbejdsplads og 56 pct. at deres efter- og videreuddannelse bliver planlagt ved medarbejderudviklingssamtaler (Tabel 2.1, s. 7)
  • · 22 pct. af respondenterne har en udviklingsplan og i 82 pct. af udviklingsplanerne indgår de efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der deltages i (Tabel 3. og 3.1, s. 8)

Færdigheder i dag og i fremtiden:

  • · 51 pct. af respondenterne mener, at deres færdigheder passer godt til deres opgaver i dag, mens det gælder 29 pct., hvis det drejer sig om opgaver i fremtiden (Tabel 4, s. 9)
  • · 60 pct. Ønsker at deltage i efter- og videreuddannelse det næste år (Tabel 5, s. 10)

Muligheder og barrierer for kompetenceudvikling:

  • · Respondenternes vurdering af egne muligheder for at deltage i efter – og videreuddannelse er overvejende positive da 63 pct. angiver at deres muligheder er gode eller rigtig gode, men ledernes vurdering (82%) er mere positiv end medarbejdernes (50%) (Tabel 6, s. 11)
  • · Som barriere for efter- og videreuddannelse opleves travlhed på arbejdet som den største hindring for alle af besvarelserne, imidlertid opleves den største barriere forskellig for grupperne, idet medarbejderne vurderer økonomi (43,5%) som største hindring og lederne tid (48%) (Tabel 7, s. 12). 25 % af medarbejderne har vanskeligt ved at finde relevant kursus (Tabel 7, s. 12)

Kompetencefonden:

  • · Respondenternes kendskab til den kommunale kompetencefond er på lidt over en tredje del af det samlede antal (34%) (Tabel 8, s. 14)

Udbud:

  • · Deltagerne i undersøgelsen er overvejende positive om udbuddet af efter – og videreuddannelse (70%) (Tabel 9, s. 14)
  • · Der er størst ønske om at deltage i fagspecifikke kurser, men ønsket er størst hos medarbejderne (49%). Over halvdelen (55%) af lederne har derimod ønske om at deltage i fag eller moduler fra en diplomuddannelse (Tabel 10, s. 15)

Der henvises til vedlagte rapport for yderligere beskrivelse af hovedresultater mv.

Yderligere information om undersøgelsen og om kompetencefonden   

Udover at undersøge barrierer i efter- og videreuddannelse er det også et formål med projektet at øge lederes og medarbejderes kendskab til den etablerede kompetencefond. I den forbindelse afholder KL og Forhandlingskartellet 3 regionale informationsmøder. Forhandlingskartellets organisationer er informeret herom ved mails den 29. april og den 18. maj.

Er der spørgsmål mv. er man velkommen til at kontakte Sanne Brønserud Larsen (sla@kl.dk) eller undertegnede.  

Yderligere materiale

Se også

Annonce

Annonce

Annonce