Indhold

16.05.18 11:00

Henrik Brandt: Nye kultur- og fritidsvaner og ændrede demografiske forhold kræver optimal udnyttelse og indretning af faciliteterne

Henrik Brandt: Nye kultur- og fritidsvaner og ændrede demografiske forhold kræver optimal udnyttelse og indretning af faciliteterne

Foto: Colourbox

Den 6. juni afholder KL konferencen "Græsset må ikke betrædes" om bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter i Game Streetmekka i København. Konferencen faciliteres af Henrik Brandt, tidligere direktør i Idrættens Analyseinstitut. Han mener, at bæredygtige kultur- og faciliteter kræver optimal udnyttelse og indretning af faciliteterne i overensstemmelse med ændrede kultur- og fritidsvaner samt øget koordinering og samarbejde kommunerne imellem.

Kommunerne udfordres af ændrede kultur- og fritidsvaner, demografi og omverdenens tilbud

Temaet med bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter er ifølge Henrik Brandt et vigtigt emne at tage op til debat, fordi hovedparten af kommunernes budgetter på kultur- og fritidsområdet direkte eller indirekte går til faciliteter.

"Derfor er det vigtigt at sikre den optimale udnyttelse og indretning af faciliteterne i forhold til forandringer i kultur- og fritidsvaner, demografiske forandringer og ændringer i tilbuddene fra omverdenen", siger Henrik Brandt.

Samtidig mener den tidligere IDAN-direktør, at der især i forhold til de største og mest ambitiøse kultur- og fritidsfaciliteter er behov for, at kommunerne i højere grad end i dag koordinerer og samarbejder på tværs.

"Der er et stigende behov for koordinering og samarbejde mellem kommunerne i forhold til de største og dygtigste kultur- og fritidsanlæg", siger han.

Forskellige udviklingspunkter i land- og bykommuner

De væsentligste udviklingspunkter for kommunerne i forhold til bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter er dog vidt forskellige alt efter, om der er tale om en storbykommune eller en landkommune, mener Henrik Brandt.

I de store byer med befolkningstilvækst og sparsom plads til faciliteter er det ifølge Henrik Brandt afgørende for fremtidens bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter, at kommunerne finder på nye og kreative løsninger på facilitetsudfordringen.

"I storbyerne handler det i høj grad om at finde nye og kreative løsninger, så kultur- og fritidslivet kan trives og udvikles trods pladsmæssige udfordringer og befolkningstilvækst", siger han.

I landkommunerne og de små lokalområder handler facilitetsudfordringen i højere grad om at genoverveje antallet af faciliteter og sikre, at de eksisterende faciliteter formår at samle lokalbefolkningen i kultur- og fritidslivet.

"I andre kommuner og lokalområder er udfordringerne måske snarere at justere antallet af forskellige faciliteter og til gengæld sikre, at kultur- og fritidsfaciliteterne formår at udfylde deres rolle som samlingssteder og katalysatorer for kultur og fritidslivet for hele lokalbefolkningen", slutter Henrik Brandt.

Annonce

Annonce

Annonce