Indhold

09.02.18 10:19

Få inspiration til refleksion over de store dagsordener på børn- og ungeområdet

KL inviterer den 26. februar direktører og chefer på børn- og ungeområdet til træf i KL-huset. Her sættes der, igennem bl.a. vidensoplæg og fortællinger fra udsatte børn og unge, fokus på nogle af de store dagsordener på børn- og ungeområdet de kommende år.

Fokus på det sammenhængende børn- og ungeområde

Direktør- og cheftræffet den 26. februar sætter fokus på nogle af de store dagsordener på det sammenhængende børn- og ungeområde. Der stilles derfor skarpt på:

  • Ledelse, dokumentation og evaluering
  • Social mobilitet
  • Teknologi og digitalisering
  • Barnet og den unge i centrum

Under temaet ledelse, dokumentation og evaluering vil forskningsleder, VIVE og Senior Fellow, KRAKA, Jørgen Søndergaard lægge op til en drøftelse af, hvilken betydning diskussionen omkring styring og mål har for kommunalpolitikere, forvaltningsledelse og skole- og dagtilbudsledelse

Endvidere vil udviklingsdirektør Arne Eggert orientere om aktuelle temaer i KL og direktør Kristian Heunicke vil give en status på overenskomstforhandlingerne.

Bliv inspireret til temadrøftelser

Der vil i løbet af dagen være mulighed for at vælge sig ind på en temadrøftelse om enten social mobilitet, teknologi og digitalisering eller barnet og den unge i centrum.

Under temaet social mobilitet kan du høre adm. direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias lægge op til en drøftelse af, hvordan kommunerne igennem en tidlig og sammenhængende indsats kan styrke arbejdet med social mobilitet. Her vil hun tage afsæt i målene i Småbørnsløftet, som bl.a. handler om vigtigheden af de første 1000 dage i et barns liv.

Til temadrøftelsen om teknologi og digitalisering vil Tobias Heiberg og Lasse Remmer fra Future Classroom Lab, UCC stille skarpt på, hvilken betydning den teknologiske udvikling og de nye digitale muligheder har for forvaltningsledelsen i forhold til skoler og dagtilbud.

Sidst men ikke mindst vil der til temadrøftelsen om barnet og den unge i centrum være mulighed for at høre to unge mennesker fortælle om deres egne oplevelser igennem systemet i en udsat position. De vil lægge op til en drøftelse af vigtigheden af at sætte barnet i centrum, og hvordan kommunerne kan gribe denne udfordring an.

Du kan se programmet og tilmelde dig arrangementet her. Der er få ledige pladser tilbage

Annonce

Annonce

Annonce