Indhold

14.02.18 13:30

Digitaliseringsklar lovgivning og standarder for dokumentationspraksis skal medvirke til at sikre bedre datadeling

På sit næste møde skal It-Arkitekturrådet bl.a. drøfte den nye aftale om digitaliseringsklar lovgivning og et projekt om fælles begrebs- og dokumentationspraksis på socialområdet. Begge dele bidrager til mere systematik og bedre sammenhæng på tværs af myndigheder. På dagsorden er også forslag til pilotafprøvning af borgernes adgang til egne data.

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Aftalen skal fremadrettet sikre, at lovgivningen kan administreres effektivt i et digitalt Danmark, og skal luge ud i unødvendige og komplekse regler og sikre, at nye regler er lette at forstå og omsætte til sikre og brugervenlige digitale løsninger. I aftalen lægges særligt vægt på bl.a. øget anvendelse af eksisterende infrastruktur og bedre rammer for datadeling og -beskyttelse. Det sikres gennem syv principper, der skal understøtte en digitaliseringsklar lovgivning. Regeringens målsætning med aftalen er, at ny lovgivning skal være helt eller delvist klar til at administreres digitalt efter 1. juli 2018. KL bakker op om aftalen, men har en række kommentarer, bl.a. en bekymring ift. at skøn og særhensyn afskaffes til fordel for objektive kriterier, og desuden mener KL, at man med fordel i højere grad kunne adressere behovet for bedre datadeling på tværs af statslige ressortområder.

Projekt Fælles Faglige Begreber

I de senere år har kommunerne øget kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering af faglige metoder på området. Arbejdet har skabt en større systematik og bedre indsatser med borgeren i fokus. I det videre arbejde indgår at arbejde frem mod en mere struktureret dokumentationspraksis. Projekt Fælles Faglige Begreber (FFB) skal identificere og udvikle elementer, som skal forbedre kommunernes forudsætninger for at opnå højere vidensdannelse om de socialfaglige effekter. Indtil videre har projektet identificeret tre elementer, der kan bidrage til dette. Fælleskommunale klassifikationer og fælles begreber skal bidrage til en mere struktureret opfølgning på borgerens mål og udvikling på tværs af myndigheder og socialfaglige leverandører og skal bidrage til at skabe større sammenhæng i borgerforløbet.

Adgang til egne data

KL's projekt 'Borgerens adgang til egne data' har udvalgt fem kommuner til at afprøve en pilotløsning for visning af borgerens data. Inden afprøvningen igangsættes, er der gennemført en afdækning af borgerens præferencer og udviklet et udkast til en prototype. Formålet med prototypen er at kunne udstille de data, der er tilgængelige via den fælleskommunale infrastruktur til borgerne i pilotkommunerne ved at anvende en option i SAPA, ’Sagsoverblik via borger.dk’.

Annonce

Annonce

Annonce