Indhold

04.10.17 13:19

Dagsorden til møde i KKR Sjælland den 11. oktober 2017

KKR Sjælland holder møde den 11. oktober 2017 på Sørup Herregaard i Ringsted

På mødet skal KKR Sjælland blandt andet drøfte Regional aftale med væksthus Sjælland, Handlingsplan for Greater Copenhagen 2018-2019 og styringsinformation på det specialiserede socialområde.  

Regional aftale med væksthus Sjælland,

Der indgås hvert år en national aftale for væksthusene mellem KL og regeringen. Herefter indgår hvert KKR en regional aftale med deres respektive væksthuse. KKR Sjælland skal drøfte endeligt forslag til aftalen med Væksthus Sjælland for 2018.

Aftalen for 2018 er ligesom i 2016 og 2017 fælles for Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden for yderligere at styrke samarbejdet for at understøtte virksomhedernes mulighed for at skabe økonomisk udvikling, varig vækst og blivende beskæftigelse.

Handlingsplan for Greater Copenhagen 2018-2019

Greater Copenhagen beslutter årligt en handlingsplan for det kommende år. Handlingsplanen tager udgangspunkt i de 4 strategiske fokusområder, som bestyrelsen har udpeget:

  • Infrastruktur og mobilitet
  • Markedsføring af styrkepositioner
  • Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talent
  • En integrerad tilväkstregion (sammenhængende arbejdsmarked)

KKR Sjælland skal bl.a. drøfte forslag til signaturprojekter i handlingsplanen.  

Styringsinformation på det specialiserede socialområde

KKR Sjælland skal drøfte hvilken styringsinformation på det specialiserede socialområde, der i fællesskab skal satses på.

Afsættet er, at KKR Sjælland gennem en årrække har haft fælles fokus på styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Der lægges op til, at der fremadrettet sker en opdatering af fælles benchmarkanalyser, at kommunerne fortsætter med årlige kvalitative beskrivelser af styringstiltag på området, og at kommuner og region årligt bliver bedt om redegørelser for takstudviklingen.

Yderligere materiale