Momentum nr. 2/2010, 16. fabruar 2010
   
Integrationssucces i skyggen af burkaer

Debatten om burkaer og mørkemænd stjæler som regel overskrifterne, men integrationen har i de seneste år ud- viklet sig til en succeshistorie under overfladen. Momentums kortlægning viser, at flere og flere indvandrere og efterkommere får uddannelse og job, og de er bedre end de etniske danskere til at holde fast i jobbet under krisen.

De nydanske drenge halter bagefter

Alt for mange drenge med anden etnisk oprindelse dropper ud af deres uddannelse og ender med slet ikke at få én. Et stort problem for samfundet, fastslår integrationsekspert og kommunal chef. Det øger nemlig risikoen for, at de aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet og i stedet ender i kriminalitet. Integrationsministeren vil sætte større fokus på drengene.

Bureakrati spænder ben for integration

Kommuner er frustrerede over lovregler på integrationsområdet, som de finder unødigt bureaukratiske og tidskrævende. Integrationsministeren forsvarer reglerne, men er villig til at drøfte dem med kommunerne.

IO-stillinger
Er din kommune opmærksom på, at det er muligt at oprette integrations- og oplæringsstillinger?Andre artikler
Udenlandske turister fravælger Danmark
Bedre samarbejde skal bringe dansk turisme på ret køl
Danmarks produktivitet er gået i komaLeder
Dansk erhvervsliv må stramme op
Momentum i PDF-format
Momentum nr. 2/2010,
16. februar 2010
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk