Momentum nr. 9/2017, 9. maj
Nye og bedre skoler står øverst på danskernes ønskeliste

Skoler, plejehjem og veje er de kommunale anlæg, hvor danskerne mener, at det er vigtigst at bruge penge på renovering og nybyggeri. Det viser ny Momentum-måling. Skolelederforeningen vurderer, at det mest presserende er at få egnede faglokaler og større klasseværelser.

Flere med psykisk sygdom kommer i job eller uddannelse

Andelen af psykiatriske patienter, som er i beskæftigelse eller under uddannelse, er vokset 12 procent på fem år, viser ny Momentum-analyse. Men der er stadig for få, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, mener flere parter. Et tættere samarbejde mellem de kommunale forvaltninger nævnes som en af nøglerne til øget beskæftigelse.

Studenterhuen nyder langt større prestige end svendebrevet

Hver anden dansker tillægger en gymnasial uddannelse stor prestige, mens kun en fjerdedel af befolkningen anser en erhvervsuddannelse for prestigiøs, viser ny Momentum-måling. Erhvervsskolereform og markant fokus på behovet for faglærte i fremtiden har ikke rykket nævneværdigt ved erhvervsuddannelsernes prestige siden en tilsvarende måling for to år siden.

Flere ældre udfordrer kommunernes økonomi

Næsten tre ud af fire kommuner forventer, at den demografiske udvikling vil give øgede driftsudgifter i 2018, og det er på ældreområdet, at der er udsigt til størst pres. Udgiftspresset vil stige i takt med, at der bliver flere ældre, siger forsker. Udviklingen kan tvinge os til at sænke den nuværende standard, lyder det fra borgmester.

Leder
Aftale skal sikre kommunernes råderum i 2018
Momentum i PDF

Download Momentum i PDF-format her.

Forrige nummer
Danske folkeskoler står stærkt på it-fronten
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk