Momentum 21/2016, 6. december
Markant flere får socialpædagogisk støtte

Antallet af borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte, er steget med 72 procent de seneste seks år. Siden 2012 er kommunernes udgifter til socialpædagogisk støtte næsten fordoblet og var sidste år knap seks milliarder kroner. KL mener, at stigningen kræver en genovervejelse af, hvordan området håndteres.

Mange udsatte unge vælger 10. klasse

Udsatte unge vælger i langt højere grad 10. klasse sammenlignet med andre unge, viser ny Momentum-analyse. Forsker peger på, at 10. klasse gør en positiv forskel for de unge, der har brug for et løft, inden de kan starte på en ungdomsuddannelse. Og det kan give mening at målrette 10. klasse til de svageste elever.

Overvægtige er godt med på det danske arbejdsmarked

Næsten 80 procent af de 50-59 årige svært overvægtige i Danmark er i arbejde. Det er næsten lige så mange som blandt andre i samme aldersgruppe, og dermed ligger Danmark i den europæiske top. Det viser ny OECD-rapport. Ifølge forsker peger det på, at det danske arbejdsmarked er blevet mere rummeligt.

Mange udsatte borgere giver udfordringer for boligområder

Over en tredjedel af alle kontakter i psykiatrien er fra beboere i almene boliger, selv om den almene sektor kun huser 17 procent af den samlede befolkning. Det viser ny analyse. Også når man ser på alkohol- og stofmisbrug er der stor overrepræsentation blandt borgere i alment byggeri. Det udfordrer naboer boligafdelinger, som ikke altid ved, hvordan de skal reagere.

Leder
KL ser frem til samarbejdet med den nye regering
Momentum i PDF

Download Momentum i PDF-format her.

Forrige nummer
Mange flere kommer i små fleksjob
Misbrugere kommer ofte akut på hospitalet
Socialsygeplejersker fungerer som bindeled
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk