Momentum nr. 20/2016, 22. november
Mange flere kommer i små fleksjob

Antallet af fleksjobbere er steget markant, siden førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, viser nye tal. Især små fleksjob på højest 10 timer om ugen vinder frem. Reformen har bragt nogle af de svageste grupper ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra forsker. Et fleksjob på få timer om ugen passer også godt til de små virksomheders behov.

Misbrugere kommer ofte akut på hospitalet

Alkohol- og stofmisbrugere besøger skadestuen og bliver indlagt akut langt oftere end resten af befolkningen, viser ny Momentum-analyse. Det skyldes en blanding af et hårdt og kaotisk liv og dårlige erfaringer med sundhedsvæsenet, mener ekspert. Der er brug for bedre sammenhæng og mere fleksibilitet på sygehusene, så de bedre kan håndtere og rumme de tidskrævende misbrugere.

Socialsygeplejersker fungerer som bindeled

I Region Hovedstaden og Region Midtjylland har man ansat socialsygeplejersker, der har særlig viden om misbrugere og andre udsatte borgere. De kan hjælpe med at navigere i sundhedsvæsenet og fungere som bindeled mellem hospitalerne og kommunerne.

Forrige nummer
Danske mødre har verdensrekord i job
Smal elevgruppe vælger erhvervsskoler
Mange gengangere i misbrugsbehandling
Bilister vest for Storebælt er vilde med trækkrogen
Leder: Fundamentet lægges i dagtilbuddet
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk