Momentum nr. 9/2016, 3. maj
Demografisk udvikling presser kommunerne hårdt

66 procent af kommunerne forventer, at den demografiske udvikling vil øge driftsudgifterne i 2017, viser ny Momentum-rundspørge. Det er ikke mindst på ældre-, sundheds- og socialområdet, at kommunerne mærker et pres. Det bliver svært at undgå serviceforringelser, vurderer kommuner og forsker.

Plejehjemsbeboere er blevet svagere

Ældre på plejehjem bliver oftere indlagt og har oftere brug for den praktiserende læge. Fra 2008 til 2014 er begge dele steget med 14 procent, mens forbruget af sundhedsydelser har været konstant for andre ældre. Det vidner om, at plejehjemsbeboerne som gruppe er blevet svagere. Frem mod 2050 vil antallet af +80-årige stige med 150 procent, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, mener både ekspert og ældrechef.

Nedlagte hæveautomater plager ældre og turister

Antallet af bankfilialer og hæveautomater er faldet drastisk i de senere år, og Danmark er nu et af de lande i Europa, der har færrest hæveautomater målt pr. indbygger. Det viser ny Momentum-kortlægning. Det går hårdt ud over landdistrikter.

Vasketoiletter vinder indpas i ældres hjem

Flere og flere borgere får vasketoiletter i deres hjem på kommunens regning, viser ny undersøgelse. Der kommer også flere og flere loftlifte og spiserobotter, viser ny undersøgelse fra Center for Velfærdsteknologi. Samlet har kommunerne i de seneste år sparet over 400 millioner kroner på tre udvalgte teknologier, men de største besparelser er formentlig også høstet nu.

Leder
Kommuner i økonomisk dobbeltpres
Momentum i PDF

Download Momentum i PDF-format her.

Forrige nummer
EGU-ordning skubber svage unge mod uddannelse og arbejde
Demens er kommet højt på den kommunale dagsorden
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk