Momentum nr. 7/2016, 5. april
Flere flygtningebørn udfordrer kommunerne

På bare syv år er antallet af flygtningebørn, der får opholdstilladelse i Danmark, næsten 20-doblet, og alene fra 2014 til 2015 steg antallet fra 2.518 til 7.448, viser ny Momentum-kortlægning. Det giver kommunerne store udfordringer med at integrere børn i daginstitutioner og folkeskolen.

Gråhårede tilflyttere har penge med

I næsten tre fjerdedele af kommunerne har de 55-70-årige tilflyttere en højere indkomst end kommunens borgere i samme alder. Og i hver femte kommune har de ældre tilflyttere en indkomst, der er over 10 procent højere, viser ny Momentum-analyse. Flere aktører ser det som en understregning af, at seniorer er en attraktiv tilflyttergruppe, der bringer ikke blot penge, men også engagement med sig.

Flere og flere får bil i landkommuner

Andelen af husstande, der har bil, vokser mest i land- og yderkommuner, hvor mange i forvejen har bil. Det viser ny Momentum-analyse. Afstandene gør det nødvendigt at have bil på landet, mens lavere priser har gjort bilen attraktiv for flere mennesker, lyder det fra forsker. I Hjørring og Hedensted tænker de alternativt for at servicere unge og ældre, som ikke selv har bil.

Leder
Flygtningepres er en udfordring på alle måder
Momentum i PDF

Download Momentum i PDF-format her.

Forrige nummer
Væksthuse bidrager til jobskabelsen
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk