Momentum nr. 6/2016, 22. marts
Væksthuse bidrager til jobskabelsen

De fem kommunale væksthuse i Danmark hjælper virksomhederne med at skabe job. En ny opgørelse af væksthusenes resultater viser, at de siden 2013 har skabt over 1.300 arbejdspladser. Især rollen som knudepunkt i erhvervsfremmesystemets mange tilbud fremhæves som positiv.

Forrige nummer
Borgmestre: Omprioriteringsbidrag vil ramme alle områder
Erhvervsuddannelser forsvinder fra Sjælland og Vestjylland
Inklusion giver ikke dårligere trivsel
Der fødes for få børn i 9 ud af 10 kommuner
Leder: Omprioriteringsbidrag er ingen gratis omgang
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk