Momentum nr. 5/2016, 8. marts
Borgmestre: Omprioriteringsbidrag vil ramme alle områder

93 procent af borgmestrene svarer i ny Momentum-rundspørge, at regeringens årlige omprioriteringsbidrag vil betyde forringelser på den borgernære service, hvis det udmøntes fuldt ud. Især ældreplejen, skoler og daginstitutioner bliver ramt, men ingen områder går fri.

Erhvervsuddannelser forsvinder fra Sjælland og Vestjylland

Antallet af uddannelsesretninger på erhvervsskoler er faldet siden 1993 i vestjyske og sjællandske kommuner, mens det er steget i kommuner med større byer. Det kan tvinge unge til at rejse længere for at få deres uddannelsesønske opfyldt og kan betyde, at nogle slet ikke får taget en uddannelse, siger forsker, der mener, at taxameterordningen er en stor del af forklaringen på udviklingen.

Inklusion giver ikke dårligere trivsel

Trivslen blandt specialskoleelever, der er kommet tilbage til den almene folkeskole, er ikke lavere end eleverne på specialskole. Det viser ny Momentum-analyse af den nationale trivselsmåling. Forsker og KL finder resultatet positivt, selv om der stadig skal arbejdes med at komme op på de andre elevers niveau. Skoleeleverne oplever også fremgang i inklusionsarbejdet, mens lærerne savner flere ressourcer.

Der fødes for få børn i 9 ud af 10 kommuner

I 9 ud af 10 danske kommuner blev der i 2014 født så få børn, at tilflytning er eneste mulighed for at sikre, at indbyggertallet ikke falder. I 70 procent af kommunerne har der ikke været en holdbar reproduktionsrate siden 2002. Børnene fødes primært i og omkring de store byer, hvor de unge søger hen for at studere og arbejde.

Leder
Omprioriteringsbidrag er ingen gratis omgang
Forrige nummer
Mangel på unge kvinder breder sig til større byer
Momentum i PDF

Download Momentum i PDF-format her.

Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk