Momentum nr. 4/2016, 23. februar
Mangel på unge kvinder breder sig til større byer

Et hastigt stigende antal kommuner har flere mænd end kvinder i alderen 20-29 år. På otte år er antallet af kommuner med mindst 10 procent flere mænd end kvinder steget fra 44 til 69, og hvor det før primært var et problem i yderområderne, kan også mange bykommuner se det nu. Tendensen skyldes større uddannelsesiver, manglende jobmuligheder og lyst til at bryde med gamle mønstre, mener forskere.

Momentum på Facebook

Du kan følge Momentum på facebook.

Klik her for at komme til Momentums side.

Forrige nummer
Kommunal erhvervsvejledning skaber private job
Oplandskommuner er bedst til at trække bysbørn hjem
Dårligt helbred rammer flygtninge hårdere på arbejdsmarkedet
Sjællændere er blandt EU’s mest mobile
Leder: Kommunal erhvervsindsats betaler sig
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk