Momentum nr. 18/2015, 27. oktober
Virksomheder over hele landet mangler arbejdskraft

I mere end en tredjedel af kommunerne er der mangel på arbejdskraft inden for flere end tre fagområder, og i resten er der begyndende rekrutteringsproblemer på enkelte områder, viser ny Momentum-undersøgelse. Bedre samarbejde mellem jobcentre og mellem jobcentre og virksomheder skal afværge en eskalering af rekrutteringsmanglen, mener eksperter og arbejdsgivere. Mange jobcentre er allerede godt i gang, viser undersøgelsen.

De ældre får færre besøg af lægen

De praktiserende læger kommer sjældnere på sygebesøg i borgernes hjem. Fra 2009 til 2014 faldt antallet af sygebesøg hos ældre med en femtedel, viser ny Momentum-analyse. Faldet er størst blandt de 65-79-årige. Men de ældre, der får besøg, får flere besøg årligt end tidligere. Lægeforening peger selv på en skarpere prioritering, men årsagerne kan også være økonomi og ændrede forventninger, mener forsker.

Forrige nummer
Borgmestre frygter konsekvenserne af regeringens omprioriteringsbidrag
Mange læger henviser ikke til kommunale tilbud
Gymnasieelever taber stort ved skriftlig eksamen
Flere censorer på skolen skal gøre op med stor forskel
Leder: Praktiserende læger skal spille mere aktivt med i det nære sundhedsvæsen
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk