Momentum nr. 16/2015, 29. september
Læger bruger mere tid på de ældste patienter

Patienter over 80 år er den eneste gruppe, der i gennemsnit har øget antallet af besøg hos de praktiserende læger fra 2009 til 2014. I forvejen udgør borgere på 80 år eller ældre 10 procent af alle konsultationer, selv om de kun udgør 4 procent af befolkningen. Det er samtidig en tung patientgruppe, som sætter de praktiserende læger under pres, mener Praktiserende Lægers Organisation.

Forrige nummer
Aldrende læger udfordrer sundhedsvæsenet
Yderkommuner får flest tilflyttere uden uddannelse
Kommuner satser stort på innovation
4 ud af 10 folketingspolitikere har kommunalpolitik på rygraden
Leder: Læger spiller nøglerolle i det nære sundhedsvæsen
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk