Momentum nr. 1/2015, 13. januar
Færre ældre er faste gæster på sygehuset

Andelen af pensionister, der indlægges på sygehus igen og igen, er faldet de seneste år, viser ny Momentum-undersøgelse. Det er en positiv udvikling, mener forsker, der peger på de ældres bedre helbred og kommunernes oprustning på sundhedsområdet som to af de væsentligste årsager.

Sjællændere melder sig langt oftere syge end jyder

Kommunalt ansatte i Østdanmark lægger sig oftere under dynen med suppe og snotpapir end jyderne. Jyderne bliver til gengæld liggende længere, når sygdommen får ram på dem. Det viser en ny Momentum-analyse. Den skæve geografiske fordeling skyldes kulturforskelle, mener forsker.

Alt for få psykisk syge er i arbejde

Kun 28 procent af danskerne med en psykisk lidelse er i arbejde eller under uddannelse, mens det gælder 79 procent af hele befolkningen, viser en ny, omfattende analyse. Forsker mener, at langt flere med psykiske problemer bør kunne fungere i et job. Sundhedsminister og kommuner er enige og vil arbejde for en mere sammenhængende indsats for de psykisk syge med mere fokus på at komme i job.

4 ud af 10 byboere vil gerne rykke på landet

Hvis der stod et job parat, ville hele 41 procent af de danske byboere være villige til at flytte til et landdistrikt. Bedre uddannelses- og jobmuligheder er vejen frem, hvis man skal holde på de unge og tiltrække nye familier, mener både forsker og borgmester.

Leder
Det nære sundhedsvæsen virker
Momentum i PDF

Download Momentum i PDF-format her.

Momentum på Facebook

Du kan følge Momentum på facebook.

Klik her for at komme til Momentums side.

Forrige nummer
Skoleforvaltninger spejder efter målene
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk