Momentum nr. 6/2014, 18. marts
Sjællandsk overvægt i hospitalssengene

Ny Momentum-undersøgelse viser, at sjællænderne langt oftere bliver indlagt på sygehus end resten af danskerne. Forskere mener, at den kortere afstand til sygehusene i Østdanmark har medført en kultur blandt både borgere og læger, hvor man hurtigere bliver indlagt.

Over 90.000 danske boliger mangler bad, wc eller køkken

3,4 procent af boligerne i Danmark mangler bad, wc eller køkken. Hovedstaden har flest af de utidssvarende boliger, men også en række landkommuner er hårdt ramt, viser nye tal. Nogle steder er de utidssvarende boliger et udtryk for lokalsamfund i krise, men der er også borgere, som lever fint med manglerne til gengæld for en relativt lav husleje i et attraktivt kvarter.

Flere og flere af de kommunalt ansatte har ikke-vestlig baggrund

Fra 2009 til 2013 er andelen af kommunale medarbejdere med ikke-vestlig baggrund steget med ti procent. I 2013 udgjorde de 5,5 procent af alle kommunalt ansatte, hvilket er en større andel end på resten af arbejdsmarkedet. Den kommunale fremgang glæder direktøren for Foreningen Nydansker i en tid, hvor den økonomiske krise ellers har været hård ved nydanskerne på arbejdsmarkedet.

Leder
Vækst i lokal balance
Momentum i PDF

Download Momentum i PDF-format her.

Momentum på Facebook

Du kan følge Momentum på facebook.

Klik her for at komme til Momentums side.

Forrige nummer
Under hvert femte barn bliver ammet længe nok
Mødre kan trække unge til hjemstavnen
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk