Momentum nr. 2/2014, 21. januar
Tablets vinder stærkt frem i daginstitutioner

Flere end 4 ud af 10 børn har i dag mulighed for at bruge tablets i deres dagtilbud, viser ny Momentum-undersøgelse blandt forældrene. Det er mere end en fordobling på blot et år. Forældrene er positive over for de nye digitale medier i institutionerne.

Byboer er en sjælden race i Danmark

Mens debatten om afvandring fra land til by raser i Danmark, viser nye europæiske tal, at Danmark faktisk er et af de vesteuropæiske lande, hvor færrest bor i storbyer. Danmark er dog et af de lande, hvor andelen af byboer er steget mest de senere år. Forsker peger på, at danskerne nemmere kan bo uden for byerne, fordi vi er et lille land med en god infrastruktur, hvor man hurtigt kan komme på arbejde i byen.

Gode råd skal styrke kommunale akutfunktioner

Akutpladser og akutteams bliver mere og mere udbredt i kommunerne, viser ny undersøgelse. De skal blandt andet forebygge indlæggelser og ikke mindst genindlæggelser på sygehus. Samtidig går KL nu for første gang ud med gode råd til kommuner om indretning af akutfunktioner. Forsker bifalder, at kommunerne får mere fokus på ensartet behandling i kommunerne.

Flere og flere ældre har gode indtægter

En stigende andel ældre har en indkomst i pensionslivet, som er så høj, at de ikke får det fulde tillæg til folkepensionen, viser nye tal. Om få år vil mindre end halvdelen af pensionisterne få fuldt pensionstillæg. Det er godt for samfundsøkonomien, mener forsker. De Radikale mener, at det stigende antal velhavende ældre bør give anledning til et opgør med de aldersbetingede ydelser.

Leder
Leder: Urbaniseringen udfordrer hele Europa
Momentum på Facebook

Du kan følge Momentum på facebook.

Klik her for at komme til Momentums side.

Momentum i PDF

Download Momentum i PDF-format her.

Forrige nummer
Personale skal rustes bedre til det nære sundhedsvæsen
KL vil tune uddannelser til fremtidens sundhedsvæsen
Vil du afmelde dette nyhedsbrev?
Så tryk her


Har du yderligere spørgsmål?
Kontakt netredaktionen@kl.dk