Indhold

01.09.17 14:00

Temamøder om ændring af folkeoplysningsloven

Pr. 1. januar 2017 trådte en ændring af folkeoplysningsloven i kraft, som blandt andet betyder en ændring af lovens formålsparagraf, krav om offentliggørelse af foreningers tilskudsregnskaber samt styrket tilsyn. På den baggrund afholder KL to temamøder om lovændringerne i henholdsvis København og Aarhus.

     

Form og indhold

Temamødets form er en blanding af faglige oplæg, gruppe- og plenumdrøftelser, og du vil på temamødet få:

- viden om lovændringerne gennem oplæg fra Kulturministeriet om baggrund for lovændringerne samt indholdet i lovændringerne.

- inspiration til, hvordan du kan arbejde med lovændringerne i praksis gemme oplæg fra Odense Kommune, der har været en af frontløberne i arbejdet med at implementere ændringerne.

- mulighed for at arbejde med konkrete case, der tager udgangspunkt i den kommunale forvaltning af lovændringerne.

 

Hvor og hvornår?

Der afholdes i alt to temamøder:

10. november 2017 i KL-huset i København.

4. december 2017 på Comwell Aarhus.

Begge temamøder er programsat fra kl. 9.30-14 med mulighed for at netværke efter programmet er slut.

 

Pris

Prisen for deltagelse er 875 kr. pr. person ekskl. moms, og tilmeldingen er økonomisk bindende.

 

Antal deltagere

Maks. 50 personer pr. temamøde efter først-til-mølle princippet. Dog er der som udgangspunkt kun to pladser pr. kommune (yderligere tilmeldinger vil komme på venteliste).

 

Tilmelding og yderligere information

Du kan læse mere om temamøderne samt tilmelde dig via nedenstående link, hvor du også kan finde programmet for temamøderne.

Temamødet den 10. november i København:

http://tilmeld.kl.dk/temamoede-lovaendring-om-folkeoplysning-kbh 

Temamødet den 4. december i Aarhus: 

http://tilmeld.kl.dk/temamoede-lovaendring-om-folkeoplysning-aarhus

Tilmeldingsfristen for temamødet i København er den 10. oktober, mens tilmeldingsfristen for temamødet i Aarhus er den 3. november.

Annonce

Annonce

Annonce