Indhold

30.11.17 12:00

Susanne Docherty: Inddrag institutionerne i det strategiske arbejde

Susanne Docherty: Inddrag institutionerne i det strategiske arbejde
Økonomiske centraliseringer hos kultur- og fritidsinstitutionerne sætter kommunerne i nogle ledelsesmæssige dilemmaer på kultur- og fritidsområdet, der kun kan løses, hvis der tænkes på tværs af fagcentre, institution og aktiviteter. Det mener Susanne Docherty, der på seminaret om styring og ledelse den 18. december deler erfaringer fra Helsingør Kommune.

Behov for nye ledelsesperspektiver

Ifølge Susanne Docherty udfordres de kommunale kultur- og fritidsinstitutioner af det kontinuerligt indskrænkede økonomiske råderum, som det hun understreger også er tilfældet på alle andre kommunale områder.

"Hvis vi stadig skal levere høj kvalitet på institutionsniveau indenfor kultur- og fritidsområdet, medfører det et behov for nye partnerskaber på tværs af fagcentre, kommunale og nationale grænser. Der er med andre ord brug for nye ledelsesperspektiver, der i højere grad fokuserer på samspillet med omverdenen" siger Susanne.

Etablering af "det fælles vi"

Ledelsesmæssigt mener Susanne Docherty, at det er alfa omega med en klar rollefordeling mellem kommunale fagcentre og institution.

"Hvis kommunen for alvor vil gøre brug af kultur- og fritidsinstitutionernes ressourcer og udviklingspotentialer, skal der er etableres et "fælles vi". Her er det afgørende, at institutionerne inddrages i det centrale, strategiske arbejde i kommunerne," mener hun.

Til seminaret om styring og ledelse på kultur- og fritidsområdet den 18. december vil Susanne Docherty komme med Helsingør Kommunes perspektiver på, hvordan man kan arbejde med inddragelsen af kultur- og fritidsinstitutionerne i kommunens strategiske arbejde, så der sikres retning og ledelse i samarbejdet.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce