Indhold

08.05.18 09:05

Mikkel Selmar chef for GAME faciliteter: Der er flere uudnyttede potentialer i kommunerne, især når det kommer til at inddrage og prioritere gadeidræt og den selvorganiserede idræt

Mikkel Selmar chef for GAME faciliteter: Der er flere uudnyttede potentialer  i kommunerne, især når det kommer til at inddrage og prioritere gadeidræt og den selvorganiserede idræt

Foto: Game Street Mekka

Hvis du er leder eller chef på kultur- og fritidsområdet, eller arbejder i en relevant organisation/forening, i ministeriet eller er kommunalpolitiker, så har du mulighed for at deltage på konferencen om bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter d. 6 juni i GAME Streetmekka i København. Her vil du høre mere om, hvilke interessante udfordringer kommunerne står overfor i forbindelse med at udnytte byrummet bedst muligt, når det kommer til idræt. Mikkel Selmar vil være blandt de oplægsholdere, der tilbyder nye indgangsvinkler til emnet.

Selvorganiseret idræt skal medtænkes i udnyttelsen af idrætsfaciliteter

Dialog, støttemuligheder og fysiske rammer er vigtige indikatorer for den bedste udnyttelse af bæredygtige idrætsfaciliteter. ”Både de kommuner som har høj eller lav belægningsgrad bør blive bedre til at identificere de uudnyttede potentialer der er i kommunerne. En af de særlige udfordringer for kommunerne er at imødekomme og tilgodese borgere og idrætsfællesskaber, der ikke er organiseret ud fra klassisk foreningsmaner. Hvis kommunerne bliver bedre til at medtænke disse fællesskaber, er der i endnu højere grad mulighed for imødekomme de ændrede vaner i forbindelse med idræt i dag", siger Mikkel Selmar

Det handler både om udnyttelsen af rammerne og deltagerne

"Byrum og faciliteter dedikeret til gadeidræt bliver ikke nødvendigvis en succes, hvis ikke også man tænker brug og brugere ind fra starten. Her bør man bl.a. fokusere på, hvordan man bedst aktiverer rammerne, så flest muligt kommer med i fællesskaberne", siger Mikkel Selmar. I GAME arbejder de bl.a. ud fra tre forskellige former for deltagelse og aktiviteter: Selvorganiseret, semi-organiseret og traditionelle forenings-træninger. Dermed favner de både foreninger, og dem der efterlyser et supplement eller alternativ til foreningsidrætten. På den måde bliver der taget hensyn til de forskelligartede ønsker og behov, ligesom at der tages højde for ændringen i folks idrætsvaner.

Kommunerne skal blive bedre til at gå i dialog med ildsjæle indenfor gadeidræt

Mikkel Selmar ønsker, at kommunerne fremadrettede skal blive bedre til at samarbejde med de selvorganiserede fællesskaber fx inden for gadeidræt, for dermed at blive skarpere på, hvilke muligheder og begrænsninger både kommuner og idrætsfællesskaberne oplever. "Det vil efterfølgende være et stærkt signal, hvis gadeidræt og selvorganiserede idrætsfællesskaber officielt indskrives i den kommunale idrætspolitik", slutter han.

Annonce

Annonce

Annonce