Indhold

28.06.12 15:25

Kommunal støtte til fitness-foreninger

Kommunale tilskud og lokaler efter folkeoplysningsloven til fitness-foreninger o.l.

En række kommuner har forespurgt KL om reglerne for lokaleanvisning, lokaletilskud og aktivitetstilskud til motions- og fitnessforeninger efter folkeoplysningsloven.

Se også

Efter KL’s opfattelse skal ansøgninger fra fitness-foreninger o.l. vurderes efter de samme regler som ansøgninger fra andre foreninger. Det vil sige, at foreningen skal opfylde kravene til en folkeoplysende forening i folkeoplysningslovens §§ 3-5 samt tilbyde folkeoplysende aktiviteter i henhold til folkeoplysningslovens § 14. Ifølge folkeoplysningslovens § 20 kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om afgrænsning af, hvilke aktiviteter inden for folkeoplysningsloven, der er tilskudsberettigede, hvilket ministeren dog ikke har gjort. Den enkelte kommune har ikke en tilsvarende mulighed, men skal selvfølgelig påse, at de aktiviteter, der får kommunal støtte, falder inden for folkeoplysningslovens område.

En afvisning af at anvise lokaler eller yde tilskud til fitness-foreninger o.l. alene med den begrundelse, at der er tale om konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til kommercielle udbydere, vil derfor efter KL’s opfattelse ikke være lovlig.