Indhold

11.04.18 09:30

KL-konference om udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter

KL-konference om udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter

Foto: Game Street Mekka

Kommunerne er under pres i disse år for at skabe optimale rammer for kulturen og idrætten. Faciliteterne skal både favne motions- og bevægelsestilbud fra barn til senior og samtidig sætte rammen for kultur- og fritidsbegivenheder fra øverste hylde. Skal kommunerne leve op til forventningerne, kræver det en skærpet retorik udadtil og nytænkning indadtil.

Økonomisk, miljømæssig og anvendelsesmæssig bæredygtighed i facilitetsudviklingen er på dagsordenen i mange af landets kommuner. Øget pres fra idrættens specialforbund, ændrede idræts- og fritidsvaner og demografisk udvikling er bare nogle af de tendenser, der påvirker kommunerne i disse år.

I mange kommuner er der fokus på, at borgernes vaner, ønsker og behov ændrer sig i disse år. Samtidig er kommunerne opmærksomme på, at budgetterne ikke udhules af prestigebyggerier, at sikre energi- og klimavenlige løsninger og ikke mindst, at kommunerne investerer i faciliteter der er tilpasset interessen og oplandet, så de faktisk anvendes.

Den store diversitet i udfordringerne og den store efterspørgsel på bæredygtige løsninger er anledningen til, at KL nu sætter fokus på emnet med en konference om bæredygtige faciliteter.

Pres fra specialforbund

Kommunerne oplever i disse år et stigende pres fra interessenter ved udbygning og etablering af kultur- og idrætsfaciliteter, fx bliver kommunerne presset til at opfylde specifikke krav til afvikling af de lokale sportsklubbers turneringskampe.

Særligt kravene i landets bedste fodboldrækker har medført store frustrationer i kommunerne og KL har derfor foreslået nogle mere fleksible og lempeligere krav, hvor der tages hensyn til de lokale forhold og hvor stadions i højere grad udvikles ud fra en bæredygtig prioritering. 

Det er nemlig et problem, når kommunerne helt eller delvist finansierer faciliteter, der er overdimensionerede eller som kun har meget begrænsede anvendelsesmuligheder.

Nye idrætsvaner og geografiske forskelle

Men stadionbyggerier er langt fra den eneste udfordring, kommunerne står over for i disse år. Gode løsningsmodeller til, hvordan kommunerne kommer befolkningens ændrede idræts- og fritidsvaner i møde er også på dagsordenen. Det gælder både i forhold til den store efterspørgsel på faciliteter til selvorganiseret motion og bevægelse og til den voksende gruppe af seniorer der er fysisk aktive langt op i alderen.

Et andet aspekt af facilitetsudvikling er de forskelle, der er på tværs af kommuner og mellem land og by. For det øgede fokus på funktionaliteten af kultur- og fritidsfaciliteterne udspringer ikke nødvendigvis af de samme udfordringer på tværs af kommunerne. Fx viser tal fra Idrættens Analyseinstitut, at udnyttelsen af idrætsfaciliteterne er meget høj i hovedstadsområdet, mens den er faldende jo længere væk man bevæger sig fra de større byer.

Brug for nytænkning

Der er brug for nytænkning både i de større bykommuner, hvor der er pres på faciliteterne og i land- eller yderkommunerne, hvor der kan være brug for en strategi for afvikling. Kommunerne arbejder i begge tilfælde for, at udnyttelsen af de kommunale bygninger optimeres og bliver til glæde for flest mulige borgere.

På konferencen "Græsset må ikke betrædes", der finder sted i Street Mekka i København den 6. juni 2018 debatterer fagfolk, idrættens organisationer og kommunale repræsentanter de aktuelle udfordringer. 

Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere, forvaltninger og organisationer på kultur- og fritidsområdet.

Annonce

Annonce

Annonce