Indhold

07.02.18 15:49

KL inviterer til konference om bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter

Sæt kryds i kalenderen, når KL den 6. juni inviterer til konference om bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter i Street Mekka i København.

Virkeligheden for kommunernes kultur- og fritidsfaciliteter forandrer sig med hastige skridt i disse år. Nye fællesskabsformer, nye kultur- og fritidsvaner og ændrede rammebetingelser er blot nogle af de forhold, som sætter en helt ny dagsorden for kommunernes måder at tænke drift, udvikling og anlæg af kultur- og fritidsfaciliteter. Samtidig står kommunerne over for store klimaopgaver, hvor CO2-målsætninger og klimatilpasninger står højt på den politiske dagsorden.

Som et dugfrisk eksempel ses presset på kommunernes investeringer i stadionbyggerier, som efterlader en række spørgsmål om, hvordan kommunerne økonomisk, udnyttelsesmæssigt og klimamæssigt bedre kan fremtidssikre landets kultur- og fritidsfaciliteter. 

Derfor inviterer KL til endagskonference om bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter den 6. juni i Street Mekka, København.

Konferencen stiller skarpt på 4 hovedspørgsmål:

  • Hvad kræver det af kommunerne at sikre mere bæredygtige drift, udvikling og anlæg af kultur- og fritidsfaciliteter?
  • Hvordan kan kommunerne balancere mellem på den ene side at leve op til klimamålsætninger, budgetlov og anlægsloft og på den anden side at sikre unikke faciliteter, som skaber rammer om oplevelser, fællesskaber og underholdning for både lokale borgere og turister langvejsfra?
  • Hvilke politiske og lovgivningsmæssige barrierer og potentialer ligger der i at investere i bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter?
  • Hvordan sikre kommunerne ejerskab til og samarbejde om kultur-og fritidsfaciliteter uagtet ejerskabsform?

En række centrale politikere, eksperter og praktikere vil svare på spørgsmålene på konferencen, der samtidig lægger op til debat med deltagerne, så der tegnes et billede af, hvilken retning og rolle kommunerne har i ambitionen om at sikre mere bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter.

Det endelige program for dagen offentliggøres snarest.

Målgruppe

  • Kommunale politikere, ledere og chefer på kultur- og fritidsområdet samt teknik- og miljøområdet
  • Relevante organisationer, ministerier, foreninger og fonde på kultur- og fritidsområdet
  • Institutions- og facilitetsledere på kultur- og fritidsområdet.

Hvad får deltagerne med hjem?

  • Inspiration til, hvordan kommunale kultur- og fritidsfaciliteter kan blive mere bæredygtige inden for parametre som økonomi, klima og udnyttelsesgrad. 
  • Nye perspektiver på, hvad potentialet er i bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter, og hvad det giver tilbage til kommunerne, borgerne og samfundet som helhed.  
  • Netværk med centrale aktører fra både kultur- og fritidsområdet og teknik- og miljøområdet på tværs af kommuner, fonde, organisationer, ministerier mfl. 

Form

Konferencen er en blanding af oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling. Vi opfordrer til, at deltagerne møder op og deltager aktivt med spørgsmål og eksempler fra deres bagland og hverdag.

Tid

6. juni 2018 

Sted

Street Mekka, Enghavevej 82D, 2450 København SV

Pris

1.995 kr. ekskl. moms

Tilmelding

Du kan tilmelde dig konferencen her: http://tilmeld.kl.dk/facilitetskonference18 

Tilmelding er 100% økonomisk bindende, men du kan frem til tilmeldingsfristen overdrage din plads til en kollega. Kontakt i så fald Amanda Pilegaard Løvborg på akpj@kl.dk og bemærk, at ændringen først er gældende, når du har modtaget en bekræftelse herpå.

 

Annonce

Annonce

Annonce