Indhold

09.04.18 16:00

Jens Jepsen: Musik- og kulturskolerne kan blive et kulturelt centrum i lokalmiljøerne

Jens Jepsen: Musik- og kulturskolerne kan blive et kulturelt centrum i lokalmiljøerne
Musik- og kulturskolerne kan spille en central rolle som rammesætter for kulturelle fællesskaber på tværs af generationer og kulturelle og sociale skel. Det mener Jens Jepsen, der er daglig leder af Klaverfabrikken i Hillerød. På temadagen om musik- og kulturskoler den 22. maj fortæller han om, hvordan man kan skabe rammerne for, at flere kan engagere i lokalmiljøerne kan engagere sig i musikken.

Glæden er kodeordet

Kulturen er for alle, ikke kun dem, der er vokset op i et hjem med klaver, og hvis kulturlivet ikke lykkes med at sprede sine tilbud ud til de mange, kan man ikke længere forsvare at lægge offentlige kroner i kulturen. Så kontant lyder udmeldingen fra Jens Jepsen, der ser et potentiale til at udvikle kulturlivet – herunder også musik- og kulturskolerne - så det i højere grad rækker ud til flere. 

"Kodeordet er glæden og fællesskabet som musik og kultur skaber når den er allerbedst. Den skal spredes og flere skal have del af den. Når man som samfund vælger at bruge fælles midler på kulturinstitutionerne, så følger det ansvar med helt af sig selv," siger Jepsen.

Klaverfabrikkens leder mener, at vejen frem er løbende udvikling, hvor kodeordene er den glæde og det fællesskab, som musik og kultur kan skabe. Det kræver muligvis ændringer i måden driver institutionerne på, måden der undervises på, eller måden man interagerer med andre mennesker på.

"Men vigtigst af alt er at få delt glæden til flere, så flere får øjnene op for de fællesskaber musik- og kulturskolerne har mulighed for at være katalysator for, mener han.

Spil sammen i kulturfællesskaber

Jens Jepsens mission på Klaverfabrikken er, at udviske generationsforskel, når der arbejdes med kulturfællesskaber. Et bud kunne være at skabe et større samspil mellem Klaverfabrikken og den lokale musikskoles tilbud fx med undervisning i lejrbålsguitar, skrål-med-sang eller jam-sessions. "På den måde vil der være en større chance for at ramme et bredere publikum på tværs af generationer eller sociale skel, da glæden er allerstørst når det kan sættes i spil i et fællesskab," siger Jens Jepsen.

"Jeg kunne sagtens se musik- og kulturskolerne spille en mere aktiv rolle i mødet omkring kulturen. Glæden hos den 60-årige er fuldstændig lig glæden hos den 10-årige når akkorderne på guitaren endelig begynder at hænge sammen," siger han.

Udforsk dit lokalmiljø

Musik- og kulturskolerne kan ifølge Jens Jepsen blive bedre til at udforske deres lokalmiljø. Han tror på, at der i alle danske kommuner er brugbare metoder og samarbejdspartnere at hente, hvis man finder samarbejdspartnere blandt kommunale og andre lokale institutioner.

I Hillerød, hvor Klaverfabrikken har til huse, arbejder de allerede sammen med kommunale institutioner om at udvikle fællesskaber på tværs. Fx gennem sommerferieaktiviteter for børn og unge med svære opvækstvilkår, en litteratur- og musikfestival med biblioteket, korsang på det lokale plejecenter og meget mere.

Den rolle som samarbejdspartner og rammesætter for kulturelle fællesskaber kan musik- og kulturskoler tage på sig, mener Jepsen. "Set fra min stol har musik- og kulturskolerne et stort potentiale til at blive et kulturelt centrum i byerne i langt større grad end i dag,", slutter han.

Annonce

Annonce

Annonce