Indhold

28.09.12 10:14

Et fysisk aktivt børneliv

Et fysisk aktivt børneliv
KL og DIF er enige med regeringen om, at børn skal være fysisk aktive mindst en time om dagen, skriver Jane Findahl og DIF's næstformand Preben Staun i fælles debatindlæg.

Af Jane Findahl (SF) og Preben Staun, henholdsvis formand for KL’s Børne- og Kulturvalg og næstformand for Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

Se også

Som samfund skal vi gøre, hvad vi kan for bedst muligt at understøtte det gode børneliv. Og her er fysisk aktivitet et vigtigt element, da det styrker barnet motoriske og fysiske udvikling og samtidig har indflydelse på sundhed, koncentrationsevne, adfærd og læring.

Et fysisk aktivt børneliv er med til at give et bedre voksenliv. Og derfor er vi i KL og DIF enige med regeringen om, at børn skal være fysisk aktive mindst en time om dagen. Det kræver en flerstrenget indsats, hvor vi blandt andet skal sørge for, at der er gode rammer for fysisk aktivitet for børn og unge.

Der skal etableres et samarbejde, som går på tværs af ministerområder, kommuner og idrætsorganisationer, for at understøtte, at børn skal have en times motion om dagen.

Vi skal have den fysiske aktivitet trukket ind i børnenes hverdag. Som det er sket i 220 daginstitutioner i ”Rend og hop med Oliver”. Og som vi ser på skoler, der inddrager motion i den almindelige undervisning gennem initiativer som ”løb og læs”.

Vi skal også arbejde på at videreudvikle den fysiske aktivitet i folkeskolen. Særligt i de ældste klasser, hvor eleverne mister interessen for idræt og bevægelse.

Fysisk aktivitet skal ikke nødvendigvis være bundet til skemalagte idrætstimer, men tænkes ind i det fysiske miljø. Ligesom lærere og pædagoger skal tænke det ind i det daglige læringsmiljø.

Se også

Hvis vi samtidig kan inddrage idrætsforeningerne og deres 200.000 trænere i arbejdet mod en bevægelsesrevolution i børnenes hverdag, så er vi nået langt.

Børne- og undervisningsministeren har for nylig afholdt et møde om emnet, hvor alle relevante aktører på området deltog. Vi vil gerne rose ministeren for dette initiativ. For der er behov for en fælles indsats, hvor forældre, politikere, fagprofessionelle og idrætsforeninger alle bidrager til et styrket fokus på motion og bevægelse for børn.

******************************************************
Debatindlægget er bragt i denne uge i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Annonce

Annonce

Annonce