Indhold

25.04.18 13:42

Esben Danielsen: Bæredygtige faciliteter handler om aktivt værtskab og de rette kombinationer

Esben Danielsen: Bæredygtige faciliteter handler om aktivt værtskab og de rette kombinationer

Foto: Game Streetmekka

Kommunerne har gode muligheder for at skabe endnu mere bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter, hvis de tænker aktivt værtskab og bliver bedre til at dele de eksisterende faciliteter i de rette kombinationer. Det mener Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden, der på konferencen om bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter den 6. juni giver sit bud på, hvordan kommunerne kan skabe mere bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter.

Kommunerne har stort potentiale

Både by- og landkommuner har på hver sin måde stort potentiale til at skabe endnu mere bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter. Det handler om at tænke faciliteterne sammen i de rette kombinationer, mener Esben Danielsen.

"I landsbyområderne er det oplagt at tænke faciliteterne på tværs af landsbyerne. Hellere lidt færre men bedre brugte faciliteter. Tænk skole, børnehave, idrætshal, forsamlingshus og sundhedshus sammen i de rette kombinationer. I byerne er der pres på pladsen og de eksisterende faciliteter, men også her handler det om at kombinere. Kan spillested, museum eller teater måske også være forsamlingshus eller mødested for ældreidræt, yoga eller noget helt tredje?" siger Esben Danielsen.

Lokale og Anlægsfondens direktør mener, at vejen til mere bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter handler om at tænke faciliteterne sammen i de rette kombinationer og i dobbeltfunktionalitet, så f.eks. parkeringshuse, parkeringspladser eller regnvandsforsinkelsesbassiner også kan bruges rekreativt.

Aktivt værtskab og rekreativ dobbeltfunktionalitet

Bæredygtigheden handler i høj grad om værtskab og om at organisere og praktisere at dele de eksisterende kultur- og fritidsfaciliteter. Vid hvornår faciliteterne bliver brugt og vær klar til hurtigt at kunne tilbyde pladsen til andre, når den er ledig, lyder det fra Esben Danielsen.

"Steder med værter inkluderer flere og bliver bedre for alle borgere, ikke kun dem, der er aktive i forvejen. Aktivt værtskab øger brugen, vedligeholdet og ejerskabet over faciliteterne og er vejen frem, både indendørs og udendørs," siger han.

Samtidig skal kommunerne blive bedre til at tænke kultur- og fritidsfaciliteterne sammen i dobbeltfunktionelle kombinationer. Bl.a. rummer skolerne ifølge Esben Danielsen gode muligheder for at vinde mere plads til både skole- og fritidsliv, hvis vi tænker bevægelse og kulturfaciliteter ind i de fysiske rammer.

"Rekreativ dobbeltfunktionalitet handler om, at vi skal blive bedre til at tænke faciliteter i de rette kombinationer. Museum plus ældreidræt, spillested plus yoga, skovrejsning som idrætshal og klimasikring som udefaciliteter," siger han.

Samarbejde på tværs af kommunegrænser er afgørende

Kommunerne kan ifølge Esben Danielsen også blive endnu bedre til at samarbejde om viden og erfaring og dele de gode erfaringer på byggesiden, driftssiden og miljøsiden og dermed skabe bedre rammebetingelser for de kommunale kultur- og fritidsfaciliteter. En vidensdeling som Lokale og Anlægsfonden meget gerne bidrager til.

"Hvorfor skal der bygges tomme tilskuerpladser og faciliteter med for få brugere på hver sin side af kommunegrænsen og startes på ny med samme fejl i hver sin kommune?" slutter Esben Danielsen.

Annonce

Annonce

Annonce