Indhold

25.01.10 13:51

Erklæring om indhentelse af børneattester

Undervisningsministeriet har udarbejdet en blanket til erklæring om indhentelse af børneattester til brug for folkeoplysende foreninger.

Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af folkeoplysningsloven der indebærer, at foreninger fremover skal afgive en erklæring om indhentelse af børneattester.

Se også

Lovændringen betyder, at alle folkeoplysende foreninger der søger om kommunale tilskud eller lokaler fra og med 2010 skal afgive en erklæring til kommunen om at de overholder reglerne om indhentning af børneattester. Erklæringen skal afgives en gang årligt.

De nye regler omfatter alle folkeoplysende foreninger, der søger om tilskud eller lokaler og ikke kun foreninger, der er medlem af de tre landsdækkende idrætsorganisationer eller Dansk Ungdoms Fællesråd.

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en blanket til den nævnte erklæring (se bilag eller link).

Yderligere materiale