Indhold

24.11.10 15:21

Ændret den 29.11.10

Børneattester på foreningsområdet

KL har udarbejdet en oversigt over spørgsmål og svar (FAQ) vedrørende børneattester på foreningsområdet.

Folkeoplysningsloven blev ændret den 1. januar 2010, således at reglerne om børneattester i foreningslivet blev skærpet.

Se også

Dels blev der indført en pligt for de folkeoplysende foreninger til årligt at indsende en erklæring om børneattester til kommunen.

Dels blev der ændret i reglerne for, hvilke foreninger, der er omfattet af reglerne om indhentelse af selve børneattesterne.

KL har fået en række spørgsmål om de nye regler.

I vedlagte 2 FAQ'er gives der svar på en række ofte stillede spørgsmål på området.

Yderligere materiale