Indhold

25.08.17 12:55

11 anbefalinger til fortsat udvikling af musikskolerne

11 anbefalinger til fortsat udvikling af musikskolerne

Det er vigtigt at se på, hvordan musikskolen kan blive mere tilgængelig – også økonomisk. Foto: Colourbox

Musikskoletænketanken fremlægger i dag resultater og anbefalinger for udviklingen af fremtidens musikskoler. Det sker i forbindelse med Kulturmødet Mors.

Arbejdet afsluttes ved offentliggørelsen af en rapport "Musikskolerne i Danmark", der skitserer 11 indsatsområder og en række anbefalinger til fortsat udvikling af musikskolerne.

Rapporten anbefaler blandt andet, at den statslige bevilling fortsat udmøntes som en refusionsordning, men i en ændret form. En fremtidig refusionsordning skal sammensættes, så den understøtter et stort elevoptag og en socioøkonomisk balanceret elevgruppe, fx gennem lavere deltagerbetaling.

En del af det kulturelle landskab

I forbindelse med præsentationen og diskussionen på Kulturmødet Mors siger Mette Nielsen (S), medlem af KL's Børne- og Kulturudvalg, at KL lægger vægt på, at musikskolerne både er en vigtig undervisningsinstitution og en lokal kulturinstitution, der indgår i det kommunale, kulturelle landskab på linje med andre.

"Det er glædeligt, at dette perspektiv også er med i tænketankens rapport. Det er vigtigt for KL, at alle børn og unge har mulighed for at møde kunst og kultur både i skolen og i fritiden. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan musikskolen kan blive mere tilgængelig – også økonomisk."

Mette Nielsen tilføjer, at KL gerne bidrager til det arbejde med at se på en ny måde at fordele de statslige midler, så det bliver muligt.

"Sidst men ikke mindst er det glædeligt, at udvalget ikke er faldet for fristelsen til at anbefale en strammere styring fra statens side – fx i form af puljer," siger Mette Nielsen.

Kulturminister Mette Bock (LA) siger, at hun på baggrund af rapportens anbefalinger vil indkalde Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan man kan følge op på dem. Hun peger blandt andet på behovet for en fornyelse af den statslige støttemodel og en styrket uddannelse af musikskolelærere.

KL har siddet med i Musikskoletænketanken, der blev nedsat i marts 2016 med Søren Bojer Nielsen, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, som formand.

Læs rapporten 

Annonce

Annonce

Annonce