Indhold

Center for Social og Sundhed

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Center på social-, ældre-, handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet. Centeret arbejder med interessevaretagelse og konsulentbistand vedr. politik, økonomi, organisation og ledelse inden for de nævnte områder og koordinerer betjeningen af KL´s Social- og arbejdsmarkedsudvalg. Herudover laver centeret kurser, temadage, seminarer og anden informationsvirksomhed samt planlægning og vedligeholdelse af administrative systemer (IT, blanketter og håndbøger).

Andy Schultz Kristensen

Andy Schultz Kristensen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • akn@kl.dk
 • 33703267
 • Arbejdsområde:

  Velfærdsteknologi:
  - statusmåling og dataindsamling
  - det velfærdsteknologiske landkort
  - ERFA-gruppe om virtuelle ydelser
  - Hjælpemiddelarbejdsgruppen
  - Projekt om business-case på forebyggelse via velfærdsteknologiske redskaber
  - IKT-rapport

Anne Hagen Nielsen

Anne Hagen Nielsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • aen@kl.dk
 • 33703720
 • Arbejdsområde:

  Sundhed

Christian Harsløf

Christian Harsløf

 • Afdelingschef
 • Center for Social og Sundhed
 • cnh@kl.dk
 • 33703116
 • Arbejdsområde:

  Afdelingschef for social- og sundhedsområdet

Eva Michelle Burchard

Eva Michelle Burchard

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ebu@kl.dk
 • 33703860
 • Arbejdsområde:Center for Forebyggelse i praksis

Fie Brinkmann

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • fibr@kl.dk
 • 33703003
Gitte Duelund Jensen

Gitte Duelund Jensen

 • Leder af Center for Velfærdsteknologi
 • Center for Social og Sundhed
 • gdj@kl.dk
 • 33703928
 • Arbejdsområde:Velfærdsteknologi
Hanne Gøttrup

Hanne Gøttrup

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • hgh@kl.dk
 • 33703249
 • Arbejdsområde:Det sociale børneområde, Serviceloven
Jacob Meller Jacobsen

Jacob Meller Jacobsen

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • jjc@kl.dk
 • 33703852
 • Arbejdsområde:social- og sundhed
Jessie Brender Olesen

Jessie Brender Olesen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • jbs@kl.dk
 • 33703276
 • Arbejdsområde:Konsulent på området for børn og unge med særlige behov
Karen Karlsson Eriksen

Karen Karlsson Eriksen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kae@kl.dk
 • 33703859
 • Arbejdsområde:Center for Forebyggelses i praksis
Karen Marie Myrndorff

Karen Marie Myrndorff

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kmm@kl.dk
 • 33703489
 • Arbejdsområde:Social og Sundhedsområdet

Kirstine Bergholdt Bjerre

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kibb@kl.dk
 • 33703150
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III

Laila Christine Jensen

 • Sekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • lcj@kl.dk
 • 33703292
 • Arbejdsområde:Sekretær
Lene Dørfler

Lene Dørfler

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ldf@kl.dk
 • 33703367
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

   

Line Schubert

 • Chefsekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • lisc@kl.dk
 • 33703626
Lisbeth Holm Olsen

Lisbeth Holm Olsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • llo@kl.dk
 • 33703834
 • Arbejdsområde:Forebyggelse og Sundhedsfremme, Center for Forebyggelse i praksis
Lise Holten

Lise Holten

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lht@kl.dk
 • 33703558
 • Arbejdsområde:Samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommune om sundhedsaftaler. Hjerneskadeområdet. Rehabilitering. Sygesikringsudbud Praksys.dk.
Lone Vinhard

Lone Vinhard

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lvi@kl.dk
 • 33703563
 • Arbejdsområde:Genoptræning, træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhed.dk, MedCom standarder
Louise Dybdal

Louise Dybdal

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ldy@kl.dk
 • 33703952
 • Arbejdsområde:

  Ældreområdet

  Patientsikkerhed

  Fremfærd Ældre

Mads Jensbo

Mads Jensbo

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mds@kl.dk
 • 33703419
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet generelt, udvalgssekretær for KL's Social- og Sundhedsudvalg, det socialt-lægelige samarbejde.

Maj Fjordside

Maj Fjordside

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mjf@kl.dk
 • 33703851
 • Arbejdsområde:

  Patientsikkerhed

  Sundhed på ældreområdet

  Fremfærd Ældre

Marie Silbye-Hansen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • msh@kl.dk
 • 33703291
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet

Mathias Kimer Larsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • makl@kl.dk
 • 33703370
Mette Bohmann Lystoft

Mette Bohmann Lystoft

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • mebl@kl.dk
 • 33703023
 • Arbejdsområde:

  Social og sundhed

Mette Tranevig

Mette Tranevig

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mta@kl.dk
 • 33703490
 • Arbejdsområde:Det regionale samarbejde på det specialiserede socialområde, herunder rammeaftaler samt specialundervisning for voksne. Derudover frivillighed og samskabelse på det sociale område.

Mie Bjerre

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mibj@kl.dk
 • 33703015
 • Arbejdsområde:

  Videnspredning og -deling vedr. implementering af velfærdsteknologiske løsninger 

Mikala Josefine Poulsen

Mikala Josefine Poulsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mjp@kl.dk
 • 33703881
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis, borgerrettet forebyggelse, implementering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, dokumentation og evaluering

Mikkel Gottlieb

Mikkel Gottlieb

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • miko@kl.dk
 • 33703907
 • Arbejdsområde:

  Student i KL's Center for Velfærdsteknologi. Bistår i projekter og opgaver.

Morten Ejlersen

Morten Ejlersen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • moe@kl.dk
 • 33703908
 • Arbejdsområde:

  Center for Velfærdsteknologi

Morten Thomsen

 • Ekstern Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mortho@kl.dk
 • 33703370

Nathalie Bille

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • nabi@kl.dk
 • 33703370
Pernille Lykke Rasmussen

Pernille Lykke Rasmussen

 • Chefsekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • plp@kl.dk
 • 33703391
 • Arbejdsområde:Sekretær for kontorchef Christian Harsløf og kontorchef Tina Wahl, KL's Social- og Sundhedsudvalg, KL's sociale temamøde, KL's Sundhedskonference, KL's Misbrugskonference
Peter Petersen

Peter Petersen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • pep@kl.dk
 • 33703288
 • Arbejdsområde:DHUV, Ledernetværk på området for udsatte børn og unge, Social it, Velfærdsteknologi
Poul Erik Kristensen

Poul Erik Kristensen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • prk@kl.dk
 • 33703156
 • Arbejdsområde:social og sundhed

Rafai Atia

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • raf@kl.dk
 • 33703486
 • Arbejdsområde:Hjemløse, Kriminalforsorg, Narko- og alkoholmisbrug, Familieydelser. Boligstøtte
Rigmor Lond

Rigmor Lond

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ril@kl.dk
 • 33703238
 • Arbejdsområde:

  Tilbud, hjælp og støtte efter Serviceloven til børn, unge og voksne med handicap, herunder beskyttet beskæftigelse, borgerstyret personlig assistance, tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse, hjælpemidler. Andre områder: kommunale handicapråd, kvalitetsudvikling, effektstyring

Rikke Green Skaarup

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • rgsk@kl.dk
 • 33703025
Sofie Mondrup Nielsen

Sofie Mondrup Nielsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • smn@kl.dk
 • 33703832
 • Arbejdsområde:Sundhed

Sophie Leth-Møller

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • slm@kl.dk
 • 33703397
Steen Rank Petersen

Steen Rank Petersen

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • srp@kl.dk
 • 33703437
 • Arbejdsområde:

  Det nære sundhedsvæsen, samarbejde med almen praksis, praksisplaner, generelle sundhedsforhold, kommunernes sundhedsopgaver, forskning på sundhedsområdet, ledelse og organisation på sundhedsområdet, forebyggelse og sundhedsfremme, patientrettet forebyggelse,

Susse Kolster

Susse Kolster

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • skl@kl.dk
 • 33703823
 • Arbejdsområde:Lov om social service – det udsatte børneområde på forvaltningsniveau og på tværs af sektorer
Tina Levysohn

Tina Levysohn

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • tle@kl.dk
 • 33703562
 • Arbejdsområde:Socialpsykiatri, domsfældte udviklingshæmmede, sundhedsaftaler vedr. mennesker med sindslidelser
Tina Wahl

Tina Wahl

 • Kontorchef
 • Center for Social og Sundhed
 • twa@kl.dk
 • 33703447
 • Arbejdsområde:Kontorchef i Social og Sundhed
Tine Curtis

Tine Curtis

 • Leder af center for Forebyggelse i praksis
 • Center for Social og Sundhed
 • tcu@kl.dk
 • 33703393
 • Arbejdsområde:Center for Forebyggelse i praksis, Det nære sundhedsvæsen, Sundhedsforskning, Kvalitetssikring

Ulla Lund Eskildsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ule@kl.dk
 • 33703717
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III