Indhold

Center for Social og Sundhed

Centeret varetager kommunernes social- og sundhedspolitiske interesser, og arbejder således med interessevaretagelse inden for social-, ældre-, handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet.

 Sofie Helving

Sofie Helving

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • sohe@kl.dk
 • 33703278
 • Arbejdsområde:

  Social og sundhed

Alexander Jackson Møller

Alexander Jackson Møller

 • Praktikant
 • Center for Social og Sundhed
 • aljm@kl.dk
 • 33703196
 • Arbejdsområde:

  Center for velfærdsteknologi

Amalie Lollike

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • amlo@kl.dk
 • 33703540
 • Arbejdsområde:

  Student Ældreområdet

Andreas Schløer Madsen

Andreas Schløer Madsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ansm@kl.dk
 • 33703153
 • Arbejdsområde:

  ER PÅ BARSELSORLOV FREM TIL 1. OKTOBER

   

  Sekretær for Social- og Sundhedsudvalget samt Kontaktudvalget for Social og Sundhed.

  Det social-lægelige samarbejde.

  KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum.  

Andy Schultz Kristensen

Andy Schultz Kristensen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • akn@kl.dk
 • 33703267
 • Arbejdsområde:

  Velfærdsteknologi i Social og Sundhed

Anette Thorsmark

Anette Thorsmark

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • anth@kl.dk
 • 33703148
 • Arbejdsområde:

  Sundhedsfremme, forebyggelse, social ulighed i sundhed.  

Anna Gillett

Anna Gillett

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • angi@kl.dk
 • 33703242
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet 

Anne Hagen Nielsen

Anne Hagen Nielsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • aen@kl.dk
 • 33703720
 • Arbejdsområde:

  Sundhed, borgerrettet forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, kræftområdet

Axel Løppenthin

Axel Løppenthin

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • alpt@kl.dk
 • 33703244
 • Arbejdsområde:

  Konferencer, spørgeskemaer, databehandling, praktisk go-to-guy.

Eva Michelle Burchard

Eva Michelle Burchard

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ebu@kl.dk
 • 33703860
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

  Borgerrettet- og patientrettet forebyggelse

  Sundhed i social faglige tilbud

  Infektionshygiejne

  Alkoholforebyggelse

  Sundhedspolitikudvikling

Fie Brinkmann

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • fibr@kl.dk
 • 33703049
Frederikke Beer

Frederikke Beer

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • frbe@kl.dk
 • 33703154
 • Arbejdsområde:

  Sundhedsområdet, herunder sundhedsdata

Gitte Duelund Jensen

Gitte Duelund Jensen

 • Programchef for digitaliseringsprojekter
 • Center for Social og Sundhed
 • gdj@kl.dk
 • 33703928
 • Arbejdsområde:

  Velfærdsteknologi og digitalisering på Social og Ældreområderne.

Hannah Louise Bjerre-Christensen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • hlbc@kl.dk
 • 33703517
 • Arbejdsområde:

  Student

Hanne Agerbak

Hanne Agerbak

 • Kontorchef
 • Center for Social og Sundhed
 • hgb@kl.dk
 • 33703116
 • Arbejdsområde:

  Center for Social og Sundhed

Hanne Gøttrup

Hanne Gøttrup

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • hgh@kl.dk
 • 33703249
 • Arbejdsområde:

  Det sociale børneområde, Serviceloven

Ida Kopart Timm

Ida Kopart Timm

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • idkt@kl.dk
 • 33703268
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis.
  Bidrager til planlægning og afholdelse af temadage for kommunale sundhedsplanlæggere om vidensbasering af forebyggelsesindsatser. Hjemmesideredigering og Conference Manager.

Isabel Brylov

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • isbr@kl.dk
 • 33703533
 • Arbejdsområde:

  Sundhed

Jacob Meller Jacobsen

Jacob Meller Jacobsen

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • jjc@kl.dk
 • 33703852
 • Arbejdsområde:social- og sundhed
Jessie Brender Olesen

Jessie Brender Olesen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • jbs@kl.dk
 • 33703276
 • Arbejdsområde:Konsulent på området for børn og unge med særlige behov
Karen Karlsson Eriksen

Karen Karlsson Eriksen

Karen Marie Myrndorff

Karen Marie Myrndorff

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kmm@kl.dk
 • 33703489
 • Arbejdsområde:

  Social og Sundhedsområdet

Katarina Rajic

Katarina Rajic

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • kara@kl.dk
 • 33703224
 • Arbejdsområde:

  Sundhed

Katrine Nørtoft Magelund

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kanm@kl.dk
 • 33703548

Kirsten Krag Olofson

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kiko@kl.dk
 • 33703370
Laila Christine Jensen

Laila Christine Jensen

 • Sekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • lcj@kl.dk
 • 33703292
 • Arbejdsområde:

  Sekretær

Lars Duvander Højholt

Lars Duvander Højholt

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ladh@kl.dk
 • 33703462
 • Arbejdsområde:

  Center for Velfærdsteknologi

Laura Højer Olsen

Laura Højer Olsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • laho@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  FSIII

Lene Dørfler

Lene Dørfler

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ldf@kl.dk
 • 33703367
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

   

Line Marstrand

Line Marstrand

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lima@kl.dk
 • 33703136
 • Arbejdsområde:

  Fælles Faglige Begreber på det voksne specialiserede socialområde.

  Projektet skal skabe et fælles begrebsapparat på tværs af myndighed og udfører om borgerens funktionsevnetilstand. Det skal styrke det faglige samarbejde, ligesom det skal facilitere en ensartet dokumentationspraksis. I sidste ende skal det være med til at dokumentere effekten af de enkelte borgerforløb og skabe bedre data på området.

Lisbeth Holm Olsen

Lisbeth Holm Olsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • llo@kl.dk
 • 33703834
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis. Borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

Lise Holten

Lise Holten

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lht@kl.dk
 • 33703558
 • Arbejdsområde:Samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommune om sundhedsaftaler. Hjerneskadeområdet. Rehabilitering. Sygesikringsudbud Praksys.dk.
Lone Vinhard

Lone Vinhard

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lvi@kl.dk
 • 33703563
 • Arbejdsområde:

  Kommunal genoptræning og træning efter sundhedsloven og serviceloen, vederlagsfri fysioterapi, almen praksis, patientrettet forebyggelse herunder rehabilitering af kronisk sygdomme, sundhed.dk, MedCom standarder.

Louise Dybdal

Louise Dybdal

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ldy@kl.dk
 • 33703952
 • Arbejdsområde:

  Ældreområdet

  Patientsikkerhed

  Fremfærd Ældre

Mathias Kimer Larsen

Mathias Kimer Larsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • makl@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  FSIII, Fælles Sprog III

Mia Francis Ferneborg

Mia Francis Ferneborg

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mfrf@kl.dk
 • 33703246
 • Arbejdsområde:

  Sundhedsområdet

Mie Bjerre

Mie Bjerre

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mibj@kl.dk
 • 33703015
 • Arbejdsområde:

  Videnspredning og -deling vedr. implementering af velfærdsteknologiske løsninger 

Mie Louens Hirsch Sørensen

Mie Louens Hirsch Sørensen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • mlhs@kl.dk
 • 33703152
 • Arbejdsområde:

  Student i Social og Sundhed

Mie Sofie Nielsen

Mie Sofie Nielsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • misn@kl.dk
 • 33703435
 • Arbejdsområde:

  Student i Social og Sundhed

Morten Ejlersen

Morten Ejlersen

 • Projektleder
 • Center for Social og Sundhed
 • moe@kl.dk
 • 33703908
 • Arbejdsområde:

  Sundhedsdataprogrammets initiativ om udvikling af data til belysning af rehabilitering målrettet de store kronikergrupper

Morten Thomsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mortho@kl.dk
 • 33703370

Niels Andreasen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • nian@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  FSIII

   

Niels Arendt Nielsen

Niels Arendt Nielsen

 • Kontorchef
 • Center for Social og Sundhed
 • nan@kl.dk
 • 33703799
 • Arbejdsområde:

  Voksensocialområdet, udsatte børn, psykiatri, digitalisering, center for velfærdsteknologi, projekt fælles sporg 3, projekt fælles faglige begreber

Niels Ole Frederiksen

Niels Ole Frederiksen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • niof@kl.dk
 • 33703130
 • Arbejdsområde:

  Voksen-socialområdet

  Det specialiserede socialområde

  Handicap og socialt udsatte

Pernille Lykke Rasmussen

Pernille Lykke Rasmussen

 • Chefsekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • plp@kl.dk
 • 33703391
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for kontorchef Hanne Agerbak og kontorchef Niels Arendt Nielsen, KL's Socialudvalg og Sundheds- og Ældreudvalg, KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, KL's Sundhedskonference, KL's Rusmiddelkonference

Poul Erik Kristensen

Poul Erik Kristensen

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • prk@kl.dk
 • 33703156
 • Arbejdsområde:social og sundhed

Rafai Atia

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • raf@kl.dk
 • 33703486
 • Arbejdsområde:Hjemløse, Kriminalforsorg, Narko- og alkoholmisbrug, Familieydelser. Boligstøtte
Rasmus Lumbye

Rasmus Lumbye

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ralu@kl.dk
 • 33703134
 • Arbejdsområde:

  Fælles Faglige Begreber på socialområdet.; Fælleskommunalt initiativ 2.2 - Sammenhæng og Viden om Effekt på Socialområdet.; Fællesoffentligt intiativ 3.2 - Bedre data på handicap- og udsatte voksneområdet.

Rigmor Lond

Rigmor Lond

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ril@kl.dk
 • 33703238
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet. Tilbud, hjælp og støtte efter serviceloven til børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne, herunder beskyttet beskæftigelse, borgerstyret personlig assistance, tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse, hjælpemidler.

  Andre områder: kvalitetsudvikling, effektstyring

Rikke Bøgeskov Mortensen

Rikke Bøgeskov Mortensen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ribm@kl.dk
 • 33703426
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog 3, træningssporet

Rikke Duvier Holmberg

Rikke Duvier Holmberg

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ridh@kl.dk
 • 33703449
 • Arbejdsområde:

  Sundhedsdataprogrammets initiativ 4 om udvikling af data til belysning af området for kommunal rehabilitering af borgere med kronisk sygdom.

Sif Bolvig Damsholt

Sif Bolvig Damsholt

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • sida@kl.dk
 • 33703384
 • Arbejdsområde:

  Studentermedhjælper hos Fælles Faglige Begreber

Sofie Mondrup Nielsen

Sofie Mondrup Nielsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • smn@kl.dk
 • 33703832
 • Arbejdsområde:Sundhed

Sophie Leth-Møller

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • slm@kl.dk
 • 33703397
 • Arbejdsområde:

  Ældreområdet

Susse Kolster

Susse Kolster

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • skl@kl.dk
 • 33703823
 • Arbejdsområde:

  Udsatte børn

  Det udsatte børneområde på forvaltningsniveau og på tværs af sektorer - lov om social service

Tina Levysohn

Tina Levysohn

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • tle@kl.dk
 • 33703562
 • Arbejdsområde:Socialpsykiatri, domsfældte udviklingshæmmede, sundhedsaftaler vedr. mennesker med sindslidelser
Tine Curtis

Tine Curtis

 • Leder af center for Forebyggelse i praksis
 • Center for Social og Sundhed
 • tcu@kl.dk
 • 33703393
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

Ulla Lund Eskildsen

Ulla Lund Eskildsen

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ule@kl.dk
 • 33703717
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III

  Dokumentation

  Socialfaglig og Sundhedsfaglig dokumentation

  Traditionelle ældreområde

  www.fs3.nu - projektets hjemmeside

  Strukturerede, klassificerede data

  Projektledelse