Indhold

Center for Social og Sundhed

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Centeret varetager kommunernes social- og sundhedspolitiske interesser, og arbejder således med interessevaretagelse inden for social-, ældre-, handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet.

Alexander Jackson Møller

Alexander Jackson Møller

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • aljm@kl.dk
 • 33703196
 • Arbejdsområde:

  Center for velfærdsteknologi

Andreas Schløer Madsen

Andreas Schløer Madsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ansm@kl.dk
 • 33703153
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for Social- og Sundhedsudvalget samt Kontaktudvalget for Social og Sundhed.

  Det social-lægelige samarbejde.

  KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum.  

Andy Schultz Kristensen

Andy Schultz Kristensen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • akn@kl.dk
 • 33703267
 • Arbejdsområde:

  Velfærdsteknologi:
  - Statusmåling og dataindsamling
  - Det velfærdsteknologiske landkort
  - Hjælpemiddelarbejdsgruppen
  - Juridiske barrierer og udfordringer på det velfærdsteknologiske område
  - Intern økonomi på nogle af de digitale projekter i social og sundhed

Anette Thorsmark

Anette Thorsmark

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • anth@kl.dk
 • 33703148
 • Arbejdsområde:

  Sundhedsfremme, forebyggelse, social ulighed i sundhed.  

Anne Hagen Nielsen

Anne Hagen Nielsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • aen@kl.dk
 • 33703720
 • Arbejdsområde:

  Sundhed

Birgitte Vandall Laursen

 • Projektansat
 • Center for Social og Sundhed
 • bivl@kl.dk
 • 33703132
 • Arbejdsområde:

  Fremfærd Ældre.

  Fremfærd Demens.

Eva Michelle Burchard

Eva Michelle Burchard

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ebu@kl.dk
 • 33703860
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

  Borgerrettet- og patientrettet forebyggelse

  Sundhed i social faglige tilbud

  Infektionshygiejne

  Alkoholforebyggelse

  Sundhedspolitikudvikling

Fie Brinkmann

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • fibr@kl.dk
 • 33703049

Frederikke Beer

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • frbe@kl.dk
 • 33703154
 • Arbejdsområde:

  Sundhedsområdet

Gitte Duelund Jensen

Gitte Duelund Jensen

 • Programchef for digitaliseringsprojekter
 • Center for Social og Sundhed
 • gdj@kl.dk
 • 33703928
 • Arbejdsområde:

  Velfærdsteknologi og digitalisering på Social og Ældreområderne.

Hanne Agerbak

Hanne Agerbak

 • Kontorchef
 • Center for Social og Sundhed
 • hgb@kl.dk
 • 33703116
 • Arbejdsområde:KKR Hovedstaden
Hanne Gøttrup

Hanne Gøttrup

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • hgh@kl.dk
 • 33703249
 • Arbejdsområde:

  Det sociale børneområde, Serviceloven

Jacob Meller Jacobsen

Jacob Meller Jacobsen

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • jjc@kl.dk
 • 33703852
 • Arbejdsområde:social- og sundhed
Jessie Brender Olesen

Jessie Brender Olesen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • jbs@kl.dk
 • 33703276
 • Arbejdsområde:Konsulent på området for børn og unge med særlige behov
Karen Karlsson Eriksen

Karen Karlsson Eriksen

Karen Marie Myrndorff

Karen Marie Myrndorff

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kmm@kl.dk
 • 33703489
 • Arbejdsområde:

  Social og Sundhedsområdet

Katarina Rajic

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • kara@kl.dk
 • 33703224
Kirstine Bergholdt Bjerre

Kirstine Bergholdt Bjerre

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kibb@kl.dk
 • 33703150
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III

Laila Christine Jensen

Laila Christine Jensen

 • Sekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • lcj@kl.dk
 • 33703292
 • Arbejdsområde:

  Sekretær

Lene Dørfler

Lene Dørfler

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ldf@kl.dk
 • 33703367
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

   

Line Marstrand

Line Marstrand

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lima@kl.dk
 • 33703136
 • Arbejdsområde:

  Fælles Faglige Begreber på det voksne specialiserede socialområde.

  Projektet skal skabe et fælles begrebsapparat på tværs af myndighed og udfører om borgerens funktionsevnetilstand. Det skal styrke det faglige samarbejde, ligesom det skal facilitere en ensartet dokumentationspraksis. I sidste ende skal det være med til at dokumentere effekten af de enkelte borgerforløb og skabe bedre data på området.

Lisbeth Holm Olsen

Lisbeth Holm Olsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • llo@kl.dk
 • 33703834
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis. Borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

Lise Holten

Lise Holten

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lht@kl.dk
 • 33703558
 • Arbejdsområde:Samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommune om sundhedsaftaler. Hjerneskadeområdet. Rehabilitering. Sygesikringsudbud Praksys.dk.
Lone Vinhard

Lone Vinhard

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lvi@kl.dk
 • 33703563
 • Arbejdsområde:

  Kommunal genoptræning og træning efter sundhedsloven og serviceloen, vederlagsfri fysioterapi, almen praksis, patientrettet forebyggelse herunder rehabilitering af kronisk sygdomme, sundhed.dk, MedCom standarder.

Louise Dybdal

Louise Dybdal

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ldy@kl.dk
 • 33703952
 • Arbejdsområde:

  Ældreområdet

  Patientsikkerhed

  Fremfærd Ældre

Maria Kristine H Meyer

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mame@kl.dk
 • 33703151
Mathias Kimer Larsen

Mathias Kimer Larsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • makl@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  FSIII, FS3, Fælles Sprog III

Mette Tranevig

Mette Tranevig

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mta@kl.dk
 • 33703490
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet generelt, det tværkommunale samarbejde om rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet, socialt frivilligt arbejde og samskabelse.

Mie Bjerre

Mie Bjerre

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mibj@kl.dk
 • 33703015
 • Arbejdsområde:

  Videnspredning og -deling vedr. implementering af velfærdsteknologiske løsninger 

Mie Louens Hirsch Sørensen

Mie Louens Hirsch Sørensen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • mlhs@kl.dk
 • 33703152
 • Arbejdsområde:

  Student i Social og Sundhed

Morten Ejlersen

Morten Ejlersen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • moe@kl.dk
 • 33703908
 • Arbejdsområde:

  Velfærdsteknologi og digitalisering på social- og sundhedsområdet

Morten Thomsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mortho@kl.dk
 • 33703370

Nathalie Bille

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • nabi@kl.dk
 • 33703095
Niels Arendt Nielsen

Niels Arendt Nielsen

 • Kontorchef
 • Center for Social og Sundhed
 • nan@kl.dk
 • 33703799
 • Arbejdsområde:Arbejdsmarked, integration, erhverv og bolig socialt område
Niels Ole Frederiksen

Niels Ole Frederiksen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • niof@kl.dk
 • 33703130
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet

Pernille Lykke Rasmussen

Pernille Lykke Rasmussen

 • Chefsekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • plp@kl.dk
 • 33703391
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for kontorchef Hanne Agerbak og kontorchef Niels Arendt Nielsen, KL's Social- og Sundhedsudvalg, KL's sociale temamøde, KL's Sundhedskonference, KL's Rusmiddelkonference

Poul Erik Kristensen

Poul Erik Kristensen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • prk@kl.dk
 • 33703156
 • Arbejdsområde:social og sundhed

Rafai Atia

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • raf@kl.dk
 • 33703486
 • Arbejdsområde:Hjemløse, Kriminalforsorg, Narko- og alkoholmisbrug, Familieydelser. Boligstøtte
Rasmus Lumbye

Rasmus Lumbye

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ralu@kl.dk
 • 33703134
 • Arbejdsområde:

  Fælles Faglige Begreber på socialområdet.; Fælleskommunalt initiativ 2.2 - Sammenhæng og Viden om Effekt på Socialområdet.; Fællesoffentligt intiativ 3.2 - Bedre data på handicap- og udsatte voksneområdet.

Rigmor Lond

Rigmor Lond

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ril@kl.dk
 • 33703238
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet. Tilbud, hjælp og støtte efter serviceloven til børn, unge og voksne med handicap, herunder beskyttet beskæftigelse, borgerstyret personlig assistance, tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse, hjælpemidler. Andre områder: kommunale handicapråd, kvalitetsudvikling, effektstyring

Rikke Skaarup Schjødt

Rikke Skaarup Schjødt

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • rgsk@kl.dk
 • 33703025
 • Arbejdsområde:

  Ældreområdet

  Sundhedsområdet

   

Sofie Mondrup Nielsen

Sofie Mondrup Nielsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • smn@kl.dk
 • 33703832
 • Arbejdsområde:Sundhed

Sophie Leth-Møller

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • slm@kl.dk
 • 33703397
Susse Kolster

Susse Kolster

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • skl@kl.dk
 • 33703823
 • Arbejdsområde:Lov om social service – det udsatte børneområde på forvaltningsniveau og på tværs af sektorer
Tina Levysohn

Tina Levysohn

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • tle@kl.dk
 • 33703562
 • Arbejdsområde:Socialpsykiatri, domsfældte udviklingshæmmede, sundhedsaftaler vedr. mennesker med sindslidelser
Tine Curtis

Tine Curtis

 • Leder af center for Forebyggelse i praksis
 • Center for Social og Sundhed
 • tcu@kl.dk
 • 33703393
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

Tine Helving Rasmussen

Tine Helving Rasmussen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • tihr@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III

Ulla Lund Eskildsen

Ulla Lund Eskildsen

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ule@kl.dk
 • 33703717
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III

  Dokumentation

  Socialfaglig og Sundhedsfaglig dokumentation

  Traditionelle ældreområde

  www.fs3.nu - projektets hjemmeside

  Strukturerede, klassificerede data

  Projektledelse