Indhold

Center for Social og Sundhed

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Centeret varetager kommunernes social- og sundhedspolitiske interesser, og arbejder således med interessevaretagelse inden for social-, ældre-, handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet.

Andy Schultz Kristensen

Andy Schultz Kristensen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • akn@kl.dk
 • 33703267
 • Arbejdsområde:

  Velfærdsteknologi:
  - statusmåling og dataindsamling
  - det velfærdsteknologiske landkort
  - Hjælpemiddelarbejdsgruppen
  - juridiske barrierer
  - økonomi

Anne Hagen Nielsen

Anne Hagen Nielsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • aen@kl.dk
 • 33703720
 • Arbejdsområde:

  Sundhed

Birgitte Vandall Laursen

 • Projektansat
 • Center for Social og Sundhed
 • bivl@kl.dk
 • 33703132
Eva Michelle Burchard

Eva Michelle Burchard

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ebu@kl.dk
 • 33703860
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

Fie Brinkmann

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • fibr@kl.dk
 • 33703049
Gitte Duelund Jensen

Gitte Duelund Jensen

 • Programchef for digitaliseringsprojekter
 • Center for Social og Sundhed
 • gdj@kl.dk
 • 33703928
 • Arbejdsområde:

  Velfærdsteknologi

  Fællessprog III på ældreområdet

  Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet

Hanne Agerbak

Hanne Agerbak

 • Kontorchef
 • Center for Social og Sundhed
 • hgb@kl.dk
 • 33703116
 • Arbejdsområde:KKR Hovedstaden
Hanne Gøttrup

Hanne Gøttrup

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • hgh@kl.dk
 • 33703249
 • Arbejdsområde:Det sociale børneområde, Serviceloven
Jacob Meller Jacobsen

Jacob Meller Jacobsen

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • jjc@kl.dk
 • 33703852
 • Arbejdsområde:social- og sundhed
Jessie Brender Olesen

Jessie Brender Olesen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • jbs@kl.dk
 • 33703276
 • Arbejdsområde:Konsulent på området for børn og unge med særlige behov
Karen Karlsson Eriksen

Karen Karlsson Eriksen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kae@kl.dk
 • 33703859
 • Arbejdsområde:Center for Forebyggelses i praksis
Karen Marie Myrndorff

Karen Marie Myrndorff

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kmm@kl.dk
 • 33703489
 • Arbejdsområde:

  Social og Sundhedsområdet

Kirstine Bergholdt Bjerre

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • kibb@kl.dk
 • 33703150
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III

Laila Christine Jensen

Laila Christine Jensen

 • Sekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • lcj@kl.dk
 • 33703292
 • Arbejdsområde:

  Sekretær

Lene Dørfler

Lene Dørfler

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ldf@kl.dk
 • 33703367
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis

   

Line Marstrand

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lima@kl.dk
 • 33703136
Lisbeth Holm Olsen

Lisbeth Holm Olsen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • llo@kl.dk
 • 33703834
 • Arbejdsområde:Forebyggelse og Sundhedsfremme, Center for Forebyggelse i praksis
Lise Holten

Lise Holten

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lht@kl.dk
 • 33703558
 • Arbejdsområde:Samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommune om sundhedsaftaler. Hjerneskadeområdet. Rehabilitering. Sygesikringsudbud Praksys.dk.
Lone Vinhard

Lone Vinhard

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • lvi@kl.dk
 • 33703563
 • Arbejdsområde:

  Kommunal genoptræning og træning efter sundhedsloven og serviceloen, vederlagsfri fysioterapi, patientrettet forebyggelse herunder rehabilitering af kronisk sygdomme, sundhed.dk, MedCom standarder.

Louise Dybdal

Louise Dybdal

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ldy@kl.dk
 • 33703952
 • Arbejdsområde:

  Ældreområdet

  Patientsikkerhed

  Fremfærd Ældre

Marie Silbye-Hansen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • msh@kl.dk
 • 33703291
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet

Mathias Kimer Larsen

Mathias Kimer Larsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • makl@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  FSIII, FS3, Fælles Sprog III

Mette Bohmann Lystoft

Mette Bohmann Lystoft

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • mebl@kl.dk
 • 33703023
 • Arbejdsområde:

  Social og sundhed

Mette Tranevig

Mette Tranevig

 • Chefkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mta@kl.dk
 • 33703490
 • Arbejdsområde:

  Socialområdet generelt, det tværkommunale samarbejde om rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet, socialt frivilligt arbejde og samskabelse.

Mie Bjerre

Mie Bjerre

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mibj@kl.dk
 • 33703015
 • Arbejdsområde:

  Videnspredning og -deling vedr. implementering af velfærdsteknologiske løsninger 

Mie Louens Hirsch Sørensen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • mlhs@kl.dk
 • 33703152
 • Arbejdsområde:

  Student i Social og Sundhed

Mikkel Gottlieb

Mikkel Gottlieb

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • miko@kl.dk
 • 33703907
 • Arbejdsområde:

  Ældreområdet

  Fremfærd Ældre

  Webkoordinator på Socialområdet

   

Morten Ejlersen

Morten Ejlersen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • moe@kl.dk
 • 33703908
 • Arbejdsområde:

  Center for Velfærdsteknologi

Morten Thomsen

 • Ekstern Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • mortho@kl.dk
 • 33703370

Nathalie Bille

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • nabi@kl.dk
 • 33703095

Niels Ole Frederiksen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • niof@kl.dk
 • 33703130
Pernille Lykke Rasmussen

Pernille Lykke Rasmussen

 • Chefsekretær
 • Center for Social og Sundhed
 • plp@kl.dk
 • 33703391
 • Arbejdsområde:Sekretær for kontorchef Christian Harsløf og kontorchef Tina Wahl, KL's Social- og Sundhedsudvalg, KL's sociale temamøde, KL's Sundhedskonference, KL's Misbrugskonference
Peter Petersen

Peter Petersen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • pep@kl.dk
 • 33703288
 • Arbejdsområde:DHUV, Ledernetværk på området for udsatte børn og unge, Social it, Velfærdsteknologi
Poul Erik Kristensen

Poul Erik Kristensen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • prk@kl.dk
 • 33703156
 • Arbejdsområde:social og sundhed

Rafai Atia

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • raf@kl.dk
 • 33703486
 • Arbejdsområde:Hjemløse, Kriminalforsorg, Narko- og alkoholmisbrug, Familieydelser. Boligstøtte
Rasmus Lumbye

Rasmus Lumbye

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ralu@kl.dk
 • 33703134
 • Arbejdsområde:

  Projekt, Sammenhæng og Viden om Effekt på Socialområdet; Det specialiserede socialområde

Rigmor Lond

Rigmor Lond

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ril@kl.dk
 • 33703238
 • Arbejdsområde:

  Tilbud, hjælp og støtte efter Serviceloven til børn, unge og voksne med handicap, herunder beskyttet beskæftigelse, borgerstyret personlig assistance, tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse, hjælpemidler. Andre områder: kommunale handicapråd, kvalitetsudvikling, effektstyring

Rikke Skaarup Schjødt

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • rgsk@kl.dk
 • 33703025
Sofie Mondrup Nielsen

Sofie Mondrup Nielsen

 • Student
 • Center for Social og Sundhed
 • smn@kl.dk
 • 33703832
 • Arbejdsområde:Sundhed

Sophie Leth-Møller

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • slm@kl.dk
 • 33703397
Susse Kolster

Susse Kolster

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • skl@kl.dk
 • 33703823
 • Arbejdsområde:Lov om social service – det udsatte børneområde på forvaltningsniveau og på tværs af sektorer
Tina Levysohn

Tina Levysohn

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • tle@kl.dk
 • 33703562
 • Arbejdsområde:Socialpsykiatri, domsfældte udviklingshæmmede, sundhedsaftaler vedr. mennesker med sindslidelser
Tina Wahl

Tina Wahl

 • Kontorchef
 • Center for Social og Sundhed
 • twa@kl.dk
 • 33703447
 • Arbejdsområde:Kontorchef i Social og Sundhed
Tine Curtis

Tine Curtis

 • Leder af center for Forebyggelse i praksis
 • Center for Social og Sundhed
 • tcu@kl.dk
 • 33703393
 • Arbejdsområde:

  Center for Forebyggelse i praksis, Det nære sundhedsvæsen, Sundhedsforskning, Kvalitetssikring

Tine Helving Rasmussen

Tine Helving Rasmussen

 • Konsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • tihr@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III

Ulla Lund Eskildsen

Ulla Lund Eskildsen

 • Specialkonsulent
 • Center for Social og Sundhed
 • ule@kl.dk
 • 33703717
 • Arbejdsområde:

  Fælles Sprog III