Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Børn og Uddannelse

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

Center for Børn og Uddannelse har ansvar for KLs uddannelsespolitik, herunder folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, lederuddannelser, ungeindsatsen, kultur og fritid samt dagtilbud. Centeret koordinerer betjeningen af KL’s Børne- og kulturudvalg. Interessevaretagelse og forhandlingsvirksomhed. Partssamarbejde om kommunalt rettede uddannelser. Ledelsesudvikling i folkeskolen, på kulturområdet og i dagtilbud. Udvikling af administrative systemer, budgetvejledninger og regelsamlinger. Kursus-, konsulent- og informationsvirksomhed for enkeltkommuner.

Anette Aunbirk

Anette Aunbirk

 • Chefkonsulent
 • Børn og Uddannelse
 • aau@kl.dk
 • 33703539
 • Arbejdsområde:Koordinering af aktiviteter i KL's Folkeskolereformsekretariatet. Understøttelse af kommunernes realisering af folkeskolereformen.

Berfin Gurini

Caroline Hegelund

Caroline Hegelund

 • Specialkonsulent
 • Børn og Uddannelse
 • chj@kl.dk
 • 33703311
 • Arbejdsområde:

  Pressekoordination på Børne- og Skoleområdet. Folkeskolereform: Åben Skole og understøttende undervisning. Ny Nordisk Skole. EU-samarbejde på B&Uområdet samt international forskning og opgaver i forhold til OECD.

Dorthe Møller

Dorthe Møller

 • Souschef
 • Børn og Uddannelse
 • dom@kl.dk
 • 33703165
 • Arbejdsområde:

  Generel interessevaretagelse på folkeskoleområdet. Kommunesamarbejdet om at realisere en ny folkeskole, herunder implementering. Kommunal arbejdsgruppe om konkrete temaer i omstillingen af folkeskolen. Udskoling og overgang til ungdomsuddannelser. International skoleudvikling, herunder PISA mv.. Skoleledelse, herunder faglig ledelse. Partnerskab for folkeskolen. Kontaktudvalget på børne- og kulturområdet.

Hanne Bak Lumholt

Hanne Bak Lumholt

 • Afdelingschef
 • Børn og Uddannelse
 • hal@kl.dk
 • 33703513
 • Arbejdsområde:Sekretariatschef KL's Folkeskolereformsekretariat, chef for dagtilbud og skole, Tovholder for KL's Børne- og Kulturudvalg
Hanne Bertelsen

Hanne Bertelsen

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • hbe@kl.dk
 • 33703480
 • Arbejdsområde:Folkeskolen - folkeskolereformen, inklusion, styrket almenundervisning, specialundervisning, børn og unge med psykiske vanskeligheder, økonomi på folkeskoleområdet,
Helle Kolind Mikkelsen

Helle Kolind Mikkelsen

 • Chefkonsulent
 • Børn og Uddannelse
 • hkm@kl.dk
 • 33703205
 • Arbejdsområde:Kulturområdet. Projektleder på Det Digitale Bibliotek (nr 39 i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi). KLs kultur- og fritidskonference (hvert andet år). Varetager opgaver i relation til folkebiblioteker, teaterområdet, børnekultur, DBC. DanBib. Kombiblioteker/fællesbiblioteker/integrerede biblioteker. Kls kontakt til og samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, råd og nævn. Økonomi og statistik på biblioteksområdet. Budgetvejledning.
Helle Steiness Olsen

Helle Steiness Olsen

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • hso@kl.dk
 • 33703889
 • Arbejdsområde:Uddannelsesområdet, lederuddannelser, projektleder i Væksthus for Ledelse, lederudvikling, uddannelse og udvikling af ledere i folkeskolen mv.
Henrik Casper

Henrik Casper

 • Chefkonsulent
 • Børn og Uddannelse
 • hec@kl.dk
 • 33703422
 • Arbejdsområde:Uddannelsespolitik generelt, medlem af Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (REP), medlem af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)
Ida Hagemann

Ida Hagemann

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • idha@kl.dk
 • 33703403
 • Arbejdsområde:

  Kultur- og fritidspolitik, interessevaretagelse på kultur- og fritidsområdet, frivillighed og samskabelse, idræt, folkeoplysning og den åbne skole. Projektleder under Fremfærd Bruger.

Jakob Sloth Petersen

Jakob Sloth Petersen

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • jsp@kl.dk
 • 33703252
 • Arbejdsområde:

  Uddannelsesområdet, herunder kontor-, kommunom-, administrationsbachelor- og socialrådgiveruddannelserne. Uddannelserne på teknik- og miljøområdet. Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Repræsenterer KL i bl.a. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet). Formand for Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige forvaltning (OmKOF).

Jan Bauditz

Jan Bauditz

 • Chefkonsulent
 • Børn og Uddannelse
 • jba@kl.dk
 • 33703230
 • Arbejdsområde:Kommunernes ansvar for unge på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), erhvervsgrunduddannelsen (egu), ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB eller STU), mesterlære, mentorordninger, ungdomsuddannelser generelt, projekt "Ungdomsuddannelse til alle" (UTA), projekt "Sæt skub i egu".

Janni Elmquist Clausen

 • Sekretær
 • Børn og Uddannelse
 • jaec@kl.dk
 • 33703127
 • Arbejdsområde:

  Budget og konferencer

Jette Kyhl

Jette Kyhl

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • jeky@kl.dk
 • 33703776
 • Arbejdsområde:

  Dagtilbud og fritidstilbud

Kirsten Jørgensen

Kirsten Jørgensen

 • Chefkonsulent
 • Børn og Uddannelse
 • krj@kl.dk
 • 33703731
 • Arbejdsområde:Interessevaretagelse dagtilbuds- og skoleområdet. Koordinering af digitalisering på børne-, skole- og kulturområdet, Den digitale folkeskole, Kvalitetsportalen for dagtilbud, plejeboliger og det specialiserede socialområde - børn og voksne, Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud.

Kristine Lorentzen

Line Merling-Petersen

 • Student
 • Børn og Uddannelse
 • lmp@kl.dk
 • 33703262
Lisbeth Due Pedersen

Lisbeth Due Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Børn og Uddannelse
 • ldpe@kl.dk
 • 33703316
 • Arbejdsområde:

  Generel interesevaretagelse på dagtilbud- og skoleområdet. Kommunal arbejdsgruppe om pædagoger i skolen. Understøttelse af nye måder at arbejde på i forvaltninger og skoleledelser med folkeskolereformen. Faglige perspektiver i overenskomstforhandlinger.

Lone Hesberg Kristensen

Lone Hesberg Kristensen

 • Chefsekretær
 • Børn og Uddannelse
 • lop@kl.dk
 • 33703872
 • Arbejdsområde:

  Chefsekretær i Børne- og kulturkontoret samt medarrangør på konferencer som Skolerigsdag og Børnetopmøde, sekretær for kontorchefen samt udvalgssekretær for det politiske udvalg: Børne- og kulturudvalget.

Mette Juel Pedersen

Mette Juel Pedersen

 • Student
 • Børn og Uddannelse
 • mejp@kl.dk
 • 33703127
 • Arbejdsområde:

  Dagtilbudsområdet. Digitalisering i dagtilbud. Faglig ledelse. Sundhedsspot. Økonomi- og personaleadministration.  

Ole Smedegaard R. Cordsen

 • Konstitueret Kontorchef
 • Børn og Uddannelse
 • oco@kl.dk
 • 33703382
 • Arbejdsområde:Udgiftspolitik, Lov- og cirkulæreprogram, Budgetvejledning, Finansieringsudvalg
Sandra Høj Eriksen

Sandra Høj Eriksen

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • sae@kl.dk
 • 33703185
 • Arbejdsområde:Interessevaretagelse på dagtilbudsområdet.
Simon Hjorth

Simon Hjorth

 • Student
 • Børn og Uddannelse
 • sihj@kl.dk
 • 33703846
 • Arbejdsområde:

  Konferencer, folkeskolen mv.

Sofie Plenge

Sofie Plenge

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • sopl@kl.dk
 • 33703457
 • Arbejdsområde:

  Kultur- og fritidsområdet, herunder bl.a. musikskoler, museer og åben skole. Projektleder på Fremfærd Børn og delprojektet om kultur under Danmark i Forandring. Desuden projektleder på AUA-projekter.

Søren Johansen Melcher

Søren Johansen Melcher

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • sjo@kl.dk
 • 33703427
 • Arbejdsområde:Folkeskolereformen
Søren Nielsen

Søren Nielsen

 • Konsulent
 • Børn og Uddannelse
 • sni@kl.dk
 • 33703787
 • Arbejdsområde:Den digitale folkeskole, interessevaretagelse på folkeskoleområdet, klubområdet, skolebygninger og læringsmiljø, skolebestyrelser, skoleledelse.
Stinne Nøhr Lawaetz

Stinne Nøhr Lawaetz

 • Student
 • Børn og Uddannelse
 • slz@kl.dk
 • 33703786
 • Arbejdsområde:

  Revision af pædagogisk assistent-uddannelse, sosu, kommunale arbejdsgrupper om folkeskolen, tværfaglig ledelse

Ursula Dybmose

 • Chefkonsulent
 • Børn og Uddannelse
 • udy@kl.dk
 • 33703826
 • Arbejdsområde:

  Interessevaretagelse på sundhedsuddannelserne, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedshjælper og assistenter, pædagogiske assistenter, tandplejere. Dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentudannelse, kontaktperson for ankerkommuner og KKR.
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes