Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Generelle OK-forhandlinger

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

Generelle Overenskomstforhandlinger varetager kommunernes arbejdsgiverinteresser i forhold til danske myndigheder, herunder interessevaretagelse vedrørende arbejdsmiljø. Kontoret koordinerer de generelle forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster. Kontoret gennemfører også forhandlinger om den økonomiske ramme for overenskomstfornyelsen samt forhandlinger på udvalgte personalepolitiske områder. Desuden har kontoret ansvaret for en række administrative opgaver: Det Personalepolitiske Forum, Parternes Uddannelsesfællesskab, sekretariatsfunktion i ERFA-kredsen i Region Midtjylland samt kontakt til KMD A/S og Silkeborg Data om lønsystemer.

Aske Persson

Aske Persson

 • Student
 • Generelle OK-forhandlinger
 • asp@kl.dk
 • 33703079
 • Arbejdsområde:

  Tryghedspuljen

Bente Hammer

Bente Hammer

 • Chefkonsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • bhm@kl.dk
 • 33703473
 • Arbejdsområde:

  Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, arbejdsgiverforhold og overenskomstforhandlinger

Cecilie Smedegaard Madsen

 • Student
 • Generelle OK-forhandlinger
 • cesm@kl.dk
 • 33703871

Christian M Thomsen

 • Student
 • Generelle OK-forhandlinger
 • cmt@kl.dk
 • 33703342
Dorte Thorgaard

Dorte Thorgaard

 • Chefkonsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • dot@kl.dk
 • 33703162
 • Arbejdsområde:

  Koordinator på Aftale om udviklingsmæssige Aktiviteter

Frank Hedegaard

Frank Hedegaard

 • Chefkonsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • frh@kl.dk
 • 33703178
 • Arbejdsområde:Budgettering af løn, herunder budgetvejledning, Reguleringsordningen, Lønøkonomiske forhold herunder lønstatistik
Heidi Coretto

Heidi Coretto

 • Chefsekretær
 • Generelle OK-forhandlinger
 • hco@kl.dk
 • 33703141
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for Marianne Brinch-Fischer / Generelle OK-Forhandlinger

  Personaleadministration

  Budgetopfølging

   

Jacob Møller

Jacob Møller

 • Chefkonsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • jcm@kl.dk
 • 33703574
 • Arbejdsområde:

  HR og ledelse, frivillighed, samskabelse, velfærdsalliancer, tillid og udvikling af de kommunale kerneopgaver.

  Vært for Væksthus 3 i Væksthus for Ledelse

  Fremfærd; formand for Fremfærd Børn, formand for Fremfærd Ældre, styregruppemedlem 

Katrine Nordbo Jakobsen

Katrine Nordbo Jakobsen

 • Arbejdsmiljøkonsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • knt@kl.dk
 • 33703902
 • Arbejdsområde:

  Organisering af arbejdsmiljø i MED. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Sundhedsfremme. Sygefravær. Muskel-og skeletbesvær. Netværk for arbejdsmiljøkonsulenter.

Kirstine Hougaard

Kirstine Hougaard

 • Student
 • Generelle OK-forhandlinger
 • kih@kl.dk
 • 33703782
 • Arbejdsområde:

  -

Kristine Hemme

 • Student
 • Generelle OK-forhandlinger
 • krhe@kl.dk
 • 33703782

Lone Trudsø

 • Souschef
 • Generelle OK-forhandlinger
 • lts@kl.dk
 • 33703323
 • Arbejdsområde:Interessevaretagelse på arbejdsgiverområdet, Kompetenceudvikling, Personalepolitik, Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter, Ledelse- og ledelsesudvikling
Magnus Bryde

Magnus Bryde

 • Konsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • mbr@kl.dk
 • 33703216
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmiljø, sygefravær, trivsel, social kapital, relationel koordinering, Fremfærd (særlige behov), BAR, aftale om trivsel og sundhed

Marianne Brinch- Fischer

Marianne Brinch- Fischer

 • Forhandlingschef
 • Generelle OK-forhandlinger
 • mbf@kl.dk
 • 33703258
 • Arbejdsområde:Arbejdsgiverpolitik, overenskomstforhandlinger, personalepolitik
Michael Danielsen

Michael Danielsen

 • Konsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • mda@kl.dk
 • 33703348
 • Arbejdsområde:Kontaktperson til KMD og Silkeborg Data (SD) vedr. lønsystemet samt andre offentlige brugers lønsystemer. Udarbejder løntabeller samt andet lønteknisk materiale til samlemapper og NIS. Tjenestemandspensiontabel mv.
Nanna Steenbjerg Kolze

Nanna Steenbjerg Kolze

 • Souschef
 • Generelle OK-forhandlinger
 • nsk@kl.dk
 • 33703818
 • Arbejdsområde:Barselsaftalen, aftalen om barselsudligningsordning, rammeaftale om seniorpolitik, rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse, aftale om beskæftigelsesanciennitet.
Preben Meier Pedersen

Preben Meier Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • pmp@kl.dk
 • 33703819
 • Arbejdsområde:Arbejdsmiljø, erstatning for arbejdsskader og erhvervssygdomme. Forebyggelsesfonden. Røgfri miljøer. Sygefravær.
Sanne Brønserud Larsen

Sanne Brønserud Larsen

 • Konsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • sla@kl.dk
 • 33703752
 • Arbejdsområde:Aftalen om kompetenceudvikling, Den Kommunale Kompetencefond, Innovation, Ledernetværk, facilitering af ledernetværk, Distanceledelse, Ledelsesevaluering og -udvikling, Karriereudvikling for pædagoger, Arbejdsglæde.
Silas Anhøj Soelberg

Silas Anhøj Soelberg

 • Konsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • ssb@kl.dk
 • 33703551
 • Arbejdsområde:Analyse, statistik og kommunikation om kommunerne som arbejdsgiver. Det inkluderende arbejdsmarked - herunder seniorjob, nyttejob, fleksjob og løntilskudsjob
Stine Hald Larsen

Stine Hald Larsen

 • Konsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • stl@kl.dk
 • 33703215
 • Arbejdsområde:

  Industrial Phd Fellow, CBS & KL

  Samspil mellem kommuner og civilsamfund.

  Velfærdsledelse

  Tværsektoriel ledelse

  Samskabelse, velfærdsalliancer.

   

Susan Jannsen Brandt

Susan Jannsen Brandt

 • Konsulent
 • Generelle OK-forhandlinger
 • sjb@kl.dk
 • 33703443
 • Arbejdsområde:Sagsbehandling, rådgivning og afholdelse af kurser inden for følgende fagområder: Ferie, det sociale kapitel (aftalebaserede job på særlige vilkår, løntilskudsjob, virksomhedspraktik, fleksjob mv.), integrations- og oplæringsstillinger, deltidsarbejde og aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Ulrik Rosenkvist Schultz

 • Student
 • Generelle OK-forhandlinger
 • urs@kl.dk
 • 33703774
 • Arbejdsområde:

  Generelle OK-område.
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes