Indhold

Arbejdsgiverpolitisk Center

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Centret varetager kommunernes arbejdsgiverinteresser og forhandler overenskomster for næsten en halv million kommunalt ansatte. Det gælder fx i forhold til at optimere overenskomsterne og arbejdstidsaftalerne til velfærdsudviklingen, men også i forhold til at reducere sygefraværet, optimere arbejdsmiljøet i en effektiv hverdag og understøtte en god dialog med medarbejderne.

Adam Frederik Riis Hedegaard

Adam Frederik Riis Hedegaard

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • afrh@kl.dk
 • 33703774
 • Arbejdsområde:

  Student

   

Allan Winther Graversen

Allan Winther Graversen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • awg@kl.dk
 • 33703220
 • Arbejdsområde:

  Forhandling, Sagsbehandling og konsulentopgaver på det tekniske område. Pension indenfor overenskomstområdet og kontakt til pensionskasserne/Niveau 2-forhandlinger vedr. lokal løndannelse

Andreas Plum Forrest

Andreas Plum Forrest

 • Analysekonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • apf@kl.dk
 • 33703897
 • Arbejdsområde:

  Analyser af det kommunale arbejdsmarked, arbejdsgiverpolitik, arbejdsgiverpraksis

Andreas Vesterager Hemmingsen

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • avhe@kl.dk
 • 33703945
Bente Hammer

Bente Hammer

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • bhm@kl.dk
 • 33703473
 • Arbejdsområde:

  Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, arbejdsgiverforhold og overenskomstforhandlinger

Cecilie Smedegaard Madsen

Cecilie Smedegaard Madsen

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • cesm@kl.dk
 • 33703964
 • Arbejdsområde:

  Den Kommunale Kompetencefond
  Diverse analysearbejde

   

Christian M Thomsen

Christian M Thomsen

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • cmt@kl.dk
 • 33703342
 • Arbejdsområde:

  Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Ditte Birch

Ditte Birch

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • dkbi@kl.dk
 • 33703036
 • Arbejdsområde:

  Sagsbehandler på Tryghedspuljen

  Team: Ældre, sundhed og service

   

Dorte Thorgaard

Dorte Thorgaard

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • dot@kl.dk
 • 33703162
 • Arbejdsområde:

  Koordinator på Aftale om udviklingsmæssige Aktiviteter

Emil Lillelund

Emil Lillelund

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • eml@kl.dk
 • 33703721
 • Arbejdsområde:

  Administrativt område

Emil Rosenlund Andersen

Emil Rosenlund Andersen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • emra@kl.dk
 • 33703065
 • Arbejdsområde:

  Administrative/tekniske område
  AUA-projekter

Frank Hedegaard

Frank Hedegaard

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • frh@kl.dk
 • 33703178
 • Arbejdsområde:

  Budgettering af løn, herunder budgetvejledning, Reguleringsordningen, Lønøkonomiske forhold herunder lønstatistik

  AKUT

  Pris- og lønskøn

  Fremskrivningsprocent

   

Gitte Lind Lyngskjold

Gitte Lind Lyngskjold

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • gly@kl.dk
 • 33703424
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsgiverforhold, forhandling, rådgivning, sagsbehandling, projekter, undervisning og konsulentopgaver, primært på administrativt/teknisk område

Hasse Scheldon Gustafsson

Hasse Scheldon Gustafsson

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • hgu@kl.dk
 • 33703769
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning, konsulentopgaver og sagsbehandling indenfor overenskomstforhold på ældre og sundhedsområdet, herunder praksis- /sygesikringsområdet.
Heidi Coretto

Heidi Coretto

 • Chefsekretær
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • hco@kl.dk
 • 33703141
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for Marianne Brinch-Fischer og Nanna Abildstrøm, Arbejdsgiverpolitisk Center

   

  Sekretær for:

  • Erfa-møder

  • Løn- og Personaleudvalget, Arbejdsgiverpolitisk baggrundsgruppe

  • Dagsorden til centermøder

  • Stillingsopslag, ansættelsesproces mv.

  • Studenter

   

Henriette Kruppa Nielsen

Henriette Kruppa Nielsen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • hkn@kl.dk
 • 33703729
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning og sagsbehandling særligt på skoleområdet

Ida Chidekel

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • idch@kl.dk
 • 33703428
Ilse Linde

Ilse Linde

 • Sekretær
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • isli@kl.dk
 • 33703021
 • Arbejdsområde:

  Den Kommunale Kompetencefond

   

Isabel Bjørg Carlander

Isabel Bjørg Carlander

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • ibc@kl.dk
 • 33703555
 • Arbejdsområde:

  Arbejdstid på de kommunale døgnområder. Overenskomster for social- og sundhedspersonale, Sundhedskartellets område, rengøringsassistenter, husassistenter mm.

Jacob Møller

Jacob Møller

 • Teamleder
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jcm@kl.dk
 • 33703574
 • Arbejdsområde:

  HR og ledelse, frivillighed, samskabelse, velfærdsalliancer, tillid og udvikling af de kommunale kerneopgaver.

  Vært for Væksthus 3 i Væksthus for Ledelse

  Fremfærd; formand for Fremfærd Børn, formand for Fremfærd Ældre, styregruppemedlem 

Jakob Reinholt

Jakob Reinholt

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jar@kl.dk
 • 33703468
 • Arbejdsområde:Forhandlinger, interessevaretagelse og konsulentopgaver mv. for kommuner, kommunale virksomheder og aktieselskaber m.v. indenfor primært det tekniske område.
Jonas Ellemand

Jonas Ellemand

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • joel@kl.dk
 • 33703901
 • Arbejdsområde:

  studentermedarbejder

Katrine Nordbo Jakobsen

Katrine Nordbo Jakobsen

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • knt@kl.dk
 • 33703902
 • Arbejdsområde:

  Organisering af arbejdsmiljø i MED. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Sundhedsfremme. Sygefravær. Muskel-og skeletbesvær. Netværk for arbejdsmiljøkonsulenter. SPARK.

Kirstine Hougaard

Kirstine Hougaard

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • kih@kl.dk
 • 33703782
 • Arbejdsområde:

  -

Kristine Hemme

Kristine Hemme

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • krhe@kl.dk
 • 33703963
 • Arbejdsområde:

  Den Kommunale Komeptencefond

Lars Ørskov

Lars Ørskov

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • ors@kl.dk
 • 33703112
 • Arbejdsområde:overenskomstfortolkning og forhandling af aftaler - særligt på det pædogogisk område og undervisningsområdet, fagretlige sager, faglig voldgift
Louise Koldby Dalager

Louise Koldby Dalager

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • lkd@kl.dk
 • 33703906
 • Arbejdsområde:

  Undervisning

Magnus Bryde

Magnus Bryde

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mbr@kl.dk
 • 33703216
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmiljø, sygefravær, trivsel, stress, social kapital, relationel koordinering, Fremfærd (særlige behov), BAR, SPARK

Maria Lærke Hansen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mlha@kl.dk
 • 33703084
Marianne Brinch- Fischer

Marianne Brinch- Fischer

 • Forhandlingschef
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mbf@kl.dk
 • 33703258
 • Arbejdsområde:Arbejdsgiverpolitik, overenskomstforhandlinger, personalepolitik
Marie-Louise Hansen

Marie-Louise Hansen

 • Sekretær
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mlh@kl.dk
 • 33703339
 • Arbejdsområde:Sekretæropgaver for Administrativt og Teknisk område samt Ældre- og Sundhedsområdet. Sekretærfunktion for ERFA-kredsene Dansk Affaldsforening (ERFA-6) og Naturgas (ERFA-7) m.fl. samt UHT-fonden. Web-lokalredaktør.
Martin Højkjær Larsen

Martin Højkjær Larsen

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mkl@kl.dk
 • 33703373
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning og sagsbehandling på undervisningsområdet
Michael Danielsen

Michael Danielsen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mda@kl.dk
 • 33703348
 • Arbejdsområde:

  Kontaktperson til KMD og Silkeborg Data (SD) vedr. lønsystemet samt andre offentlige brugers lønsystemer. Udarbejder løntabeller samt andet lønteknisk materiale til samlemapper og NIS. Tjenestemandspensiontabel mv.

Mik Dalsgaard Andreassen

Mik Dalsgaard Andreassen

 • Souschef
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mdj@kl.dk
 • 33703400
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning, konsulentopgaver og sagsbehandling på ældre- og sundhedsområdet. Overenskomstforhold på sygesikringsområdet.
Nanna Steenbjerg Kolze

Nanna Steenbjerg Kolze

 • Souschef
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • nsk@kl.dk
 • 33703818
 • Arbejdsområde:

  Forhandling, rådgivning og konsulentopgaver i forhold til generelle aftaler, primært barselsaftalen, aftalen om barselsudligningsordning, rammeaftale om seniorpolitik, rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse, aftale om beskæftigelsesanciennitet, aftale om kontrolforanstaltninger

Poul Simon Rasmussen

Poul Simon Rasmussen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • psra@kl.dk
 • 33703014
 • Arbejdsområde:

  Overenskomstfortolkning, rådgivning, sagsbehandling og forhandling af aftaler på pædogogiske område samt undervisningsområdet.

Preben Meier Pedersen

Preben Meier Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • pmp@kl.dk
 • 33703819
 • Arbejdsområde:Arbejdsmiljø, erstatning for arbejdsskader og erhvervssygdomme. Forebyggelsesfonden. Røgfri miljøer. Sygefravær.
Sanne Brønserud Larsen

Sanne Brønserud Larsen

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • sla@kl.dk
 • 33703752
 • Arbejdsområde:

  Kompetenceudvikling, Aftalen om kompetenceudvikling, Den Kommunale Kompetencefond, Ufaglært til faglært, 'Bedre til ord, tal og IT', Trygehdspuljen, Ledelse af kompetenceudvikling, Ledere der lykkes, Innovation, Ledernetværk, Facilitering af ledernetværk, Distanceledelse.

Stine Hald Larsen

Stine Hald Larsen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • stl@kl.dk
 • 33703215
 • Arbejdsområde:

  Industrial Phd Fellow, CBS & KL

  Samspil mellem kommuner og civilsamfund.

  Velfærdsledelse

  Tværsektoriel ledelse

  Samskabelse, velfærdsalliancer.

   

Susan Jannsen Brandt

Susan Jannsen Brandt

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • sjb@kl.dk
 • 33703443
 • Arbejdsområde:

  Sagsbehandling, rådgivning og afholdelse af kurser inden for følgende fagområder: Ferie, barsel, seniorjob, det sociale kapitel, herunder løn- og ansættelsesvilkår for aftalebaserede job på særlige vilkår, løntilskudsjob, virksomhedspraktik, fleksjob mv., integrations- og oplæringsstillinger, deltidsarbejde og aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Tine Torslev From

Tine Torslev From

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • titf@kl.dk
 • 33703113
 • Arbejdsområde:

  Rådgivning, konsulentopgaver og sagsbehandling på praksisområdet. Overenskomstforhold for almen praksis.