Indhold

Arbejdsgiverpolitisk Center

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Centret varetager kommunernes arbejdsgiverinteresser og forhandler overenskomster for næsten en halv million kommunalt ansatte. Det gælder fx i forhold til at optimere overenskomsterne og arbejdstidsaftalerne til velfærdsudviklingen, men også i forhold til at reducere sygefraværet, optimere arbejdsmiljøet i en effektiv hverdag og understøtte en god dialog med medarbejderne.

Allan Winther Graversen

Allan Winther Graversen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • awg@kl.dk
 • 33703220
 • Arbejdsområde:

  Forhandling, Sagsbehandling og konsulentopgaver på det tekniske område. Pension indenfor overenskomstområdet og kontakt til pensionskasserne/Niveau 2-forhandlinger vedr. lokal løndannelse

Amanda Rosendal

Amanda Rosendal

 • Kontorelev
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • ampe@kl.dk
 • 33703283
 • Arbejdsområde:

   Kontorelev

   

Amelia Nathalie Høj Callesen

Amelia Nathalie Høj Callesen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • anhc@kl.dk
 • 33703125
 • Arbejdsområde:

  Overenskomstfortolkning, rådgivning, sagsbehandling og forhandling af KL's generelle aftaler om f.eks ferie, tidsbegrænset ansættelse, kontrolforanstaltninger samt de generelle arbejdstidsregler.

   

Annette Degn

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • annd@kl.dk
 • 33703155
Bente Hammer

Bente Hammer

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • bhm@kl.dk
 • 33703473
 • Arbejdsområde:

  Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, arbejdsgiverforhold og overenskomstforhandlinger

Ditte Birch

Ditte Birch

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • dkbi@kl.dk
 • 33703036
 • Arbejdsområde:

  Kompetencefonden og Tryghedspuljen.

  Rets- og interessetvister for team Ældre, Sundhed og Service.

   

Dorte Thorgaard

Dorte Thorgaard

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • dot@kl.dk
 • 33703162
 • Arbejdsområde:

  Koordinator på Aftale om udviklingsmæssige Aktiviteter. Projektledelse.

Elvi Hygum Toftgaard

Elvi Hygum Toftgaard

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • elto@kl.dk
 • 33703191
 • Arbejdsområde:

  Analyser og projektledelse

Emil Rosenlund Andersen

Emil Rosenlund Andersen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • emra@kl.dk
 • 33703065
 • Arbejdsområde:

  Administrative/tekniske område
  AUA-projekter

Erik Petrovski

Erik Petrovski

 • Analysekonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • erpe@kl.dk
 • 33703206
 • Arbejdsområde:

  Statistik & økonometri

Frank Hedegaard

Frank Hedegaard

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • frh@kl.dk
 • 33703178
 • Arbejdsområde:

  Budgettering af løn, herunder budgetvejledning, Reguleringsordningen, Lønøkonomiske forhold herunder lønstatistik

  AKUT

  Lønskøn

  Fremskrivningsprocent

   

Gitte Lind Lyngskjold

Gitte Lind Lyngskjold

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • gly@kl.dk
 • 33703424
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsgiverforhold, forhandling, rådgivning, sagsbehandling, projekter, undervisning og konsulentopgaver, primært på administrativt/teknisk område

Hasse Scheldon Gustafsson

Hasse Scheldon Gustafsson

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • hgu@kl.dk
 • 33703769
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning, konsulentopgaver og sagsbehandling indenfor overenskomstforhold på ældre og sundhedsområdet, herunder praksis- /sygesikringsområdet.
Henriette Kruppa Nielsen

Henriette Kruppa Nielsen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • hkn@kl.dk
 • 33703729
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning og sagsbehandling særligt på skoleområdet
Ida Chidekel

Ida Chidekel

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • idch@kl.dk
 • 33703428
 • Arbejdsområde:

  Overenskomster for pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere mm.

   

Isabel Bjørg Carlander

Isabel Bjørg Carlander

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • ibc@kl.dk
 • 33703555
 • Arbejdsområde:

  Arbejdstid på de kommunale døgnområder. Overenskomster for social- og sundhedspersonale, Sundhedskartellets område, rengøringsassistenter, husassistenter mm.

Jacob Møller

Jacob Møller

 • Teamleder
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jcm@kl.dk
 • 33703574
 • Arbejdsområde:

  HR og ledelse, frivillighed, samskabelse, velfærdsalliancer, tillid og udvikling af de kommunale kerneopgaver.

  Vært for Væksthus 3 i Væksthus for Ledelse

  Fremfærd; formand for Fremfærd Børn, formand for Fremfærd Ældre, styregruppemedlem 

Jakob Martin Lemke

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jaml@kl.dk
 • 33703157

Jakob Reinholt

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jar@kl.dk
 • 33703468
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsgiverforhold, interessevaretagelse og konsulentopgaver mv. for kommuner, virksomheder og aktieselskaber. Primært tekniske område. Rådgivning af serviceaftalevirksomheder. Beredskabsområdet. ERFA-grupper. UHT-fonden. 

Jonas Ellemand

Jonas Ellemand

 • Praktikant
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • joel@kl.dk
 • 33703901
 • Arbejdsområde:

  studentermedarbejder

Joshua Vatit Mair

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jovm@kl.dk
 • 33703146

Julie Svensson

 • Praktikant
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jues@kl.dk
 • 33703182
Katrine Nordbo Jakobsen

Katrine Nordbo Jakobsen

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • knt@kl.dk
 • 33703902
 • Arbejdsområde:

  Organisering af arbejdsmiljø i MED. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Sundhedsfremme. Sygefravær. Muskel-og skeletbesvær. Netværk for arbejdsmiljøkonsulenter. SPARK.

Kirstine Hougaard

Kirstine Hougaard

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • kih@kl.dk
 • 33703782
 • Arbejdsområde:

  -

Kristine Hemme

Kristine Hemme

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • krhe@kl.dk
 • 33703963
 • Arbejdsområde:

  -

Lars Ørskov

Lars Ørskov

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • ors@kl.dk
 • 33703112
 • Arbejdsområde:overenskomstfortolkning og forhandling af aftaler - særligt på det pædogogisk område og undervisningsområdet, fagretlige sager, faglig voldgift

Line Schubert

 • Chefsekretær
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • lisc@kl.dk
 • 33703141
Louise Koldby Dalager

Louise Koldby Dalager

 • Kontorchef
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • lkd@kl.dk
 • 33703906
 • Arbejdsområde:

  Undervisning

Mads Daniel Lindeholm

Mads Daniel Lindeholm

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • madl@kl.dk
 • 33703145
 • Arbejdsområde:

  Statistisk analyse

Magnus Bryde

Magnus Bryde

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mbr@kl.dk
 • 33703216
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmiljø, sygefravær, trivsel, stress, social kapital, relationel koordinering, Fremfærd (særlige behov), BAR, SPARK

Mai Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mape@kl.dk
 • 33703098
Malene Aahøj

Malene Aahøj

 • Fondssekretær
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mala@kl.dk
 • 33703190
 • Arbejdsområde:

  Den Kommunale Kompetencefond
  Telefon 33 70 38 71
  Telefontid 09.30 - 11.30 og 12.30-14.30

Maria Lærke Hansen

Maria Lærke Hansen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mlha@kl.dk
 • 33703084
 • Arbejdsområde:

  Overenskomstfortolkning, rådgivning og sagsbehandling på ældre- og sundhedsområdet. Arbejdstid på de kommunale døgnområder.

Marie Ramskov Balch

Marie Ramskov Balch

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • marb@kl.dk
 • 33703089
 • Arbejdsområde:

  Projektledelse i AUA, afbureaukratisering, relationel koordinering, integration på de kommunale arbejdspladser, IGU

Martin H. Larsen

Martin H. Larsen

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mkl@kl.dk
 • 33703373
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning og sagsbehandling på undervisningsområdet
Michael Danielsen

Michael Danielsen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mda@kl.dk
 • 33703348
 • Arbejdsområde:

  Kontaktperson til KMD og Silkeborg Data (SD) vedr. lønsystemet samt andre offentlige brugers lønsystemer. Udarbejder løntabeller samt andet lønteknisk materiale til samlemapper, NIS-LØN og Schultz. Udarbejder den kommunale tjenestemandspensiontabel mv.

Mik Dalsgaard Andreassen

Mik Dalsgaard Andreassen

 • Souschef
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mdj@kl.dk
 • 33703400
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning, konsulentopgaver og sagsbehandling på ældre- og sundhedsområdet. Overenskomstforhold på sygesikringsområdet.
Nina Roth

Nina Roth

 • Vikar
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • niro@kl.dk
 • 33703118
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmiljø

Poul Simon Rasmussen

Poul Simon Rasmussen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • psra@kl.dk
 • 33703014
 • Arbejdsområde:

  Overenskomstfortolkning, rådgivning, sagsbehandling og forhandling af aftaler på det pædogogiske område samt undervisningsområdet.

Preben Meier Pedersen

Preben Meier Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • pmp@kl.dk
 • 33703819
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmiljø, erstatning for arbejdsskader og erhvervssygdomme. Forebyggelsesfonden. Røgfri miljøer. Sygefravær.

Rune Møller Nedergaard

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • rumn@kl.dk
 • 33703147
Sanne Brønserud Larsen

Sanne Brønserud Larsen

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • sla@kl.dk
 • 33703752
 • Arbejdsområde:

  Kompetenceudvikling, Aftalen om kompetenceudvikling, Den Kommunale Kompetencefond, Ufaglært til faglært, 'Bedre til ord, tal og IT', Trygehdspuljen, Ledelse af kompetenceudvikling, Ledere der lykkes, Innovation, Ledernetværk, Facilitering af ledernetværk, Distanceledelse.

Stine Hald Larsen

Stine Hald Larsen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • stl@kl.dk
 • 33703215
 • Arbejdsområde:

  Industrial Phd Fellow, CBS & KL

  Samspil mellem kommuner og civilsamfund.

  Velfærdsledelse

  Tværsektoriel ledelse

  Samskabelse, velfærdsalliancer.

   

Theresa Nørregaard Jørgensen

Theresa Nørregaard Jørgensen

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • thnj@kl.dk
 • 33703144
 • Arbejdsområde:

  Analyse

Trine Dahl Iversen

Trine Dahl Iversen

 • Analysekonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • trdi@kl.dk
 • 33703085
 • Arbejdsområde:

  Analyser af det kommunale arbejdsmarked, arbejdsgiverpolitik, Strategiprojekt om kommunal arbejdsgiverpraksis

Jesper Lykke Christensen

Jesper Lykke Christensen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jec@kl.dk
 • 33703210
 • Arbejdsområde:

  kollektiv arbejdsret, arbejdsnedlæggelser, ansættelsesret, afskedigelser af overenskomstansatte, tjenestemænd og reglementsansatte, forvaltningsret.