Indhold

HR

HR varetager opgaver vedr. intern personaleadministration, intern rekruttering, udvikling af politikker og koncepter, betjening af KL's samarbejdsråd, arbejdsmiljø i KL, intern lederudvikling, lønadministration og journal

Anne Rose Petersen

Anne Rose Petersen

 • Specialkonsulent
 • HR
 • anrp@kl.dk
 • 33703347
 • Arbejdsområde:

  HR - spørg mig om:

  Klimamålinger/ledelsesevalueringer, engangsvederlag/lønforhandlinger, samarbejdsråd/arbejdsmiljø, kompetenceudvikling/MUS/LUS, overenskomstforhandlinger, individuel/kollektiv personalejura og HR-relaterede forhold i øvrigt

   

   

Bente Skovlund

Bente Skovlund

 • Personalekonsulent
 • HR
 • bsk@kl.dk
 • 33703131
 • Arbejdsområde:

  KL's egne stillingsannoncer, rekruttering til KL, introduktionsprogrammer for nyansatte i KL, testautoriseret i People Test Systems produkter, certificeret som Executive Coach. Del af HR teamet i Ledelsessekretariatet.
  Tovholder for KL's konferencenetværk.

Hanne Fleischer

Hanne Ganderup

 • Lønkonsulent
 • HR
 • haga@kl.dk
 • 33703357
 • Arbejdsområde:

  Lønkonsulent

Hanne Merete Meedom

Hanne Merete Meedom

 • Konsulent
 • HR
 • hmo@kl.dk
 • 33703101
 • Arbejdsområde:

  Journal - oprettelse af sager i GO, indskanning af breve, arkivfunktion - fremfindning af gamle sager og hjælp til søgning i GO. Administrative Informationer før 2006. Statististikker. Oprettelse af Initialer og lokal nr. og personalesager

Jeanet Rasmussen

Jeanet Rasmussen

 • Konsulent
 • HR
 • jra@kl.dk
 • 33703195
 • Arbejdsområde:

  Journal - oprettelse af sager i GO, indskanning af breve, arkivfunktion, GO support

Line Pallisø Bornø

Lisbeth Marfelt Aarup

Lisbeth Marfelt Aarup

 • Løn- og Personalekonsulent
 • HR
 • lim@kl.dk
 • 33703186
 • Arbejdsområde:

  Lønsagsbehandler for KL's ansatte

Mette Glud Krauthammer

Mette Glud Krauthammer

 • Elev
 • HR
 • megk@kl.dk
 • 33703032
 • Arbejdsområde:

  Administrative opgaver

Nanna Warberg Møller Jensen

Natasja Damgaard

Natasja Damgaard

 • HR Konsulent
 • HR
 • natd@kl.dk
 • 33703345
 • Arbejdsområde:

  Rekruttering til KL, certificeret i People Test Systems' testværktøjer PTL og PTP, kompetenceudvikling (og interne kurser) mv.

Olivia Kind de Lorenzo

Olivia Kind de Lorenzo

 • Elev
 • HR
 • okdl@kl.dk
 • 33703078
 • Arbejdsområde:

   Elev

Tanja Diallo

Tanja Diallo

 • Personalekonsulent
 • HR
 • tadi@kl.dk
 • 33703054
 • Arbejdsområde:

  HR og personaleadministration

Winnie Sørensen