Indhold

Center for Vækst og Beskæftigelse

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Centeret varetager kommunernes interesser i forhold til udvikling af vækst og beskæftigelse i hele landet. Centeret varetager kommunernes interesser inden for beskæftigelse, erhvervsudvikling (herunder business regions), uddannelsespolitik, integration, turisme samt kultur- og fritidsområdet.

Amanda Katrine pilegaard Løvborg

Amanda Katrine pilegaard Løvborg

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • akpj@kl.dk
 • 33703043
 • Arbejdsområde:

  Kultur og fritid

Annika Rosendal

Annika Rosendal

 • Chefsekretær
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • arn@kl.dk
 • 33703120
 • Arbejdsområde:

  Sekretær

Birger Mortensen

Birger Mortensen

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • bir@kl.dk
 • 33703800
 • Arbejdsområde:

  Integrationsområdet generelt, danskundervisning for voksne udlændinge, IGU, finansiering og repatriering.

Brian Bynck Siggaard

Brian Bynck Siggaard

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • brs@kl.dk
 • 33703450
 • Arbejdsområde:

  Kontanthjælp, rådighedsvurdering, dokumentation og analysearbejde , it-understøttelse i jobcentre og ydelseskontor, KYkontanthjælpsprojekt i Kombit

Christian Olkjær-Rohde

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • chor@kl.dk
 • 33703250
Dorthe Lehm Jensen

Dorthe Lehm Jensen

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • dlj@kl.dk
 • 33703543
 • Arbejdsområde:

  Integrationsområdet

Frederik Nordentoft Andersen

Frederik Nordentoft Andersen

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • frna@kl.dk
 • 33703405
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelsespolitik: 

  - Indsatsen for forsikrede ledige

  - Kommunernes virksomhedsindsats

  - Sygedagpengeområdet

  - Socialøkonomiske virksomheder

  KL-projektet "Danmark i forandring"

Helle Kolind Mikkelsen

Helle Kolind Mikkelsen

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • hkm@kl.dk
 • 33703205
 • Arbejdsområde:Kulturområdet. Projektleder på Det Digitale Bibliotek (nr 39 i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi). KLs kultur- og fritidskonference (hvert andet år). Varetager opgaver i relation til folkebiblioteker, teaterområdet, børnekultur, DBC. DanBib. Kombiblioteker/fællesbiblioteker/integrerede biblioteker. Kls kontakt til og samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, råd og nævn. Økonomi og statistik på biblioteksområdet. Budgetvejledning.
Henrik Casper

Henrik Casper

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • hec@kl.dk
 • 33703422
 • Arbejdsområde:Uddannelsespolitik generelt, medlem af Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (REP), medlem af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Henrik Thomassen

 • Kontorchef
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • heth@kl.dk
 • 33703229
Ida Hagemann

Ida Hagemann

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • idha@kl.dk
 • 33703403
 • Arbejdsområde:

  Kultur- og fritidspolitik, interessevaretagelse på kultur- og fritidsområdet, frivillighed og samskabelse, idræt, folkeoplysning og den åbne skole. Projektleder under Fremfærd Bruger.

Jan Bauditz

Jan Bauditz

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • jba@kl.dk
 • 33703230
 • Arbejdsområde:

  Kommunernes ansvar for unge på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), erhvervsgrunduddannelsen (egu), ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB eller STU), mesterlære, mentorordninger, ungdomsuddannelser generelt, projekt "Ungdomsuddannelse til alle" (UTA), projekt "Sæt skub i egu".

Karen Hauer Møller

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • kahm@kl.dk
 • 33703042
Karoline Amalie Steen

Karoline Amalie Steen

 • Kontorchef
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • kaas@kl.dk
 • 33703236
 • Arbejdsområde:

  Erhverv, turisme, uddannelse og kultur og fritid

Kristina Bendixen

Kristina Bendixen

 • Vicekontorchef
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • kbe@kl.dk
 • 33703287
 • Arbejdsområde:Overordnet strategi og politik på beskæftigelsesområdet, enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, styring og finansiering af beskæftigelsesindsatsen, medlem af Beskæftigelsesrådet, it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Kristine Wiberg Plougsgaard

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • krwp@kl.dk
 • 33703252

Laila Benedikte Jensen

 • Kontor Assistent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • labj@kl.dk
 • 33703254
Lasse Jacobsen

Lasse Jacobsen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • laja@kl.dk
 • 33703140
 • Arbejdsområde:

  Erhvervsområdet

   

Lea Vesterby Olesen

Lea Vesterby Olesen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • levo@kl.dk
 • 33703940
 • Arbejdsområde:

   - Integration

Lone Englund Stjer

Lone Englund Stjer

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • los@kl.dk
 • 33703770
 • Arbejdsområde:Lov om aktivbeskæftigelsesindsats
Maj Lindberg Hansen

Maj Lindberg Hansen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • malh@kl.dk
 • 33703041
 • Arbejdsområde:

  Integration

Mette Skovbjerg

Mette Skovbjerg

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • mesk@kl.dk
 • 33703253
 • Arbejdsområde:

  Erhvervsfremme, erhvervsudvikling, klynger, cirkulær økonomi

Olivia Wadskær Bang

Olivia Wadskær Bang

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • owba@kl.dk
 • 33703103
 • Arbejdsområde:

  Student på uddannelsesområdet i Center for Vækst og Beskæftigelse

Pernille Stentebjerg

Pernille Stentebjerg

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • pesb@kl.dk
 • 33703746
 • Arbejdsområde:

  .

Rasmus Winther Graversen

Rasmus Winther Graversen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • rawg@kl.dk
 • 33703104
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelse, sygedagpengeblanketter, beskæftigelsestræf 2017

Rie Martens

Rie Martens

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • rima@kl.dk
 • 33703840
 • Arbejdsområde:

  Integrationsindsatsen generelt, integrationsloven

Rune Rathsach Andersen

Rune Rathsach Andersen

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • rura@kl.dk
 • 33703814
 • Arbejdsområde:

  Vækst og erhvervsfremme, erhvervspolitik, business regions, iværksætteri, SMV, nye virksomheder, Danmark i forandring, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Sara Glahder Lindberg

Sara Glahder Lindberg

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • sgl@kl.dk
 • 33703149
 • Arbejdsområde:

  Integrationsindsats generelt, integrationsloven, integrationstræf.

Sidsel Krarup Bjerrum

Sidsel Krarup Bjerrum

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • sikb@kl.dk
 • 33703829
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelse

Sofie Nymand Ammundsen

Sofie Nymand Ammundsen

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • sona@kl.dk
 • 33703680
 • Arbejdsområde:

  Integration

Sofie Plenge

Sofie Plenge

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • sopl@kl.dk
 • 33703457
 • Arbejdsområde:

  Kultur- og fritid. Musikskoler, spillesteder, liveområdet, musikområdet generelt. Museumsområdet, filmområdet. Kulturen som vækstdriver, kulturturisme, kreative erhverv, kreativ vækst. Styring og ledelse på kulturområdet.

  Projektleder på KL's Kultur- og Fritidskonference 2017.

Theis Agger Pape

Theis Agger Pape

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • tgp@kl.dk
 • 33703811
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelse

Thomas Trøster

Thomas Trøster

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • thtr@kl.dk
 • 33703248
 • Arbejdsområde:

  Erhvervspolitik og regional udvikling

Ulla Schärfe

Ulla Schärfe

 • Boligsocial konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • ulsc@kl.dk
 • 33703286
 • Arbejdsområde:

  Det boligsociale område og integrationsområdet

Ulrik Petersen

Ulrik Petersen

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • ulp@kl.dk
 • 33703452
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmarkedspolitik, styring, organisation og finansiering af jobcentrene og aktiv beskæftigelsesindsats

Ursula Dybmose

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • udy@kl.dk
 • 33703826
 • Arbejdsområde:

  Interessevaretagelse på sundhedsuddannelserne, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedshjælper og assistenter, pædagogiske assistenter, tandplejere. Dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentudannelse, kontaktperson for ankerkommuner og KKR.