Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Økonomisk Sekretariat

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

Økonomisk sekretariat koordinerer den generelle økonomiske interessevaretagelse for kommunerne, herunder økonomiforhandlingerne med regeringen. Herudover forestår kontoret også den faseopdelte budget- og regnskabsproces, ligesom kontoret koordinerer KL’s indsats i forhold til administrationspolitik, effektivisering, afbureaukratisering, dokumentation, indkøb og konkurrenceudsætning. Derudover udarbejdes bl.a. i regi af analyseenheden en række statistiske og økonomiske analyser til at understøtte en generel styringsdagsorden. Kontoret afholder årligt Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Endelig forestår kontoret redigeringen af budgetvejledningen og yder generel vejledning i økonomiske spørgsmål af betydning for kommunerne.

Amalie Holsøe

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • ahs@kl.dk
 • 33703502
Anders Windinge

Anders Windinge

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • anw@kl.dk
 • 33703544
 • Arbejdsområde:Koordinering af økonomistyringsindsats, administrationspolitik, økonomien på forsyningsområderne, økonomien på beredskabsområdet, det kommunale budget- og regnskabssystem, de kommunale låne- og deponeringsregler, kommunernes likviditet, gæld og garantistillelse
Bodil Helbech Hansen

Bodil Helbech Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • bhh@kl.dk
 • 33703876
 • Arbejdsområde:

  Analyser på sundhedsområdet og i spændingsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet.

  Forbrug af sundhedsydelser blandt personer uden for arbejdsmarkedet.

Charlotte Wulff

Charlotte Wulff

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • cwu@kl.dk
 • 33703839
 • Arbejdsområde:

  Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, politisk målstyring og dokumentation. Administrationspolitik.

Christian Hejlesen

Christian Hejlesen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • caa@kl.dk
 • 33703401
 • Arbejdsområde:

  Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, eSundhed/KØS. Styring på sundhedsområdet. Evaluering af kommunal medfinansiering. Styringsmodel for udmøntning af overenskomst mellem RLTN/PLO (KLAP-sekretariatet). Velfærdsteknologi.

Christian Tornsberg

Christian Tornsberg

 • Fuldmægtig
 • Økonomisk Sekretariat
 • ctb@kl.dk
 • 33703725
 • Arbejdsområde:

  KØF 2015

  Dagtilbud

  Boligområdet

  Priser

Claus Ørum Mogensen

Claus Ørum Mogensen

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • cmo@kl.dk
 • 33703158
 • Arbejdsområde:Dokumentation, afbureaukratisering, styring, offentligt-privat samarbejde og indkøb.
Iben Krog Rasmussen

Iben Krog Rasmussen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • ikr@kl.dk
 • 33703265
 • Arbejdsområde:Student
Jan Christensen

Jan Christensen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jnc@kl.dk
 • 33703802
 • Arbejdsområde:Analyse
Jane Møller Pedersen

Jane Møller Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jmp@kl.dk
 • 33703836
 • Arbejdsområde:Økonomi på dagtilbudsområdet, økonomi på boligområdet, Sekretær for budgetvejledningsudvalget, produktivitet, anlæg og anlægsstyring, hjemmeside, økonomistyringsprojekt med staten og Det økonomiske Råd
Janne Roesen

Janne Roesen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jne@kl.dk
 • 33703474
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på ældreområdet, økonomi på området for voksenhandicappede og socialt udsatte borgere

Jonas Korsgaard Christiansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jokc@kl.dk
 • 33703360
Lars Eckeroth

Lars Eckeroth

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lar@kl.dk
 • 33703414
 • Arbejdsområde:Effektivisering, administration og hovedkonto 6, restancer, kommunale betalinger, personaleopgørelser
Lasse Vej Toft

Lasse Vej Toft

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lvt@kl.dk
 • 33703512
 • Arbejdsområde:

  Analyseenheden

Lene Vilhelmsen

Lene Vilhelmsen

 • Overassistent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lea@kl.dk
 • 33703299
 • Arbejdsområde:

  Sekr. for Morten Mandøe, Personaleadministrative opgaver, Budget, KØF, Budgetvejlednings-udvalget

Louise Tarp Thorgaard

Louise Tarp Thorgaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • ltr@kl.dk
 • 33703734
 • Arbejdsområde:

  Dokumentation af folkeskolen, frikommuneforsøg, FLIS sundhed

Marco Jørgensen

Marco Jørgensen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • mjg@kl.dk
 • 33703212
 • Arbejdsområde:

  FLIS

Maria Pilegaard

Maria Pilegaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • map@kl.dk
 • 33703730
 • Arbejdsområde:

  Økonomien på området for udsatte børn og unge, økonomisk styring af udgifter på det specialiserede socialområde generelt, regional bistand vedr. økonomi på det specialiserede socialområde.

  Derudover anlægsstyring samt effektivisering og produktivitet.

Marie Stub Bager

Marie Stub Bager

 • Fuldmægtig
 • Økonomisk Sekretariat
 • bag@kl.dk
 • 33703532
 • Arbejdsområde:

  DUT-koordinator, Folkeskoleområdet, Kultur og fritidsområdet

Martin Bille

Martin Bille

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • mnb@kl.dk
 • 33703265
 • Arbejdsområde:

  Økonomi

Mette Dalsgaard Jensen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • medj@kl.dk
 • 33703399
Mette Rosenbeck

Mette Rosenbeck

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mtr@kl.dk
 • 33703795
 • Arbejdsområde:Udarbejder prognoser over kommunale skatter, indkomstskat, ejendomsskat, grundskyld. Rådgiver kommunerne og varetager kommunernes interesser i spørgsmål vedr. skat, herunder skattelofter.
Michael Laursen

Michael Laursen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mhl@kl.dk
 • 33703837
 • Arbejdsområde:Budgetsamarbejdet, økonomiforhandlinger, faseopdelt budgetlægning, budgetlov og anlægsinvesteringer.

Mikael Holm

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mho@kl.dk
 • 33703796
 • Arbejdsområde:Internationale projekter
Morten Mandøe

Morten Mandøe

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • mom@kl.dk
 • 33703410
 • Arbejdsområde:Ledelse i Økonomisk Sekretariat, økonomiforhandlinger, økonomistyring, faseopdelt budgetlægning, effektiviseringer
Nadja Christine Andersen

Nadja Christine Andersen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • nca@kl.dk
 • 33703360
 • Arbejdsområde:Analyser
Ole Rejnhold Daugaard

Ole Rejnhold Daugaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • ord@kl.dk
 • 33703531
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på uddannelses- og miljøområdet, anlægsudgifter og anlægsstyring,  E-indkomst, kommunernes økonomistyring

Per Schollert Nielsen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • psn@kl.dk
 • 33703385
 • Arbejdsområde:

  Tilskuds- og udligningssystemet, Finansieringsudvalget, regional økonomi, fordeling af særtilskud, løn og moms.

Peter Østergaard

Peter Østergaard

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • poe@kl.dk
 • 33703228
 • Arbejdsområde:Administrationspolitik, politisk råderum, afbureaukratisering, benchmarking, FLIS, KREVI, befordring
Peter Riis

Peter Riis

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • pri@kl.dk
 • 33703223
 • Arbejdsområde:Indkøbspolitik, Konkurrenceudsættelse, Dokumentation på handicapområdet, Frit-valg.

Petra Buer Gram

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • pbgr@kl.dk
 • 33703370
Rasmus Nordholm Brask

Rasmus Nordholm Brask

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • rhb@kl.dk
 • 33703277
 • Arbejdsområde:Koordinering af budgetsamarbejdet, herunder økonomiforhandlingerne og den faseopdelte budgetlægning

Rasmus Thusgaard

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • rath@kl.dk
 • 33703265
Rasmus Trudsø Telling

Rasmus Trudsø Telling

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • rdt@kl.dk
 • 33703521
 • Arbejdsområde:Overførsler, Beskæftigelse, Integration, Arbejdsmiljø og arbejdsskade

Signe Falkencrone

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sfe@kl.dk
 • 33703265
Søren Lindemann Aagesen

Søren Lindemann Aagesen

 • Analysechef
 • Økonomisk Sekretariat
 • saa@kl.dk
 • 33703805
 • Arbejdsområde:Analyse
Susanne Nørlund Munk

Susanne Nørlund Munk

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • snm@kl.dk
 • 33703740
 • Arbejdsområde:

  Udbud, konkurrenceudsættelse, offentligt-privat samarbjede, udfordringsretten (fritagelse for eksisterende lovgivning), sekretær for STS (styregruppen for tværoffentligt samarbejde),  kontaktperson VAKKS (Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering)

Teis Bay Andersen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • teba@kl.dk
 • 33703510
Trine Høgh

Trine Høgh

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • tre@kl.dk
 • 33703399
 • Arbejdsområde:Konferenceansvarig for Kommunaløkonomisk Forum 2014Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes