Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Økonomisk Sekretariat

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

Økonomisk sekretariat koordinerer den generelle økonomiske interessevaretagelse for kommunerne, herunder økonomiforhandlingerne med regeringen. Herudover forestår kontoret også den faseopdelte budget- og regnskabsproces, ligesom kontoret koordinerer KL’s indsats i forhold til administrationspolitik, effektivisering, afbureaukratisering, dokumentation, indkøb og konkurrenceudsætning. Derudover udarbejdes bl.a. i regi af analyseenheden en række statistiske og økonomiske analyser til at understøtte en generel styringsdagsorden. Kontoret afholder årligt Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Endelig forestår kontoret redigeringen af budgetvejledningen og yder generel vejledning i økonomiske spørgsmål af betydning for kommunerne.

Anders Windinge

Anders Windinge

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • anw@kl.dk
 • 33703544
 • Arbejdsområde:

  Koordinering af økonomistyringsindsats, administrationspolitik, økonomien på forsyningsområderne, økonomien på beredskabsområdet, det kommunale budget- og regnskabssystem, de kommunale låne- og deponeringsregler, kommunernes likviditet, gæld og garantistillelse

Bodil Emilie Hovmand

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • beho@kl.dk
 • 33703399
Bodil Helbech Hansen

Bodil Helbech Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • bhh@kl.dk
 • 33703876
 • Arbejdsområde:

  Analyser på sundhedsområdet og socialområdet, herunder også snitflader til uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Charlotte Wulff

Charlotte Wulff

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • cwu@kl.dk
 • 33703839
 • Arbejdsområde:

  Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, politisk målstyring og dokumentation. Administrationspolitik.

Christian Hejlesen

Christian Hejlesen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • caa@kl.dk
 • 33703401
 • Arbejdsområde:

  Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, eSundhed/KØS. Styring på sundhedsområdet. Evaluering af kommunal medfinansiering. Styringsmodel for udmøntning af overenskomst mellem RLTN/PLO (KLAP-sekretariatet). Velfærdsteknologi.

Christian Tornsberg

Christian Tornsberg

 • Fuldmægtig
 • Økonomisk Sekretariat
 • ctb@kl.dk
 • 33703725
 • Arbejdsområde:

  KØF 2015

  Dagtilbud

  Boligområdet

  Priser

Claus Ørum Mogensen

Claus Ørum Mogensen

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • cmo@kl.dk
 • 33703158
 • Arbejdsområde:Dokumentation, afbureaukratisering, styring, offentligt-privat samarbejde og indkøb.
Jan Christensen

Jan Christensen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jnc@kl.dk
 • 33703802
 • Arbejdsområde:

  Analyse

Jane Møller Pedersen

Jane Møller Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jmp@kl.dk
 • 33703836
 • Arbejdsområde:Økonomi på dagtilbudsområdet, økonomi på boligområdet, Sekretær for budgetvejledningsudvalget, produktivitet, anlæg og anlægsstyring, hjemmeside, økonomistyringsprojekt med staten og Det økonomiske Råd
Janne Roesen

Janne Roesen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jne@kl.dk
 • 33703474
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på ældreområdet, økonomi på området for voksenhandicappede og socialt udsatte borgere

Jonas Korsgaard Christiansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jokc@kl.dk
 • 33703601

Katrine Dige Ovesen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • kado@kl.dk
 • 33703265
Katrine Görtz Axelsen

Katrine Görtz Axelsen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • kaga@kl.dk
 • 33703307
 • Arbejdsområde:

  Kommunerne restancer - opkrævning og inddrivelse
  Veje, kollektiv trafik og havne
  Kommunale betalinger
  Boligområdet
  Kultur og fritid
  KØF 2016.

Lars Eckeroth

Lars Eckeroth

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lar@kl.dk
 • 33703414
 • Arbejdsområde:

  Effektivisering, administration, digitalisering, Udbetaling Danmark, personaleopgørelser

Lasse Vej Toft

Lasse Vej Toft

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lvt@kl.dk
 • 33703512
 • Arbejdsområde:

  Analyseenheden

Lene Vilhelmsen

 • Overassistent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lea@kl.dk
 • 33703299
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for CMO, Personaleadministrative opgaver, Budget, KØF, Budgetvejlednings-udvalget

Louise Tarp Thorgaard

Louise Tarp Thorgaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • ltr@kl.dk
 • 33703734
 • Arbejdsområde:

  Dokumentation af folkeskolen, frikommuneforsøg, FLIS sundhed

Maria Pilegaard

Maria Pilegaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • map@kl.dk
 • 33703730
 • Arbejdsområde:

  Økonomien på området for udsatte børn og unge, økonomisk styring af udgifter på det specialiserede socialområde generelt, regional bistand vedr. økonomi på det specialiserede socialområde.

  Derudover anlægsstyring samt effektivisering og produktivitet.

Maria Ramsø Motzfeldt

Maria Ramsø Motzfeldt

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mrkj@kl.dk
 • 33703791
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelse, herunder integration og forsikrede ledige, finanslov, DØR og social snyd.

Marie Stub Bager

Marie Stub Bager

 • Fuldmægtig
 • Økonomisk Sekretariat
 • bag@kl.dk
 • 33703532
 • Arbejdsområde:

  DUT-koordinator, Folkeskoleområdet, Kultur og fritidsområdet

Martin Bille

Martin Bille

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • mnb@kl.dk
 • 33703265
 • Arbejdsområde:

  Økonomi

  Survey-Xact

Mette Dalsgaard Jensen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • medj@kl.dk
 • 33703399
Mette Rosenbeck

Mette Rosenbeck

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mtr@kl.dk
 • 33703795
 • Arbejdsområde:Udarbejder prognoser over kommunale skatter, indkomstskat, ejendomsskat, grundskyld. Rådgiver kommunerne og varetager kommunernes interesser i spørgsmål vedr. skat, herunder skattelofter.
Michael Laursen

Michael Laursen

 • Teamleder
 • Økonomisk Sekretariat
 • mhl@kl.dk
 • 33703837
 • Arbejdsområde:

  Teamleder for kommuneøkonomi

  Arbejder herudover med budgetsamarbejdet, økonomiforhandlinger, faseopdelt budgetlægning, budgetlov og anlægsinvesteringer.

Mikael Holm

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mho@kl.dk
 • 33703796
 • Arbejdsområde:Internationale projekter
Nadja Christine Andersen

Nadja Christine Andersen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • nca@kl.dk
 • 33703360
 • Arbejdsområde:Analyser
Ole Rejnhold Daugaard

Ole Rejnhold Daugaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • ord@kl.dk
 • 33703531
 • Arbejdsområde:

  Skatteområdet, herunder udarbejdelse af prognoser over kommunale skatter, samt rådgivning af kommunerne i spørgsmål vedr. skat.

Ole Smedegaard R. Cordsen

Ole Smedegaard R. Cordsen

 • Økonomisk rådgiver
 • Økonomisk Sekretariat
 • oco@kl.dk
 • 33703382
 • Arbejdsområde:

  Effektiviserings- og styringsprogram

Per Schollert Nielsen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • psn@kl.dk
 • 33703385
 • Arbejdsområde:

  Tilskuds- og udligningssystemet, Finansieringsudvalget, regional økonomi, fordeling af særtilskud, løn og moms.

Peter Østergaard

Peter Østergaard

 • Teamleder
 • Økonomisk Sekretariat
 • poe@kl.dk
 • 33703228
 • Arbejdsområde:Administrationspolitik, politisk råderum, afbureaukratisering, benchmarking, FLIS, KREVI, befordring
Peter Riis

Peter Riis

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • pri@kl.dk
 • 33703223
 • Arbejdsområde:

  Ledelsesinformation, FLIS, Indkøbspolitik, Dokumentation på handicapområdet.

Rasmus Nordholm Brask

Rasmus Nordholm Brask

 • Teamleder
 • Økonomisk Sekretariat
 • rhb@kl.dk
 • 33703277
 • Arbejdsområde:

  Teamleder for udgiftspolitikken. Arbejder herudover med koordinering af budgetsamarbejdet, herunder økonomiforhandlingerne og den faseopdelte budgetlægning

Rasmus Trudsø Telling

Rasmus Trudsø Telling

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • rdt@kl.dk
 • 33703521
 • Arbejdsområde:

  Overførsler, Beskæftigelse, Arbejdsmiljø og arbejdsskade

Sara Isabel Jensen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sije@kl.dk
 • 33703502

Sara Thestrup Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • sath@kl.dk
 • 33703874

Signe Falkencrone

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sfe@kl.dk
 • 33703265

Søren Bo Peterson

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sbpe@kl.dk
 • 33703265
Søren Lindemann Aagesen

Søren Lindemann Aagesen

 • Analysechef
 • Økonomisk Sekretariat
 • saa@kl.dk
 • 33703805
 • Arbejdsområde:Analyse

Susanne Nørlund Munk

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • snm@kl.dk
 • 33703740
 • Arbejdsområde:

  Udbud, konkurrenceudsættelse, offentligt-privat samarbjede, udfordringsretten (fritagelse for eksisterende lovgivning), sekretær for STS (styregruppen for tværoffentligt samarbejde),  kontaktperson VAKKS (Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering)

Teis Bay Andersen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • teba@kl.dk
 • 33703510Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes