Indhold

Økonomisk Sekretariat

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Økonomisk Sekretariat har ansvaret for forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi og den efterfølgende koordinering af kommunernes budgetter. Centret er ansvarlig for at forhandle økonomiske konsekvenser af ny lovgivning på kommunernes vegne og understøtter kommunernes arbejde med effektivisering og styring. Centret har derudover til opgave at koordinere KL’s indsats vedr. effektivisering, afbureaukratisering, dokumentation, indkøb og konkurrenceudsættelse samt udarbejder statistiske og økonomiske analyser.

Amalie Kafling Nørrelund

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • amkn@kl.dk
 • 33703213
Anders Mayland Larsen

Anders Mayland Larsen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • amal@kl.dk
 • 33703202
 • Arbejdsområde:

  FLIS

Anders Windinge

Anders Windinge

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • anw@kl.dk
 • 33703544
 • Arbejdsområde:

  Koordinering af økonomistyringsindsats, administrationspolitik, økonomien på forsyningsområderne, økonomien på beredskabsområdet, økonomien på vejområdet, økonomien vedr. kollektiv trandsport, de kommunale låne- og deponeringsregler, kommunernes likviditet, kommunale betalinger gæld og garantistillelse

Bodil Helbech Hansen

Bodil Helbech Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • bhh@kl.dk
 • 33703876
 • Arbejdsområde:

  Tal og analyser på sundhedsområdet, socialområdet og ældreområdet.

Christian Hejlesen

Christian Hejlesen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • caa@kl.dk
 • 33703401
 • Arbejdsområde:

  Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, eSundhed/KØS. Styring på sundhedsområdet. Styringsmodel for udmøntning af overenskomst mellem RLTN/PLO (KLAP-sekretariatet). Velfærdsteknologi.

Claus Ørum Mogensen

Claus Ørum Mogensen

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • cmo@kl.dk
 • 33703158
 • Arbejdsområde:

  Ledelse af Økonomisk Sekretariat.

Hans Nikolaisen

Hans Nikolaisen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • hani@kl.dk
 • 33703092
 • Arbejdsområde:

  Opgaver i forbindelse med MEP og SEP programmerne. Aktuelt særligt ift MEP projekterne om løn- og bogholderi, ejendomsadministration og kommunale udfordringer med statslige tilsyn.

  Overordnet økonomistyring i kommunerne - herunder deltagelse i KLK opgaver og opgaver vedr FLIS/ledelsesinformation

  Disruption.

Jane Møller Pedersen

Jane Møller Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jmp@kl.dk
 • 33703836
 • Arbejdsområde:

  Budgetsamarbejdet, Ø98- netværket, anlæg og anlægsstyring, den faseopdelte budgetlægning og budgetopfølgning, budgetindberetning og KL's prognosemodel. 

Janne Roesen

Janne Roesen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jne@kl.dk
 • 33703474
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på ældreområdet og på boligområdet, helhedsorienteret kontrol (socialt bedrageri) samt sekretær for KL's budgetvejledningsudvalg

Jonas Dan Petersen

Jonas Dan Petersen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jdpe@kl.dk
 • 33703143
 • Arbejdsområde:

  Analyse- og makroenheden

Katrine Mau

Katrine Mau

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • kama@kl.dk
 • 33703091
 • Arbejdsområde:

   

   

Lærke Villemoes

Lærke Villemoes

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • lrvi@kl.dk
 • 33703181
 • Arbejdsområde:

  Statistik og analyse

   

Lars Eckeroth

Lars Eckeroth

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lar@kl.dk
 • 33703414
 • Arbejdsområde:

  Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram, administration, digitalisering, Udbetaling Danmark, personaleopgørelser

Lasse Vej Toft

Lasse Vej Toft

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lvt@kl.dk
 • 33703512
 • Arbejdsområde:

  Analyseenheden

Lise Wolff

Lise Wolff

 • Chefsekretær
 • Økonomisk Sekretariat
 • lnn@kl.dk
 • 33703218
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for Claus Ørum og Katrine Mau.

Louise Tarp Thorgaard

Louise Tarp Thorgaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • ltr@kl.dk
 • 33703734
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på området for voksenhandicappede

Maria Pilegaard

Maria Pilegaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • map@kl.dk
 • 33703730
 • Arbejdsområde:

  Økonomien på området for udsatte børn og unge, økonomisk styring af udgifter på det specialiserede socialområde generelt, regional bistand vedr. økonomi på det specialiserede socialområde.

  Derudover sammenhængende indsatser på tværs af forvaltninger samt sekretær for KL's Budgetvejledningsudvalg.

Maria Ramsø Motzfeldt

Maria Ramsø Motzfeldt

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mrkj@kl.dk
 • 33703791
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelse, herunder integration og forsikrede ledige, finanslov og Det Økonomiske Råd.

Marie Stub Bager

Marie Stub Bager

 • Fuldmægtig
 • Økonomisk Sekretariat
 • bag@kl.dk
 • 33703532
 • Arbejdsområde:

  DUT-koordinator, økonomi og styring på folkeskoleområdet - herunder inklusion, kompetencedækning. Dagtilbud. Uddannelsesområdet.

Marie Vaaben Søgaard

Marie Vaaben Søgaard

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • mavs@kl.dk
 • 33703179
 • Arbejdsområde:

  .

Mette Rosenbeck

Mette Rosenbeck

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mtr@kl.dk
 • 33703795
 • Arbejdsområde:Udarbejder prognoser over kommunale skatter, indkomstskat, ejendomsskat, grundskyld. Rådgiver kommunerne og varetager kommunernes interesser i spørgsmål vedr. skat, herunder skattelofter.
Michael Laursen

Michael Laursen

 • Teamleder
 • Økonomisk Sekretariat
 • mhl@kl.dk
 • 33703837
 • Arbejdsområde:

  Teamleder for kommuneøkonomi

  Arbejder herudover med budgetsamarbejdet, økonomiforhandlinger, faseopdelt budgetlægning, budgetlov og anlægsinvesteringer.

Mikkel Hermann Poulsen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • mihp@kl.dk
 • 33703174
Nadja Christine Hedegaard Andersen

Nadja Christine Hedegaard Andersen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • nca@kl.dk
 • 33703360
 • Arbejdsområde:

  Analyser

Ole Smedegaard R. Cordsen

Ole Smedegaard R. Cordsen

 • Økonomisk rådgiver
 • Økonomisk Sekretariat
 • oco@kl.dk
 • 33703382
 • Arbejdsområde:

  Effektiviserings- og styringsprogram, regelforenkling, frikommuneforsøg

Per Schollert Nielsen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • psn@kl.dk
 • 33703385
 • Arbejdsområde:

  Tilskuds- og udligningssystemet, Finansieringsudvalget, regional økonomi, fordeling af særtilskud, miljø, løn og moms.

Peter Østergaard

Peter Østergaard

 • Teamleder
 • Økonomisk Sekretariat
 • poe@kl.dk
 • 33703228
 • Arbejdsområde:

  Teamledelse, administrationspolitik, dokumentations- og datasamarbejde med staten (herunder bedre sociale data), effektive indkøb gennem E-handel, FLIS mv

Peter Riis

Peter Riis

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • pri@kl.dk
 • 33703223
 • Arbejdsområde:

  Ledelsesinformation, FLIS, Indkøbspolitik, Dokumentation på handicapområdet.

Philip Bokelund

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • phbo@kl.dk
 • 33703072
Rasmus Nordholm Brask

Rasmus Nordholm Brask

 • Souschef
 • Økonomisk Sekretariat
 • rhb@kl.dk
 • 33703277
 • Arbejdsområde:

  Arbejder med koordinering af budgetsamarbejdet, herunder økonomiforhandlingerne og den faseopdelte budgetlægning. Herudover teamleder for bl.a. dagtilbud, folkeskole, ældre, sundhed samt miljø

Rasmus Trudsø Telling

Rasmus Trudsø Telling

 • SpecialKonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • rdt@kl.dk
 • 33703521
 • Arbejdsområde:

  Overførsler, Beskæftigelse, Arbejdsmiljø og arbejdsskade, Budget- og regnskabssystemet

Sara Thestrup Hansen

Sara Thestrup Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • sath@kl.dk
 • 33703874
 • Arbejdsområde:

  FLIS

  Brugertilfredshedsundersøgelser

  Kend din Kommune

   

Signe Rix Andersen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sira@kl.dk
 • 33703225

Søren Bo Peterson

 • Bachelor
 • Økonomisk Sekretariat
 • sbpe@kl.dk
 • 33703959
Søren Lindemann Aagesen

Søren Lindemann Aagesen

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • saa@kl.dk
 • 33703805
 • Arbejdsområde:

  Analyse- og makroenheden

Susanne Nørlund Munk

Susanne Nørlund Munk

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • snm@kl.dk
 • 33703740
 • Arbejdsområde:

  Udbud, konkurrenceudsættelse, offentligt-privat samarbjede, udfordringsretten (fritagelse for eksisterende lovgivning),

Teis Bay Andersen

Teis Bay Andersen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • teba@kl.dk
 • 33703510
 • Arbejdsområde:

  Analyser