Indhold

Økonomisk Sekretariat

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Økonomisk Sekretariat har ansvaret for forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi og den efterfølgende koordinering af kommunernes budgetter. Centret er ansvarlig for at forhandle økonomiske konsekvenser af ny lovgivning på kommunernes vegne og understøtter kommunernes arbejde med effektivisering og styring. Centret har derudover til opgave at koordinere KL’s indsats vedr. effektivisering, afbureaukratisering, dokumentation, indkøb og konkurrenceudsættelse samt udarbejder statistiske og økonomiske analyser.

Anders Windinge

Anders Windinge

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • anw@kl.dk
 • 33703544
 • Arbejdsområde:

  Koordinering af økonomistyringsindsats, administrationspolitik, det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram, økonomien på forsyningsområderne, økonomien på beredskabsområdet, de kommunale låne- og deponeringsregler, kommunernes likviditet, gæld og garantistillelse

Bo Vad Brændgaard

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • bovb@kl.dk
 • 33703073
Bodil Helbech Hansen

Bodil Helbech Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • bhh@kl.dk
 • 33703876
 • Arbejdsområde:

  Analyser på sundhedsområdet og socialområdet, herunder også snitflader til uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Christian Hejlesen

Christian Hejlesen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • caa@kl.dk
 • 33703401
 • Arbejdsområde:

  Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, eSundhed/KØS. Styring på sundhedsområdet. Evaluering af kommunal medfinansiering. Styringsmodel for udmøntning af overenskomst mellem RLTN/PLO (KLAP-sekretariatet). Velfærdsteknologi.

Claus Ørum Mogensen

Claus Ørum Mogensen

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • cmo@kl.dk
 • 33703158
 • Arbejdsområde:Dokumentation, afbureaukratisering, styring, offentligt-privat samarbejde og indkøb.

Hans Nikolaisen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • hani@kl.dk
 • 33703092
Jan Christensen

Jan Christensen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jnc@kl.dk
 • 33703802
 • Arbejdsområde:

  Analyse

Jane Møller Pedersen

Jane Møller Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jmp@kl.dk
 • 33703836
 • Arbejdsområde:

  Budgetsamarbejdet, Ø98- netværket, anlæg og anlægsstyring, den faseopdelte budgetlægning og budgetopfølgning, budgetindberetning og KL's prognosemodel. 

Janne Roesen

Janne Roesen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jne@kl.dk
 • 33703474
 • Arbejdsområde:

  Barsel

Katrine Görtz Axelsen

Katrine Görtz Axelsen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • kaga@kl.dk
 • 33703307
 • Arbejdsområde:

  Kommunernes restancer: opkrævning og inddrivelse
  Dagtilbud
  Veje, kollektiv trafik og havne
  Miljø
  Kommunale betalinger
  Boligområdet
  KØF 2017

Katrine Mau

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • kama@kl.dk
 • 33703091
Lars Eckeroth

Lars Eckeroth

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lar@kl.dk
 • 33703414
 • Arbejdsområde:

  Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram, administration, digitalisering, Udbetaling Danmark, personaleopgørelser

Lasse Vej Toft

Lasse Vej Toft

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lvt@kl.dk
 • 33703512
 • Arbejdsområde:

  Analyseenheden

Lise Wolff

Lise Wolff

 • Chefsekretær
 • Økonomisk Sekretariat
 • lnn@kl.dk
 • 33703218
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for Claus Ørum

Louise Tarp Thorgaard

Louise Tarp Thorgaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • ltr@kl.dk
 • 33703734
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på området for voksenhandicappede

Maria Pilegaard

Maria Pilegaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • map@kl.dk
 • 33703730
 • Arbejdsområde:

  Økonomien på området for udsatte børn og unge, økonomisk styring af udgifter på det specialiserede socialområde generelt, regional bistand vedr. økonomi på det specialiserede socialområde.

  Derudover anlægsstyring samt effektivisering og produktivitet.

Maria Ramsø Motzfeldt

Maria Ramsø Motzfeldt

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mrkj@kl.dk
 • 33703791
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelse, herunder integration og forsikrede ledige, finanslov og Det Økonomiske Råd.

Marie Stub Bager

Marie Stub Bager

 • Fuldmægtig
 • Økonomisk Sekretariat
 • bag@kl.dk
 • 33703532
 • Arbejdsområde:

  DUT-koordinator, økonomi og styring på folkeskoleområdet - herunder inklusion, uddannelse og kompetencedækning. Arrangerer KØF2017

Martin Bille

Martin Bille

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mnb@kl.dk
 • 33703957
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på ældreområdet

  Økonomi på kultur- og fritidsområdet

  Social snyd

  Survey-Xact

   

Mette Rosenbeck

Mette Rosenbeck

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mtr@kl.dk
 • 33703795
 • Arbejdsområde:Udarbejder prognoser over kommunale skatter, indkomstskat, ejendomsskat, grundskyld. Rådgiver kommunerne og varetager kommunernes interesser i spørgsmål vedr. skat, herunder skattelofter.
Michael Laursen

Michael Laursen

 • Teamleder
 • Økonomisk Sekretariat
 • mhl@kl.dk
 • 33703837
 • Arbejdsområde:

  Teamleder for kommuneøkonomi

  Arbejder herudover med budgetsamarbejdet, økonomiforhandlinger, faseopdelt budgetlægning, budgetlov og anlægsinvesteringer.

Mikael Holm

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mho@kl.dk
 • 33703796
 • Arbejdsområde:Internationale projekter
Nadja Christine Hedegaard Andersen

Nadja Christine Hedegaard Andersen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • nca@kl.dk
 • 33703360
 • Arbejdsområde:

  Analyser

Ole Smedegaard R. Cordsen

Ole Smedegaard R. Cordsen

 • Økonomisk rådgiver
 • Økonomisk Sekretariat
 • oco@kl.dk
 • 33703382
 • Arbejdsområde:

  Effektiviserings- og styringsprogram

Olivia Kind de Lorenzo

Olivia Kind de Lorenzo

 • Elev
 • Økonomisk Sekretariat
 • okdl@kl.dk
 • 33703078
 • Arbejdsområde:

   Elev

Per Schollert Nielsen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • psn@kl.dk
 • 33703385
 • Arbejdsområde:

  Tilskuds- og udligningssystemet, Finansieringsudvalget, regional økonomi, fordeling af særtilskud, løn og moms.

Peter Østergaard

Peter Østergaard

 • Teamleder
 • Økonomisk Sekretariat
 • poe@kl.dk
 • 33703228
 • Arbejdsområde:Administrationspolitik, politisk råderum, afbureaukratisering, benchmarking, FLIS, KREVI, befordring
Peter Riis

Peter Riis

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • pri@kl.dk
 • 33703223
 • Arbejdsområde:

  Ledelsesinformation, FLIS, Indkøbspolitik, Dokumentation på handicapområdet.

Philip Bokelund

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • phbo@kl.dk
 • 33703072
Rasmus Nordholm Brask

Rasmus Nordholm Brask

 • Souschef
 • Økonomisk Sekretariat
 • rhb@kl.dk
 • 33703277
 • Arbejdsområde:

  Arbejder med koordinering af budgetsamarbejdet, herunder økonomiforhandlingerne og den faseopdelte budgetlægning. Herudover teamleder for bl.a. dagtilbud, folkeskole, sundhed samt miljø

Rasmus Trudsø Telling

Rasmus Trudsø Telling

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • rdt@kl.dk
 • 33703521
 • Arbejdsområde:

  Overførsler, Beskæftigelse, Arbejdsmiljø og arbejdsskade, Budget- og regnskabssystemet

Sara Isabel Jensen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sije@kl.dk
 • 33703502
Sara Thestrup Hansen

Sara Thestrup Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • sath@kl.dk
 • 33703874
 • Arbejdsområde:

  FLIS

  Brugertilfredshedsundersøgelser

  Kend din Kommune

   

Signe Falkencrone

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sfe@kl.dk
 • 33703265

Søren Bo Peterson

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sbpe@kl.dk
 • 33703265
Søren Lindemann Aagesen

Søren Lindemann Aagesen

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • saa@kl.dk
 • 33703805
 • Arbejdsområde:Analyse

Susanne Nørlund Munk

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • snm@kl.dk
 • 33703740
 • Arbejdsområde:

  Udbud, konkurrenceudsættelse, offentligt-privat samarbjede, udfordringsretten (fritagelse for eksisterende lovgivning), sekretær for STS (styregruppen for tværoffentligt samarbejde),  kontaktperson VAKKS (Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering)

Teis Bay Andersen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • teba@kl.dk
 • 33703510