Indhold

Økonomisk Sekretariat

Økonomisk Sekretariat har ansvaret for forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi og den efterfølgende koordinering af kommunernes budgetter. Centret er ansvarlig for at forhandle økonomiske konsekvenser af ny lovgivning på kommunernes vegne og understøtter kommunernes arbejde med effektivisering og styring. Centret har derudover til opgave at koordinere KL’s indsats vedr. effektivisering, afbureaukratisering, dokumentation, indkøb og konkurrenceudsættelse samt udarbejder statistiske og økonomiske analyser.

Amalie Kafling Nørrelund

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • amkn@kl.dk
 • 33703213

Anders Mayland Larsen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • amal@kl.dk
 • 33703202
 • Arbejdsområde:

  Analyse, design, udvikling og test af analyserapporter i FLIS, samt udvikling af metoder til kvalitetssikring af data.

Anders Windinge

Anders Windinge

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • anw@kl.dk
 • 33703544
 • Arbejdsområde:

  Koordinering af økonomistyringsindsats, administrationspolitik, faseopdelt budgetlægning, anlæg og anlægsstyring, økonomien på forsyningsområderne, økonomien på beredskabsområdet, de kommunale låne- og deponeringsregler, kommunernes likviditet, kommunale betalinger, garantistillelse og garantiprovision

Anne Ley

Anne Ley

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • anle@kl.dk
 • 33703264
 • Arbejdsområde:

  Indkøb, fælleskommunal indkøbsstrategi, det fællesoffentlige arbejde på indkøbsområdet

Catrine Marie Stamm Gravesen

Catrine Marie Stamm Gravesen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • cmsg@kl.dk
 • 33703505
 • Arbejdsområde:

  Enheden for Omstilling og Udvikling

Claus Ørum Mogensen

Claus Ørum Mogensen

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • cmo@kl.dk
 • 33703158
 • Arbejdsområde:

  Ledelse af Økonomisk Sekretariat.

Ditte-Marie Spang Sørensen

Ditte-Marie Spang Sørensen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • dmss@kl.dk
 • 33703331
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på sundhedsområdet
  Koordinering af Sammenhængsreformen

Eirikur Mørkøre

Eirikur Mørkøre

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • eirm@kl.dk
 • 33703314
 • Arbejdsområde:

  Makroøkonomi

Frederik Gjørup Nielsen

Frederik Gjørup Nielsen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • frgn@kl.dk
 • 33703378
 • Arbejdsområde:

  FLIS, Kend Din Kommune, Kultur og Fritid

Hans Andersen

Hans Andersen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • haan@kl.dk
 • 33703458
 • Arbejdsområde:

  Moderniserings og effektiviseringsprogrammet. Effektiviseringer i kommunerne

Helene Ravn

Helene Ravn

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • hera@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Facility management

  Økonomi på området udsatte børn og unge

Jane Møller Pedersen

Jane Møller Pedersen

 • Programchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • jmp@kl.dk
 • 33703836
 • Arbejdsområde:

  Budgetsamarbejdet, Ø98- netværket, anlæg og anlægsstyring, den faseopdelte budgetlægning og budgetopfølgning, budgetindberetning og KL's prognosemodel. 

Janne Roesen

Janne Roesen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jne@kl.dk
 • 33703474
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på ældreområdet og på boligområdet, helhedsorienteret kontrol (socialt bedrageri) samt sekretær for KL's budgetvejledningsudvalg

Janne Sørensen

Janne Sørensen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jasr@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på skoler, dagtilbud og uddannelse

   

Jens Sand Kirk

Jens Sand Kirk

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jski@kl.dk
 • 33703446
 • Arbejdsområde:

  Analyse- og makroenheden

Jonas Dan Petersen

Jonas Dan Petersen

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • jdpe@kl.dk
 • 33703143
 • Arbejdsområde:

  Analyse- og makroenheden

Katrine Kristensen

Katrine Kristensen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • kakr@kl.dk
 • 33703493
 • Arbejdsområde:

  Statistik og analyse

Katrine Mau

Katrine Mau

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • kama@kl.dk
 • 33703091
 • Arbejdsområde:

   

   

Kristina Krüger Hansen

Kristina Krüger Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • krkh@kl.dk
 • 33703371
 • Arbejdsområde:

  Enheden for Omstilling og Udvikling

   

Lærke Villemoes

Lærke Villemoes

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • lrvi@kl.dk
 • 33703181
 • Arbejdsområde:

  Statistik og analyse

   

Lars Eckeroth

Lars Eckeroth

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lar@kl.dk
 • 33703414
 • Arbejdsområde:

  Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram, administration, digitalisering, Udbetaling Danmark, personaleopgørelser

Lasse Vej Toft

Lasse Vej Toft

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • lvt@kl.dk
 • 33703512
 • Arbejdsområde:

  Analyseenheden

Lise Wolff

Lise Wolff

 • Chefsekretær
 • Økonomisk Sekretariat
 • lnn@kl.dk
 • 33703218
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for Claus Ørum og Katrine Mau.

Louise Tarp Thorgaard

Louise Tarp Thorgaard

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • ltr@kl.dk
 • 33703734
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på området for voksenhandicappede

Mads Morell

Mads Morell

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • mamo@kl.dk
 • 33703499
 • Arbejdsområde:

  Statistik og analyse

Maria Pilegaard

Maria Pilegaard

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • map@kl.dk
 • 33703730
 • Arbejdsområde:

  Offentligt privat samarbejde - generelt samt med særligt fokus på velfærdsområderne. Derudover sammenhængende indsatser på tværs af lovgivninger og forvaltninger.

Marie Stub Bager

Marie Stub Bager

 • Specialkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • bag@kl.dk
 • 33703532
 • Arbejdsområde:

  DUT-koordinator, økonomi og styring på folkeskoleområdet - herunder inklusion, kompetencedækning. Dagtilbud. Uddannelsesområdet.

Mette Egsdal

Mette Egsdal

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • meeg@kl.dk
 • 33703430
 • Arbejdsområde:

  Analyse, Social og sundhedsområdet

Mette Rosenbeck

Mette Rosenbeck

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • mtr@kl.dk
 • 33703795
 • Arbejdsområde:Udarbejder prognoser over kommunale skatter, indkomstskat, ejendomsskat, grundskyld. Rådgiver kommunerne og varetager kommunernes interesser i spørgsmål vedr. skat, herunder skattelofter.
Michael Laursen

Michael Laursen

 • Teamleder
 • Økonomisk Sekretariat
 • mhl@kl.dk
 • 33703837
 • Arbejdsområde:

  Budgetsamarbejdet, økonomiforhandlinger, faseopdelt budgetlægning, budgetlov og anlægsinvesteringer.

  Herudover teamleder for bla. kommunernes finansiering, økonomi på beskæftigelsesområdet samt bolig

Mikkel Hermann Poulsen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • mihp@kl.dk
 • 33703174
Nadja Christine Hedegaard Andersen

Nadja Christine Hedegaard Andersen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • nca@kl.dk
 • 33703360
 • Arbejdsområde:

  Analyser

Niels Henning Bjørn

Niels Henning Bjørn

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • nihb@kl.dk
 • 33703235
 • Arbejdsområde:

  Analyserer udviklingen i den demografiske udvikling i Danmark og den beskæftigelsesmæssige udvikling. Det omfatter også den seneste udvikling på arbejdsmarkedet og integration af udlændinge på det danske arbejdsmarked.

Ole Smedegaard R. Cordsen

Ole Smedegaard R. Cordsen

 • Økonomisk rådgiver
 • Økonomisk Sekretariat
 • oco@kl.dk
 • 33703382
 • Arbejdsområde:

  Effektiviserings- og styringsprogram, regelforenkling, frikommuneforsøg

Per Schollert Nielsen

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • psn@kl.dk
 • 33703385
 • Arbejdsområde:

  Tilskuds- og udligningssystemet, Finansieringsudvalget, regional økonomi, fordeling af særtilskud, miljø, løn og moms.

Peter Riis

Peter Riis

 • Chefkonsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • pri@kl.dk
 • 33703223
 • Arbejdsområde:

  Ledelsesinformation, FLIS, Data og statistik på handicapområdet.

Rasmus Nordholm Brask

Rasmus Nordholm Brask

 • Souschef
 • Økonomisk Sekretariat
 • rhb@kl.dk
 • 33703277
 • Arbejdsområde:

  Arbejder med koordinering af budgetsamarbejdet, herunder økonomiforhandlingerne og den faseopdelte budgetlægning. Herudover teamleder for bl.a. dagtilbud, folkeskole, ældre, sundhed samt miljø

Signe Frees Nissen

Signe Frees Nissen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sifn@kl.dk
 • 33703315
 • Arbejdsområde:

  .

Signe Rix Andersen

Signe Rix Andersen

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • sira@kl.dk
 • 33703225
 • Arbejdsområde:

  .

Søren Bo Peterson

 • konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • sbpe@kl.dk
 • 33703959
Søren Lindemann Aagesen

Søren Lindemann Aagesen

 • Kontorchef
 • Økonomisk Sekretariat
 • saa@kl.dk
 • 33703805
 • Arbejdsområde:

  Analyse- og makroenheden

Steffen Mølgaard Hansen

Steffen Mølgaard Hansen

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • stmh@kl.dk
 • 33703429
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på beskæftigelsesområdet

Theis Agger Pape

Theis Agger Pape

 • Konsulent
 • Økonomisk Sekretariat
 • tgp@kl.dk
 • 33703811
 • Arbejdsområde:

  Økonomi på integrationsområdet og data på beskæftigelsesområdet

Tobias Christoffer Thykjær

Tobias Christoffer Thykjær

 • Student
 • Økonomisk Sekretariat
 • tcth@kl.dk
 • 33703507
 • Arbejdsområde:

  .