Indhold

Sund by netværket

Sund By Netværket er et landsdækkende fagligt netværk af 58 kommuner og to regioner. Sund By Netværket har siden sin etablering i 1991 været aktivt medlem af WHO's internationale Healthy Cities Network. Netværkets arbejdet tager derfor afsæt i WHO’s brede sundhedsbegreb - "En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse." Netværket skaber en platform, så medlemmerne kan samarbejde og komme i dialog med hinanden. Målet er, at medlemmerne gensidigt inspirerer og støtter hinanden i arbejdet med at udvikle og implementere det lokale folkesundhedsarbejde. Netværket danner også en platform for dialog og samarbejde med myndigheder og relevante nationale og internationale aktører. Gennem dette samarbejde støtter netværket de enkelte medlemmer i at omsætte og bidrage til den nationale og internationale faglige dagsorden på forebyggelses- og sundhedfremmeområdet.

Camilla Thrysøe

Charlotte Iisager Petersen

Charlotte Iisager Petersen

  • Sekretariatschef
  • Sund by netværket
  • cip@kl.dk
  • 33703375
  • Arbejdsområde:Sundhedsfremme og forebyggelse

Louise Dal

  • Projektleder
  • Sund by netværket
  • lod@kl.dk
  • 33703335

Tom Patrick Meleady