Indhold

Jura og EU

Jura og EU varetager juridiske opgaver vedrørende kollektiv og individuel arbejdsret, fx afskedigelsessager og sager om brud på kollektive overenskomster og aftaler, arbejdsnedlæggelser mv. Kontoret varetager desuden opgaver på det kommunalretlige område, herunder rådgivning og interessevaretagelse for kommunerne i forhold til den kommunale styrelseslov, kommunalfuldmagtsreglerne mv. Kontoret varetager herudover kommunernes interesser i EU.

Andreas Barnholdt

Anne Færge Bork

Anne Færge Bork

 • Chefkonsulent
 • Jura og EU
 • afb@kl.dk
 • 33703778
 • Arbejdsområde:

  Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret, arbejdsnedlæggelser og forvaltningsret

Anne Mette Sand Nielsen

Anne Mette Sand Nielsen

 • Student
 • Jura og EU
 • amsn@kl.dk
 • 33703304
 • Arbejdsområde:

   

   

Annemette S. Frost

Annemette S. Frost

 • Chefkonsulent / Teamleder
 • Jura og EU
 • asf@kl.dk
 • 33703477
 • Arbejdsområde:

  EU-interessevaretagelse, KLs Internationale Udvalg

Anni Rasmussen

 • Sekretær
 • Jura og EU
 • ara@kl.dk
 • 33703119
 • Arbejdsområde:

  Sekretær. Udvalgssekretær for Internationalt udvalg. Ansvarlig for regnskab for EU-funktionen samt administrative opgaver ifm politikerservicering for Internationalt udvalgs medlemmer. Secretary. Overall coordination of administrative task, including accounting and archives. General service to politicans.

Birgit Øbakke

Birgit Øbakke

 • Chefkonsulent
 • Jura og EU
 • bib@kl.dk
 • 33703481
 • Arbejdsområde:

  EU-interessevaretagelse med primært fokus på EU-institutionerne på følgende fagområder: Udbud, digitalisering, social-  og arbejdsmarkedspolitik. Sekretariatsbetjening af KL's medlemmer af Internationalt udvalg. Projekt "implementering af databeskyttelsesforordningen i kommunerne"

Christel Agnete Andersen

Christel Agnete Andersen

 • Chefkonsulent
 • Jura og EU
 • chan@kl.dk
 • 33703212
 • Arbejdsområde:

  Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret og forvaltningsret

Elisabeth Krusegård Nielsen

Gert Højby

Gert Højby

 • Chefkonsulent
 • Jura og EU
 • geh@kl.dk
 • 33703180
 • Arbejdsområde:

  Juridisk rådgivning og sagsbehandling særligt inden for personalejura og arbejdsret i forhold til kommunerne.

  Intern personalekonsulent, Aftaler og overenskomster, Personalesager/jura, Arbejdsret, Udstationering af medarbejdere, Rådgivning af ledere og medarbejdere.

Jesper Gradert

Jesper Gradert

 • Konsulent
 • Jura og EU
 • jegr@kl.dk
 • 33703322
 • Arbejdsområde:

  Kommunalret, forvaltningsret, miljøret, statsstøttereglerne, EU-retlige spørgsmål

   

Jette Nina Adamsen

Jette Nina Adamsen

 • Sekretær
 • Jura og EU
 • jena@kl.dk
 • 33703169
 • Arbejdsområde:

  Sekretær i Jura og EU

Karin Hoffmann-Hansen

Larah Bach Jensen

Lise Riddersholm Husted

Niels Christian Bøgegaard

Niels Christian Bøgegaard

 • EU-Konsulent
 • Jura og EU
 • nicb@kl.dk
 • 33703356
 • Arbejdsområde:

  EU-politik

Nina Ammitzbøll Juul

Nina Ammitzbøll Juul

 • Konsulent
 • Jura og EU
 • niju@kl.dk
 • 33703379
 • Arbejdsområde:

  Rådgivning om arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål, herunder afskedigelse og bortvisning, ligebehandling og forskelsbehandling, forvaltningsret, persondataret, forældelse, efterbetaling og tilbagesøgning. Fører sager for Ligebehandlingsnævnet og underviser i forskellige ansættelsesretlige emner.

Pernille Christensen

Steen Ballegaard

Steen Ballegaard

 • Souschef
 • Jura og EU
 • sbb@kl.dk
 • 33703416
 • Arbejdsområde:Rådgivning inden for vanskelige personalesager, forvaltningschefer og administrativt personale. Rådgiver også om konkrete åremålsansættelser og afskedigelser. Forestår personalejuridiske undersøgelser samt Coachingforløb med personaleafdelinger.Ansvarlig for afvikling af kurser i "Den gode ansættelse" og forhandlingsforståelse.ERFA-kontaktperson
Birthe Dam Hansen

Birthe Dam Hansen

 • Konsulent
 • Jura og EU
 • bdh@kl.dk
 • 33703518
 • Arbejdsområde:

  Advokatbaggrund. Private og selvejende institutioner med og uden driftsoverenskomster bl.a. i dagtilbudsloven og serviceloven samt ifht. Kommunernes Lønningsnævn. Fondslovgivningen. Aftale- og kontraktret. Erstatningsret. Konkurs. Tilbagesøgning og efterbetaling. Forældelse. Forvaltningsret. Sager for Ligebehandlingsnævnet. Tilsyns-/ombudsmandssager.

Finn Bjørn

Finn Bjørn

 • Konsulent
 • Jura og EU
 • fib@kl.dk
 • 33703592
 • Arbejdsområde:

  Arbejds- og ansættelsesret, overenskomstansatte, elever , generel ansættelsesretlig vejledning og sparring f. eks. i forhold til advarsler, afskedigelser. bortvisning, tackling af sygefravær.

  Undervisning, konsulentbistand, personalejuridiske undersøgelser m.m.

  Kontorets primære kontaktperson til kommuale selskaber (§ 60 selskaber) og aktieselskaber.

   

Inge Fløe Buhl

Inge Fløe Buhl

 • Konsulent
 • Jura og EU
 • ifb@kl.dk
 • 33703219
 • Arbejdsområde:

  Rådgivning om virksomhedsoverdragelse og social dumping, herunder arbejdsklausuler. Personalegoder. Aktindsigt i personalesager efter offentlighedsloven. Databeskyttelsesret - persondataloven og databeskyttelsesforordningen.

Natalia Louise Lehnsdal

Natalia Louise Lehnsdal

 • Juridisk konsulent
 • Jura og EU
 • nll@kl.dk
 • 33703822
 • Arbejdsområde:

  Kommunalret, kommunalfuldmagtsreglerne, forvaltningsret, databeskyttelsesret.

Maja Clemmensen

Maja Clemmensen

 • Specialkonsulent
 • Jura og EU
 • mcl@kl.dk
 • 32025501263
 • Arbejdsområde:Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret, arbejdsnedlæggelser, udenlandsk arbejdskraft og EU-ret. Undervisning i afskedigelser af tillidsmænd og condictio indebiti.
Lotte Bryde

Lotte Bryde

 • Konsulent
 • Jura og EU
 • ljb@kl.dk
 • 33703723
 • Arbejdsområde:Rådgivning, undervisning og konsulentbistand indenfor ansættelsesret/personalejura samt tjenestemandspensionsret.

Anette Vestergaard Christensen

 • Chefsekretær
 • Jura og EU
 • avc@kl.dk
 • 33703109
 • Arbejdsområde:

  Chefsekretær for Pernille Christensen. Ansvarlig for personaleadministrative opgaver, sekretariatsopgaver, den administrative del af kontorets økonomi, seminarer og konferencer.

Marianne Grethe Hansen

Marianne Grethe Hansen

 • Sekretær
 • Jura og EU
 • mgh@kl.dk
 • 33703281
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for erfa-grupperne og det juridiske netværk, kontering af fakturaer, udfærdigelse af interne fakturaer, det praktiske omkring arbejdsnedlæggelser/bodsopkrævninger, "sprogambassadør", korrekturlæser, publicering af artikler og arrangementer på kl.dk samt en række interne funktioner