Indhold

Digitalisering og Borgerbetjening

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Digitalisering og borgerbetjening er et tværgående kontor, der arbejder med interessevaretagelse og rådgivning inden for digitaliserings- og borgerbetjeningsområdet. Vores hovedopgaver er at sørge for en succesfuld implementering af den fælleskommunale handleplan for digitalisering og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Vi har desuden en vigtig opgave i at understøtte implementeringen af Udbetaling Danmark.

Anders Lillienfryd Holte

Anders Lillienfryd Holte

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • alh@kl.dk
 • 33703237
 • Arbejdsområde:

  Digital procesoptimering og gevinstrealisering, Lean, Digital kanal- og borgerbetjeningsstrategi, Businesscases for IT-udvikling, Digital Post og Digital Kompetenceudvikling

Anne Kathrine Fjord

Anne Kathrine Fjord

 • Specialkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • akf@kl.dk
 • 33703797
 • Arbejdsområde:

  Fællesoffentlig samarbejder om digitalisering

Annie Bekke Kjær

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • anbk@kl.dk
 • 33703758
Asbjørn William Ammitzbøll Flûgge

Asbjørn William Ammitzbøll Flûgge

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • awaf@kl.dk
 • 33703061
 • Arbejdsområde:

  Den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

   

Beth Tranberg

 • Programleder
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • betr@kl.dk
 • 33703064
 • Arbejdsområde:

  Programledelse af indsatsområder, der skal understøtte kommunernes opgave med at få fokus på informationssikkerhed og deres forberedelse til implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning.

Charlotte Munksgaard

Charlotte Munksgaard

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • cmu@kl.dk
 • 33703579
 • Arbejdsområde:Borgerservice, helhedsorienteret kontrol (socialt bedrageri), skat, Udbetaling Danmark, Digitaliseringsmesse

Emilie Kirk

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • emki@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering

   

Frederikke Weien Jensen

Frederikke Weien Jensen

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • frwj@kl.dk
 • 33703301
 • Arbejdsområde:

  Brugerportalsinitiativet

Gitte Stoltenberg

Gitte Stoltenberg

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • gist@kl.dk
 • 33703998
 • Arbejdsområde:

  Brugerportalsinitiativ for folkeskolen.

  Ansvarsområde: Beskrivelser af snitfladen mellem læringsplatform og tilgrænsende systemer. 

Julie Ravn

Julie Ravn

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • jlra@kl.dk
 • 33703569
 • Arbejdsområde:

  Kommunikation, Brugerportalsinitiativet.

Ken Rindsig

Ken Rindsig

 • Vicekontorchef
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • knr@kl.dk
 • 33703251
 • Arbejdsområde:

  Fælleskommunal og fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, tværgående analyse og prioritering

Kirsten Elbo

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • kieb@kl.dk
 • 33703022

Kit Roesen

 • Programchef
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • kiro@kl.dk
 • 33703372
Laila Grønbjerg Harborg

Laila Grønbjerg Harborg

 • Chefsekretær
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • lgr@kl.dk
 • 33703514
 • Arbejdsområde:

  Sekretær, personaleadministration, budgetopfølgning, udvalgssekretær for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Lene Hansen

Lene Hansen

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • leh@kl.dk
 • 33703303
 • Arbejdsområde:Borgerservice, Opkrævning, Pas/kørekort, Borgerbetjening på skatteområdet, Helhedsorienteret sagsbehandling/kontrol

Mads Bechgaard

 • Ekstern konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • msg@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:K-CBI IT Messe
Magnus Alkil

Magnus Alkil

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mga@kl.dk
 • 33703102
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering og borgerbetjening med ansvar for KOMHEN metode, analysedesign, evaluering og dokumentation. Har tidligere arbejdet med design thinking og pretotyping metoder og er interesseret i nye business cases inden for digital forvaltning

Malte Glerup Hockenhull

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mgho@kl.dk
 • 33703370

Maria Theut Christensen

 • Kontorelev
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mtch@kl.dk
 • 33703609
Marianne Just Mortensen

Marianne Just Mortensen

 • Specialkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mjt@kl.dk
 • 33703214
 • Arbejdsområde:

  Borger.dk, Effektiv Digital Selvbetjening og sekretariat for Handlingsplan for kommunernes digitale strategi 2011-2015

   

Marie Friborg Madsen

Marie Friborg Madsen

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mmd@kl.dk
 • 33703377
 • Arbejdsområde:

  - Opkrævning og inddrivelse af kommunal gæld, herunder problematikker og udfordringer i forbindelse med suspensionen af SKATs EFI-system.

  - Kommunernes kontrolindsats mod snyd og fejludbetaling af sociale ydelser. Særligt fokus på effektmåling af kontrolindsatsen.

   

Michael Hald

Michael Hald

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • mih@kl.dk
 • 33703349
 • Arbejdsområde:IT-strategi, IT organisation, IT-anskaffelse, undervisning og seminarer om IT-relaterede emner, Internationale projekter
Nicola Petersen

Nicola Petersen

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • nipe@kl.dk
 • 33703046
 • Arbejdsområde:

  Brugerportalsinitiativet (BPI)

Pernille Jørgensen

Pernille Jørgensen

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • lpj@kl.dk
 • 33703160
 • Arbejdsområde:Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Fælleskommunal handlingsplan. Digitalisering. Juridiske problemstillinger ift. digital forvaltning. Persondatalov.
Pia Færch

Pia Færch

 • Kontorchef
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • pah@kl.dk
 • 33703111
 • Arbejdsområde:Chef for kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening. Betjening af KL's udvalg for Arbejdsmarked og erhverv.
Rasmus Edelberg

Rasmus Edelberg

 • Projektchef
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • rae@kl.dk
 • 33703761
 • Arbejdsområde:Udbetaling Danmark Objektiv Sagsbehandling Effektivisering Digitalisering Målstyring Kvalitet Standardisering

Rene Østergaard

 • Student
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • rnst@kl.dk
 • 33703055
 • Arbejdsområde:

  Studentermedhjælper, Brugerportalsinitiativet

   

Søren Frederik Bregenov

Søren Frederik Bregenov

 • Chefkonsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • sfb@kl.dk
 • 33703909
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering og Borgerbetjening

Tobias Østergaard Kirstein

Tobias Østergaard Kirstein

 • Konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • tsh@kl.dk
 • 33703353
 • Arbejdsområde:Effektiv digital selvbetjening

Vitus Nielsen

 • Ekstern konsulent
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • vtn@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:K-CBI IT Messe