Indhold

KLK

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Kontoret yder konsulentbistand i økonomistyring, organisationsudvikling, leder- og ledelsesudvikling, chefrekruttering og international rådgivning. Konsulenterne løser hvert år opgaver for omkring halvdelen af de danske kommuner og underviser mellem 1.500 og 2.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere på COK.

Annette Frank Leotta

Annette Frank Leotta

 • Chefsekretær
 • KLK
 • ale@kl.dk
 • 33703117
 • Arbejdsområde:Annette er sekretær i KLK og projektsekretær i KL's internationale konsulentenhed, er budgetansvarlig vedr. internationale projekter, Annette er uddannet engelsk-italiensk korrespondent og har tidligere arbejdet i AP Møller
Astrid C. Jensen-Kanstrup

Astrid C. Jensen-Kanstrup

 • Specialkonsulent
 • KLK
 • acj@kl.dk
 • 33703522
 • Arbejdsområde:Ledelsesudvikling og lederuddannelse, understøttelse af tværgående udvikling og samarbejde, understøttelse af innovative processer, strategisk kommunikation, anerkendende kommunikation, processtyring og -tilrettelæggelse
Bente Buhl Rasmussen

Bente Buhl Rasmussen

 • Konsulentchef
 • KLK
 • bbu@kl.dk
 • 33703413
 • Arbejdsområde:Leder- og ledelsesudvikling, organisationsudvikling herunder Den lærende Organisation, rekruttering, kvalitetsudvikling, målstyring, leder- og persontest, folkeskolen
Claus Herbert

Claus Herbert

 • Chefkonsulent
 • KLK
 • clhe@kl.dk
 • 33703293
 • Arbejdsområde:

  Chefkonsulent i KLK

   

  Rekruttering, inklusion, visitationsanalyser, sagsgangsanalyser, ledelsesudvikling, organisationsudvikling konflikthåndtering, analyser og vurderinger af organisationer som grundlag for videre udvikling og forandringer.

   

Frederik Jensing Hune

Frederik Jensing Hune

 • Student
 • KLK
 • frjh@kl.dk
 • 33703793
 • Arbejdsområde:

  Studentermedhjælper i KLK, tilknyttet styringsplatformen.

Holger Pyndt

Holger Pyndt

 • Kontorchef
 • KLK
 • hep@kl.dk
 • 33703211
 • Arbejdsområde:Internationale projekter, kommunal inddelingsreform, decentraliseringsstrategier, kommunalt samarbejde, opbygning af kommuneforeninger, træning, centralt-lokalt samarbejde
Jakob Jensen

Jakob Jensen

 • Chefkonsulent
 • KLK
 • jaje@kl.dk
 • 33703395
 • Arbejdsområde:

  Konsulentbistand med særligt fokus på:

  Analyser, styring og implementering af reformer på beskæftigelsesområdet
  Politisk styring af beskæftigelsesindsatsen.
  Tværgående indsats for unge 
  Kommunernes samarbejde med erhvervslivet
  Arbejdsgangsanalyser og LEAN-forløb

Jan Struwe Poulsen

Jan Struwe Poulsen

 • Chefkonsulent
 • KLK
 • jtp@kl.dk
 • 33703234
 • Arbejdsområde:

  Ledelse, innovation, HR og forhandling 

Jens Peter Christensen

Jens Peter Christensen

 • International konsulent
 • KLK
 • jpc@kl.dk
 • 33703853
 • Arbejdsområde:

  Internationale projekter og programmer indenfor decentralisering, kommunestyre, kommuneforeninger, stat-kommune relationer, evaluering af kommunalreformer, institutionel udvikling og kapacitetsopbygning, borgerinddragelse.

Lalesh Kaplan

 • Student
 • KLK
 • lkap@kl.dk
 • 33703009
 • Arbejdsområde:

  Tilknyttet den internationale platform, den organisatoriske platform og ledelsesplatformen.

Lars Lennart Jensen

 • Chefkonsulent
 • KLK
 • llj@kl.dk
 • 33703784
 • Arbejdsområde:Arbejder hovedsageligt med faglige, organisatoriske og styringsmæssige analyser på det specialiserede område - børn, voksne, specialundervisning mv.
Lennart Emborg

Lennart Emborg

 • International konsulent
 • KLK
 • ltg@kl.dk
 • 33703438
 • Arbejdsområde:

  Internationale projekter mv. indenfor decentralisering, kommunestyre og -foreninger, strategi og planlægning, institutionel udvikling, kapacitetsopbygning, participation og åbenhed i forvaltningen samt miljøplanlægning- og forvaltning.

Lone Sørensen

Lone Sørensen

 • Chefsekretær
 • KLK
 • loe@kl.dk
 • 33703321
 • Arbejdsområde:

  Sekretær for Bente Buhl Rasmussen, ansvarlig for KLK's budget samt personaleadm.

Morten Højberg Vestergaard

Morten Højberg Vestergaard

 • Chefkonsulent
 • KLK
 • mohv@kl.dk
 • 33703739
 • Arbejdsområde:

  Økonomi, styring, budget, ledelsesinformation

Peter Bogh

Peter Bogh

 • Chefkonsulent
 • KLK
 • peb@kl.dk
 • 33703275
 • Arbejdsområde:

  Økonomistyring, Styringsmodeller, Kvalitet og Den Kommunale Kvalitetsmodel, Ledelsesinformation, Budgetlægning, Digitalisering, Det specialiserede socialområde, Udsatte børn og familier, Specialundervisning og inklusion, Sprogcenter

Rasmus Onslev Kremmer

Rasmus Onslev Kremmer

 • Journalist
 • KLK
 • rnk@kl.dk
 • 33703789
 • Arbejdsområde:

  Jeg skriver artikler, laver pressearbejde og kommunikationsopgaver mv..

Søren Sønderby

Søren Sønderby

 • Chefkonsulent
 • KLK
 • sby@kl.dk
 • 33703460
 • Arbejdsområde:

  Arbejder med økonomiske analyser, organisering og styring. Uddannet cand. scient. pol og har før ansættelsen i KL været cheføkonom i Haderslev Kommune.