Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Konsulent

Konsulentvirksomhed udgør en væsentlig del af KL's aktiviteter. KL kan på forretningsmæssige vilkår løse opgaver for de danske kommuner inden for en lang række fagområder.

KL's Konsulentvirksomhed (KLK) leverer en lang række af ydelser til landets kommuner. Ydelserne er prmært koncentreret indenfor områderne rekruttering, ledelse, organisation, styring og økonomi. Ydelserne er baseret på hele KL's omfattende viden og erfaring fra det løbende samarbejde med kommunerne og varetagelsen af kommunernes interesser.

Herunder kan du se en oversigt over nogle af de andre konsulentydelser, KL tilbyder. For yderligere information om de enkelte ydelser, kan du kontakte den enkelte kontaktperson for ydelsen.

Seneste info om ydelser

 • 26.09.14

  Rådgivning om styrkelse af hygiejneområdet i din kommune

  Center for Forebyggelse i praksis tilbyder rådgivning om styrkelse af hygiejneområdet i din kommune - ’Er der styr på hygiejnen?’

 • 01.08.14

  Aabenraa tilbyder skolelederne kommunikationssparing

  Aabenraa Kommune har stillet en kommunikationsmedarbejder til rådighed, som skolelederne kan bruge til at sparre med.

 • 07.01.13

  Den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation - version 2.0

  KLK har gennem de sidste fire år opnået mange spændende erfaringer i arbejdet med Den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven Innovation i praksis. Mange har taget del i arbejdet: direktører, chefer, ledere, konsulenter, medarbejdere, borgere, brugere, pårørende, virksomheder, frivillige organisationer, forskningsinstitutioner m.m.

 • 08.11.12

  Faglighed og styring i specialundervisningen i Høje-Taastrup Kommune

  Høje-Taastrup Kommune vil øge inklusionen på børneområdet fra 0–18 år. Derfor bad man KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) om at undersøge, hvordan faglige tiltag, organisatoriske snitflader og økonomistyring i samspil kan bidrage til at sikre øget inklusion

 • 10.10.12

  Brugerinddragelse er mere end at spørge: ”Hvad kunne du tænke dig?”

  Kommunerne har i disse år stor opmærksomhed på, hvordan de kan inddrage brugerne mest muligt - både i selve produktionen af ydelser og i valget af, hvilke ydelser, der skal produceres. Men selv om mange kommuner har gode erfaringer med inddragelse gennem tilfredshedsundersøgelser, dialogmøder og workshopper, så er det nok ikke tilstrækkeligt at spørge: ”Hvad synes du?” eller ”Hvad kunne du tænke dig?”

 • 10.10.12

  Plejehjem bygges på hverdagsfortællinger

  KLK og Kolding Kommune tog udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge plejecentret, da kommunens nye plejecenter skulle på tegnebrættet. Beboere, personale, pårørende og frivillige blev alle inddraget, og resultatet er 12 hverdagsfortællinger, der viser, hvad et godt plejecenter skal rumme

 • 23.08.12

  Dialogbaseret gennemgang af børnesager

  Det er alfa og omega at have en solidt funderet systematik i sagsbehandlingen, hvis en kommune skal sikre, at der er styr på alle sagerne på børne- og familieområdet og fx undgå, at alvorlige sager falder ned mellem to stole

 • 02.04.12

  Ledelsesinformation og dokumentation

  Kommuner er komplekse organisationer. Medarbejdersammensætningen er bred, ydelserne er mange og ofte sammensatte, selve organisationen er stor og ledelsesstrukturen er underlagt en række politiske spilleregler. Det stiller store krav til ledelsens manøvrerevner, hvilket bl.a. handler om at sikre viden om, hvad der sker i organisationen

 • 29.03.12

  Forstå og inddrag dine kunder, medarbejdere eller brugere

  Sådan anvender du bruger- og medarbejderdreven innovation til at skabe nye og bedre løsninger

 • 29.03.12

  Benchmarking af pladspriser på plejecentre

  KL’s Konsulentvirksomhed har i samarbejde med syv kommuner udarbejdet en metode til beregning af kontroltilbud ved udbud af plejecentre. Metoden blev også anvendt til at sammenligne pladsprisen for et plejecenter i hver af de syv kommuner. Resultatet af sammenligningen viser, at der er stor forskel på pladsprisen på de syv plejecentre, men også, at de største plejecentre havde den laveste pris pr. plads
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes