Indhold

22.12.16 13:30

Kommunerettet temadag om forhandling

Mange anser forhandling for at være en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin, men sådan behøver det ikke at være. Hver gang der skal samarbejdes om en hensigtsmæssig løsning, hvor parternes interesser er forskellige, er der tale om en forhandling, og vi bruger det hele tiden med større eller mindre succes.

En god forhandling er kendetegnet ved et fornuftigt resultat opnået på en effektiv måde med bevarelse af gode varige relationer. Det er også tilgangen i KL’s kommunerettede temadag om interessebaseret
forhandling.

Formål:
At give deltagerne teoretiske og praktiske færdigheder til at forhandle. Temadagen består således af teori, praktiske eksempler, drøftelser med deltagerne og øvelser.

Indhold:

  • Grundlæggende teori om forhandlingsteknik, herunder forberedelse, gennemførelse og opfølgning af en
    forhandling.
  • Praktiske øvelser.
  • Modeller for og øvelser i at udarbejde aftaler og referat.
  • Diskussion af forhandlerroller, stil og etik, samt teknikker til målopfyldelse og imødegåelse af krav.
  • Muligheder, fejl og begrænsninger ved forhåndsaftaler og individuelle lønaftaler

Hvorfor en kommunerettet temadag?
Mange chefer og ledere har deltaget i forhandlinger, mens andre står overfor opgaven.

Kurset retter sig både mod ledere med en vis forhandlingserfaring, og mod de ledere, der har den første forhandling foran sig.

Forud for større forhandlingsopgaver kan en temadag skærpe fokus på opgaven og give et fælles sprog på tværs i organisationen, hvilket ud over ny læring også vil give grundlag for en efterfølgende sparring og erfaringsudveksling både med hensyn til proces og resultater.

KL har også erfaring med, at kommuner gennemfører kurser om forhandling med deltagelse af kommunens tillidsrepræsentanter på tværs af fagområder.
Det kan klart anbefales.

Se program og priser i nedenstående bilag.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce