Indhold

KL's EU-interessevaretagelse

Sammenhængen mellem EU og kommunalpolitik er stor og EU påvirker mange af de danske kommunernes kerneopgaver.

KL's analyser viser, at EU påvirker omkring halvdelen af de sager, som optræder på kommunalbestyrelsesdagsordnerne. Det er f.eks. på områder som miljø, digitalisering, offentlige udbud, regionaludvikling og arbejdsmarked. Når indflydelsen er så stor, er det vigtigt, at KL yder en aktiv interessevaretagelse i EU.

På denne side kan læse meget mere om KL's EU-interessevaretagelse.  

Nyheder

 • 11.01.17

  Jura og EU’s kursuskatalog for 2017

  Jura og EU udbyder i samarbejde med COK konferencer, kurser og temadage, der sætter lovgivning, aktuelle temaer og refleksioner i spil inden for personalejura, arbejdsret, kommunaljura og EU. Vi har i samarbejde med COK udarbejdet kursuskatalog for 2017, hvor vi udbyder en bred vifte af kurser inden for ansættelsesret, kommunalret og EU-området.

 • 20.12.16

  Information om Databehandleraftale

  KOMBITs Videncenter og KL udarbejder – i samarbejde med repræsentanter fra en række kommuner - en model for en databehandleraftale, som kommunerne kan bruge i forbindelse med aftaler med leverandører, som skal behandle persondata på vegne af kommunen.

 • Naturdirektiver overlever fitness check 15.12.16

  Naturdirektiver overlever fitness check

  EU’s centrale naturlovgivning, fugle- og habitatsdirektiverne, har været gennem en omfattende evaluering i EU-Kommissionen, et såkaldt fitness check. Resultatet blev, at direktiverne overlever som de er – men det skal sikres, direktiverne fremover bliver implementeret bedre og mere effektivt.

 • EU skal sikre nærhedsprincip og et lokalt råderum 21.11.16

  EU skal sikre nærhedsprincip og et lokalt råderum

  På KL’s EU-temadag slog Jens Ive fast, at EU skal sikre nærhedsprincippet, og lovgivningen skal give kommunerne et lokalt råderum.

 • Vigtigt at kommuner er på banen i EU 21.11.16

  Vigtigt at kommuner er på banen i EU

  Udenrigsminister Kristian Jensen talte på KL’s EU-temadag om et mere fokuseret EU med færre regler, og han roste kommunerne for en aktiv interessevaretagelse.

 • EU-Kommissionen præsenterer arbejdsprogram for 2017 28.10.16

  EU-Kommissionen præsenterer arbejdsprogram for 2017

  EU-Kommissionen har netop præsenteret sit arbejdsprogram for 2017. Programmet indeholder en række tiltag, der kan få konsekvenser for kommunerne som både arbejdsgiver og myndighed.