Indhold

KL's EU-interessevaretagelse

Sammenhængen mellem EU og kommunalpolitik er stor og EU påvirker mange af de danske kommunernes kerneopgaver.

KL's analyser viser, at EU påvirker omkring halvdelen af de sager, som optræder på kommunalbestyrelsesdagsordnerne. Det er f.eks. på områder som miljø, digitalisering, offentlige udbud, regionaludvikling og arbejdsmarked. Når indflydelsen er så stor, er det vigtigt, at KL yder en aktiv interessevaretagelse i EU.

På denne side kan læse meget mere om KL's EU-interessevaretagelse.  

Nyheder

 • 25.08.17

  Høringssvar - Databeskyttelsesloven

  KL har afgivet høringssvar til forslag til en ny databeskyttelseslov

 • 24.05.17

  Status for Justitsministeriets og KL's arbejde med data-beskyttelsesforordningen

  Justitsministeriet har i dag offentliggjort deres betænkning om forordningen. I tillæg til betænkningen vil Justitsministeriet udstede en række vejledninger.

 • EU - mere eller mindre? 16.05.17

  EU - mere eller mindre?

  Under plenarforsamlingen den 11.-12. maj 2017 stemte EU’s Regionsudvalg en resolution om EU’s fremtid igennem, hvor fokus var på at bevare samhørighedspolitikken og øge den fælles solidaritet. Resolutionen indeholder de lokale og regionale myndigheders refleksioner over EU-Kommissionens Hvidbog om EU’s fremtid.

 • 28.04.17

  EU-Kommissionens sociale søjle griber ind i den danske arbejdsmarkedsmodel

  Kommissionen lancerede den 26. april 2017 den europæiske søjle for rettigheder, der består af adskillig lovgivende og ikke lovgivende initiativer indenfor arbejdsmarkeds- og socialområdet. Nogle af initiativerne griber direkte ind i de emner som i Danmark reguleres af arbejdsmarkedsparter og derfor vil underminere den danske arbejdsmarkedsmodel.

 • 26.04.17

  Europa sætter fokus på energieffektiviseringer: Slut med at fyre for fuglene

  Det er af stadig større betydning for EU at mindske energiforbruget og undgå energispild. Derfor arbejdes der hårdt på EU-niveau, for at få skabt en mere sammenhængende energipolitik. Nu står kampen for unødigt energiforbrug i EU’s bygningsmasse, hvor det skal være slut med at fyre for fuglene.

 • 03.04.17

  Skabelon til databehandleraftaler med it-leverandører

  KL har sammen med KOMBIT udarbejdet en skabelon til en databehandleraftale, som kommunerne kan bruge i forbindelse med indgåelse af aftaler med it-leverandører, som skal behandle persondata på vegne af kommunerne.