Indhold

09.10.12 19:50

Unge skal (be)stemme meget mere

Unge skal (be)stemme meget mere
Det er beskæmmende, at unge politikere kritiseres alene på baggrund af deres alder. Den store udfordring for det danske demokrati er ikke de unge, som vælges – men de unge, som slet ikke vælger, skriver Mette Torborg i debatindlæg.

Mette Touborg (SF), borgmester i Lejre Kommune, KL’s repræsentant i Valgretskommissionen, medlem af KL’s bestyrelse

I sidste uge kunne man i Politiken læse om Rasmus Jarlovs udfald mod unge politikere, som angiveligt bestemmer for meget og dermed skader demokratiet.

Desværre er Jarlov ikke ene om dette synspunkt. I Politiken fik han følgeskab af professor i statskundskab, Peter Nedergaard (”man kan godt spørge, om man ikke får dårlige beslutninger fra folk, som mangler livserfaring, uden at det naturligvis er noget, man direkte kan eftervise og dokumentere” sic!), og for få uger siden kunne man i Berlingske læse Claes Kastholms kritik af en ungdomsdyrkelse, som angiveligt renser det politiske liv for ”ægte erfaring”.

Det er beskæmmende, at unge politikere kritiseres alene på baggrund af deres alder. De unge, som stiller op og vælges, har formået at samle opbakning blandt så mange vælgere, at de har opnået positionen som folkevalgte. 

De har taget stilling til deres politiske ståsted, engageret sig i demokratiet og påtager sig dagligt et ansvar for vores samfund. Det er mildest talt absurd, at de nu skal hånes for ”dårlige beslutninger” og demokratiskadelig virksomhed.

I et demokratisk samfund må det altid være ønskeligt, at borgerne tager stilling og tager ansvar – uanset alder. Derfor er den store udfordring for det danske demokrati ikke de unge, som vælges – men de unge, som slet ikke vælger.

Selv om de unge er interesseret i politik som aldrig før, er der for få, der ønsker at gå ind i partipolitik og stille op til valg. Unge engagerer sig på livet løs i foreningsarbejde, er frivillige og flittige debattører. De ”liker” på facebook og retweeter på twitter  – men interessen for det repræsentative demokrati er vigende.

Ved sidste kommunalvalg stemte under halvdelen af de unge under 30 år. Den lave stemmeprocent og det lave antal unge, der bliver valgt ved fx kommunalvalg, er et alvorligt problem for legitimiteten af vores repræsentative demokrati. Det fortjener at blive taget alvorligt.

Samtidig er det et stort problem, at der mangler input og visioner fra de unge, som skal overtage samfundet.

Naturligvis kan en ung kvinde på fx 24 år ikke bære mange års erhvervserfaring med sig ind i sit politiske virke. Men en bedaget herre på fx 60 år, er måske fattig på ”hands on” erfaring med de teknologiske løsninger, som er afgørende for udviklingen af velfærdsamfundet. Og når man er nået til slutningen af 50’erne, har man formentlig glemt meget om, hvordan det er at være ung, studerende, nyuddannet, nybagt forælder eller ny på arbejdsmarkedet.

Det er ikke alle vores erfaringer, som vi husker lige godt. Og de erfaringer, vi gjorde os for mange år siden, er alt for ofte irrelevante for fremtidens løsninger.

Vi har brug for politikere, som har færdiggjorte uddannelser og lang erhvervserfaring. Men vi har også brug for de politikere, som på egen barndom har gjort sig erfaring med de danske daginstitutioner.

Det er ikke ønskeligt, at nogen fra centralt hold udpeger de erfaringer, som er de ”bedste” at have for en folkevalgt politiker. Det strider mod selve det repræsentative demokrati.

De særligt uddannede, kloge og erfarne kan udpeges til råd og nævn.  Politikeren – hun vælges af folket. Derfor er det afgørende, at alle borgere føler sig kaldet til at stemme på valgdagen – og at ingen skræmmes væk af tåbelige udsagn om, at man først er klog nok til at tage sit demokratiske ansvar på sig, når de første grå hår kan anes over tindingerne.

Så til jer unge, som synes, at skolen kunne blive bedre, at klimaændringerne skal tages alvorligt eller noget helt tredje: Find en politiker, som repræsenterer dit synspunkt, og stem på ham eller hende. Og hvis ikke du kan finde en politiker, som er din stemme værdig, så stil op.

Den gode nyhed er, at din stemme gør en forskel, både som vælger og som folkevalgt.

******************************************************************************
Debatindlægget er bragt på Politikens netavis.