Indhold

Stemmetal ved KV17

Stemmetallene ved KV2017 ligger til grund for sammensætningen af KL's politiske organer 2018-2022. I det vedlagte dokument til højre på denne side fremgår stemmetallene på landsplan og i de fem KKR.

Listesamarbejdet Lokallisterne i Danmark indgår i grundlaget for sammensætningen af KL's politiske organer på lige fod med de partier, der den 1. august 2017 var opstillingsberettigede til Folketinget (jf. KL's love § 6). Oversigt over hvilke lister, der indgår i listesamarbejdet på landsplan og i de enkelte KKR, kan se til højre på denne side.

Den partimæssige sammensætning af de 98 borgmestre, og borgmestrene inden for hvert KKR-område, bestemmer hvor mange supplerende medlemmer de enkelte partier og evt. listesamarbejdet skal vælge til KL's repræsentantskab og til de enkelte KKR.

Efter den 15. december 2018, når der har været afholdt konstituerende bestyrelsesmøder i alle 98 kommuner, beregner KL hvor mange supplerende medlemmer hvert parti og listesamarbejdet evt. skal vælge til KL's repræsentantskab og de enkelte KKR.