Indhold

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget beskæftiger sig blandt andet med miljøpolitik, boligpolitik, trafikpolitik og fysisk planlægning.
Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder

 • Miljø
 • Vand
 • Natur
 • Boligpolitik
 • Byggeri
 • Trafikpolitik
 • Fysisk planlægning
 • Energiforsyning
 • Anden forsyningsvirksomhed
 • Havne
 • Veje og anden infrastruktur 

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Uddannelse inden for udvalgets område
 • Udbud og udlicitering
 • Arbejdsmiljø
 • Digital forvaltning
 • Ledelse
 • Integration

Udvalgets medlemmer

 • Formand: Jørn Pedersen (V), Kolding
 • Næstformand: Peter Sørensen (A), Horsens
 • Carsten Kissmeyer (V), Ikast-Brande
 • Jørgen Hammer Sørensen (O), Mariagerfjord
 • Daniel Nyboe Andersen (B), Aalborg
 • Torben Hansen (A), Randers
 • Birgit Hansen (A), Frederikshavn
 • Steen Dahlstrøm (A), Middelfart
 • Jesper Kiel (Ø), Svendborg.