Indhold

Socialudvalget

Udvalget beskæftiger sig blandt andet med socialpolitik, herunder sociale spørgsmål for børn og unge, ældrepolitik og sundhedspolitik.

Socialudvalgets ansvarsområder:

 • Socialpolitik
 • Det specialiserede socialområde - voksne og børn
 • Socialpsykiatri
 • Udsatte børn og familier
 • Misbrug
 • Velfærdsteknologi
 • Boligydelse, boligstøtte og familieydelse (Udbetaling Danmark-ydelser).

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Dagtilbud til børn og unge
 • Uddannelse
 • Beskæftigelse
 • Integration
 • Ældreboliger og boliger til sociale formål
 • Psykiatri
 • Digitalisering
 • Ledelse
 • Kompetenceudvikling
 • Konkurrenceudsættelse
 • Ligestilling og mangfoldighed
 • Internationale socialspørgsmål.

Udvalgets medlemmer

 • Formand: Joy Mogensen (A), Roskilde
 • Næstformand: Ulrik Wilbek (V), Viborg
 • Allan S. Andersen (A), Tårnby
 • Niels Viggo Lynghøj (A), Struer
 • Charlotte Broman Mølbæk (F), Randers
 • Lene Fruelund (Ø), Silkeborg
 • Per Kjærsgaard Bragt (O), Læsø
 • Erik Buhl (V), Varde
 • John Engelhardt (V), Glostrup